Charakterystyka epoki

 0    25 Datenblatt    nataliakuca2000
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
antropocentryzm (człowiek)
Lernen beginnen
światopogląd który w centrum zainteresowania stawia człowieka; jego potrzeby fizyczne i duchowe
Hasło epoki
Lernen beginnen
Człowiek jest miarą wszechrzeczy (Protagoras), Człowiek jest kowalem swojego losu (Giovanno Pico della Mirandola)
humanizm
Lernen beginnen
Dostrzeganie potrzeb jednostki, prawo do godności i indywidualności, starożytne wzorce
reformacja
Lernen beginnen
ruch dążący do odnowy życia religijnego, zwolennicy domagali się zmian w kościele katolickim. Zapoczątkował go M. Luter 1517r. Konsekwencją jest rozłam kościoła
Irenizm
Lernen beginnen
(Erazm z Rotterdamu) głosił pokój między wyznaniami wywodzącymi się z chrześcijaństwa, postulował o tolerancję religijną
makiawelizm
Lernen beginnen
(N. Machiavelli) w człowieku drzemi jednakowa zdolność do czyniania dobra i zła. Usprawiedliwiał przebiegłe postępowanie i najgorze cechy ludzkie dla osiągnięcia celu
egalitaryzm
Lernen beginnen
(T. More) podstawą sprawiedliwego ustroju społecznego jest zasada całkowitej równości między ludźmi pod względem ekonomicznym, społecznym, politycznym
stoicyzm
Lernen beginnen
ludzie nie mają wpływu na bieg wydarzeń, człowiek powinien kierować się rozumem, a nie emocjami; należy zachować spokój w stosunku do wyroków fortuny; wszelkiego zła i dobra
epikureizm
Lernen beginnen
dobre życie polega na doznawaniu przyjemności, jej podstawą jest radość życia; Carpe diem
artysta
Lernen beginnen
nieanonimowy, sławny, uznany, sponsorowany (przez władcę/szlachtę/bogatych mieszczan). Sięgał do klasycznych wzorów, wykorzystywał motywy z mitologii
architektura
Lernen beginnen
dążyła do harmonii i regularności, rozwój budownictwa użytkowego świeckiego, naśladowanie wzorow antycznych, kopuły arkady, plan kwadratu lub koł
inżynierowie
Lernen beginnen
Fillipo Brunelleschi, Michał Anioł, Donato Bramante
sztuka
Lernen beginnen
naśladowanie natury, motywy mitologiczne, perspektywa, przedstawienie religijne w scenerii codziennej, akty, portrety, pejzaże, rzeźby wolnostojące, harmonia ludzkiego ciała
malarze/rzeźbiarze
Lernen beginnen
Leonardo da Vinci, Tycjan, Michał Anioł, Donatello, Rafael
teatr
Lernen beginnen
popularne teatry publiczne, Najsłynniejszy: The Globe, teatr elżbietański,. Skrajna umowność, koncentracja na tekście, grali tylko mężczyźni, minimalizm w scenografii i rekwizytów, za to bogate stroje
Literatura
Lernen beginnen
zachęcała do korzystania z życia; refleksyjna (spostrzeżenia o biegu życiazawierała pouczenie i wskazywała wzorce; wyznawała światopogląd epoki; w języku narodowym; łączyła antyczne inspiracje z myślą chrześcijańską
wzorce osobowe
Lernen beginnen
szlachcic ziemianin, dworzanin, humanista, obywatel - patriota
szlachcic ziemianin
Lernen beginnen
naje mu szczęście życie w majątku, pracuje, odpoczywa zgodnie z naturą, w razie konieczności staje w obronie ojczyzny (np. podmiot mówiący we fraszkach Kochanowskiego)
dworzanin
Lernen beginnen
wykształcony, przestrzega etykiety, potrafi się wypowiadać, szanuje kobiety, lojalny wobec pana, patriota (np. portret dworzanina - Górnicki)
humanista
Lernen beginnen
ma rozległą wiedzę, w kilku dziedzinach nauki, inspiruje się twórcami antycznymi, zna starożytne języki, traktuje jednostkę ludzką jako wartość najwyższą (podmiot mówiący w pieśniach Kochanowskiego)
obywatel - patriota
Lernen beginnen
prowadzi życie służące ojczyźnie, gotowy do oddania za nią życia (podmiot mówiący w Kazaniach P. Skargi)
Arkadia
Lernen beginnen
wyidealizowana kraina zamieszkała przez szczęśliwych pasterzy z dala od grzechu, cywilizacji, prowadzą życie w zgodzie z naturą (żywot człowieka poczciwego - Kochanowski)
Bóg
Lernen beginnen
stwórca, artysta, dobry ojciec. Nie był już srogim stworzycielem, dlatego nie trzeba było pośredników, człowiek sam zwraca się do Boga
Exegi Monumentum
Lernen beginnen
Zbuduję pomnik trwalszy niż ze spiżu; Artysta staje się nieśmiertelny przez swoją twórczość, która go sławi i upamiętnie (Ku muzom - Kochanowski)
Theatrum Mundi
Lernen beginnen
świat to teatr, ludzie to aktorzy, który tylko odgrywają role - nic nie mogą zmienić, nie podejmują decyzji (utopia - More)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.