Fiszki Marcin

 0    2.390 Datenblatt    marcinciechanowicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
środowisko, otoczenie
Lernen beginnen
environment
You should change your environment.
bezprecedensowy
Lernen beginnen
unprecedented
If what she says is true, we're facing an unprecedented crisis
zestaw aktywów
Lernen beginnen
set of assets
należny, przysługujący (komuś)
Lernen beginnen
due
You have to pay your dues
polepszenie, postęp, rozwój
Lernen beginnen
advancement
We're passionate about patient care and medical advancement.
prowadzić (pokazywać komuś drogę)/przewodzić (być najlepszym)/kierować, prowadzić, przewodniczyć (np. na spotkaniu)
Lernen beginnen
lead to sth
wychodzić komuś naprzeciw/dotrzeć do kogoś/wyciągnąć pomocną dłoń
Lernen beginnen
reach out to somebody
flota innych
Lernen beginnen
fleet of other
szeroki zasięg
Lernen beginnen
wide-reach
szeroko (np. otwarty)/powszechnie, szeroko (np. dostępny, znany)
Lernen beginnen
widely
It is widely known that he isn't an honest person.
słuchawka z mikrofonem, zestaw słuchawkowy
Lernen beginnen
handset
szeroki
Lernen beginnen
wide
The box is 40 centimetres wide.
daleki, odległy/zdalnie sterowany/pilot (do telewizora)
Lernen beginnen
remote
ewoluować
Lernen beginnen
evolve
My grandparents live in a remote village.
raczej, dosyć, całkiem
Lernen beginnen
rather
Przysłówek "rather" ma większy stopień intensyfikacji niż "quite". Często również sugeruje, że coś było lepsze/gorsze niż się spodziewaliśmy lub lepsze/gorsze niż zazwyczaj.
She's rather nice to people.
przeważający, powszechnie występujący, rozpowszechniony
Lernen beginnen
prevalent
Renal excretion of metabolites was the prevalent route of elimination of radioactivity.
panujący, aktualne(np. o warunkach)/przetrwać, przeważać, dominować, panować
Lernen beginnen
prevailing/to prevail
The conditions prevailing at Guantanamo
dostatek, obfitość
Lernen beginnen
abundance
In the past, this abundance of fish has caused us problems with Morocco.
pęk, bukiet, pęczek, wiązka/grupa, grono, banda, gromada
Lernen beginnen
bunch
What were a bunch of kids going to do to me?
dokładny, precyzyjny, trafny (np. spostrzeżenie)
Lernen beginnen
accurate
It's not an accurate description
błahy, nieistotny, bez znaczenia
Lernen beginnen
inconsequential
poza tym/obok, koło, przy, w porównaniu z (kimś, czymś)
Lernen beginnen
besides/beside
Nie należy mylić słów "beside" (obok) i "besides" (oprócz, ponadto)
nisza/miejsce (np. w życiu prywatnym, zawodowym)
Lernen beginnen
niche
With all due respect, do you really think being a judge is your niche?
aczkolwiek, chociaż, jednak
Lernen beginnen
albeit
He finally agreed to come, albeit unwillingly.
rzadko
Lernen beginnen
rarely
I rarely see her outside the house.
ani
Lernen beginnen
nor
Now is not the time nor place for it
zażenowany, zakłopotany
Lernen beginnen
embarrassed
There's no reason for you to be embarrassed.
naiwność
Lernen beginnen
naivety
Is it because there is, historically, a general degree of naivety as regards this substance?
kogokolwiek
Lernen beginnen
whomever
he = whoever him = whomever
dokładny
Lernen beginnen
exact
Tell me the exact date.
obowiązek, obowiązek zawodowy (w pracy)/opłata celna, cło
Lernen beginnen
duty
It was his moral duty to help his brother
zbliżać się, podchodzić (do kogoś lub czegoś)/podejście, metoda (sposób robienia czegoś)
Lernen beginnen
approach
The soldiers are approaching the enemy.
przyczyna, powód/sprawa
Lernen beginnen
cause
Do the police know the cause of the accident?
rozcieńczać (coś z wodą), rozrzedzać (płyn), rozwadniać (np. sok)
Lernen beginnen
dilute
żyletka
Lernen beginnen
razor blade
I don't have any razor blades in the bathroom
rzymska świątynia
Lernen beginnen
roman temple
koło ratunkowe
Lernen beginnen
life buoy/life belt
Drowned Queequeg's coffin was my life buoy.
klepsydra
Lernen beginnen
hourglass
chmurka, dymek (rozmowy np. w komiksie)
Lernen beginnen
speech bubble
So her little icon flashes and a speech bubble of what he wants.
maszyna do szycia
Lernen beginnen
sewing machine
Or the sewing machine by the window where you can get a bit of air and sun.
łyżworolki
Lernen beginnen
inline skates
śruba, wkręt/rżnięcie się (uprawianie seksu)
Lernen beginnen
screw
wahadłowiec, prom kosmiczny
Lernen beginnen
space shuttle
łopata, szufla/szpadel
Lernen beginnen
shovel/spade
makaron
Lernen beginnen
pasta
wołowina/pretensja, skarga, kłótnia, sprzeczka
Lernen beginnen
beef
You can direct all of your beefs to the human resources department.
sól
Lernen beginnen
salt
wieprzowina
Lernen beginnen
pork
rzecz jasna, nie trzeba dodawać, że
Lernen beginnen
needless to say
zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) / wzmacniać, uwydatniać (np. smak)
Lernen beginnen
enhance
We have to buy a new radio to enhance the value of our car
estetyczny
Lernen beginnen
aesthetic
I keep those paintings for their aesthetic and sentimental value.
monotonny, żmudny (o zajęciu)
Lernen beginnen
tedious
Analyzing store performance is often a tedious task
wyrafinowany, obyty w świecie (np. bywalec)/wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany (np. oprogramowanie)
Lernen beginnen
sophisticated
She is sophisticated and I'm just a poor man.
rozpęd, impet
Lernen beginnen
momentum
Napływ (np. imigrantów)
Lernen beginnen
influx of
przychodzące, przybywający
Lernen beginnen
inbound
żal (do kogoś), skarga (na kogoś)
Lernen beginnen
grievance
complaints need to be brought up in a conversation but grievance is an emotional state towards something that affects you negatively and that you perceieve as wrong and it doesn't require communication with others.
I still have a grievance with him about what he did last year.
pogoń za czymś (np. sukcesem)
Lernen beginnen
pursuit of sth
The pursuit of profit at any price has brought the financial system crashing down.
zdolność, możliwość, potencjał
Lernen beginnen
capabilities
Capability is usually defined as the feature of being capable of something. Ability is a word that pertains to being able. This means that when one is considered to have the ability then he is able to do or has the means to do something.
The machine had lost 15 percent of its full power capability
korytarz (w budynku)/przesmyk
Lernen beginnen
corridor
strych, poddasze
Lernen beginnen
attic
ganek, przedsionek, weranda
Lernen beginnen
porch
pośredniczyć, mediować, negocjować/przekazywać, transmitować
Lernen beginnen
mediated
coraz bardziej, coraz częściej (synonim: more and more)
Lernen beginnen
increasingly
She's becoming increasingly irritating.
wymawiać (wypowiadać coś na głos)/ogłaszać, wygłaszać (np. opinię)
Lernen beginnen
pronounce
an you pronounce your name more slowly?
gromada, stado
Lernen beginnen
bevy
bevy of fine ladies
przynieść (pójść po coś lub kogoś i wrócić)/przynosić, aportować
Lernen beginnen
fetch
Fetch means to go to another place to get something or someone and return with the thing or the person. We use it for people and things that are not here but that we need or are due to be here. We can usually use get instead of fetch:
ratunek (pomoc w niebezpieczeństwie)/uratować, ocalić
Lernen beginnen
rescue
kaloryfer/chłodnica (w samochodzie)
Lernen beginnen
radiator
I've got a radiator in every room.
kołdra
Lernen beginnen
duvet
niewątpliwie, zapewne
Lernen beginnen
no doubt
There's no doubt that she forgot about the meeting.
obfity (o posiłku), pokaźny (o sumie), znaczny (o rozmiarze) znaczący (o wydarzeniu), ważny (np. o informacji), istotny (np. powód)
Lernen beginnen
substantial
I have been rewarded with a substantial sum of money.
zacząć działać (np. narkotyk)/dorzucić się, zrzucić się
Lernen beginnen
to kick in
chory
Lernen beginnen
ill
"Ill" częściej w brytyjskim. zazwyczaj odnosi się do bardziej przewlekłych lub poważnych dolegliwości. Sick jest mniej formalnym słowem, Zazwyczaj oznacza mniej poważne, krótkotrwałe choroby, np. chwilowe niedyspozycje.
zablokowanie (przeciwnika w grze), atak (w celu przejęcia piłki), zwarcie (przeciwników)/uporać się (z czymś), stawiać czoło (problemom)
Lernen beginnen
tackle
We must therefore tackle this problem with the Russians
gładki, wygładzony, płynny (ruch)
Lernen beginnen
smooth
She has smooth skin.
bez wysiłku, nie zadając sobie trudu, bezproblemowo
Lernen beginnen
effortlessly
Can effortlessly understand practically everything which he/she reads or hears.
związywać, zawiązywać, krępować (np. ręce) /łączyć, złączać, jednoczyć (np. rodzinę, wspólnotę) /zobowiązywać (np. do przestrzegania umowy)
Lernen beginnen
bind
the liberation movement would at some point no longer feel bound by the ceasefire.
ciągle, raz za razem, wielokrotnie
Lernen beginnen
repeatedly
I have said this repeatedly, and will say it again today.
kwestia, sprawa, zagadnienie (np. będąca przedmiotem dyskusji) / wydanie, numer (czasopismo lub gazeta z danego dnia czy miesiąca) / problem
Lernen beginnen
issue
Therefore, it is not a procedural issue, but a question of political attitude.
wydawać (np. oświadczenie, rozkaz, pozwolenie na lądowanie)/emitować, wypuszczać (np. akcje)
Lernen beginnen
to issue
niegrzeczny
Lernen beginnen
rude
That is very rude
całkowicie, zupełnie, kompletnie
Lernen beginnen
entirely
We use entirely reusable products
przycinać, podcinać (np. roślinę)/ obniżać, zmniejszać (np. wydatki, budżet)
Lernen beginnen
trim
opłata (np. za wejście, za członkostwo) / honorarium (np. za specjalistyczną usługę
Lernen beginnen
fees
przesada, nadmiar
Lernen beginnen
overkill
rozsądny, mądry (np. decyzja) / cwany, chytry
Lernen beginnen
wise
He's so young, yet so wise
nastrój, humor, samopoczucie / zły nastrój
Lernen beginnen
mood
The public mood in Britain is one of growing dismay.
przysługa / przychylność, faworyzowanie
Lernen beginnen
favour
The jugde was clearly showing favor to one of the teams.
umywalka
Lernen beginnen
washbasin
waga (urządzenie)/ skala / łuska
Lernen beginnen
scales
and whatsoever hath not fins and scales ye shall not eat; it is unclean unto you.
złoty
Lernen beginnen
golden
dodanie, dopisanie
Lernen beginnen
adding
odejmowanie / odejmować (np. liczby)
Lernen beginnen
subtraction /subtract
She will move on to simple arithmetic, addition then subtraction.
mnożenie / rozmnażanie się
Lernen beginnen
multiplication
mnożyć (liczby) / razy
Lernen beginnen
multiply/times
równa się
Lernen beginnen
equals
jest mniejsze niż
Lernen beginnen
is less than
jest większe niż
Lernen beginnen
is greater than
jest mniejsza niż lub równa
Lernen beginnen
is less than or equal to
jest większe lub równe
Lernen beginnen
is more than or equal to
nie jest równe
Lernen beginnen
is not equal to
podzielić przez
Lernen beginnen
divided by
dzielenie (matemtyka) /dzielić
Lernen beginnen
division / divide
pół/ jedna druga
Lernen beginnen
one half
jedna trzecia 1/3
Lernen beginnen
one third
ćwierć, jedna czwarta, kwadrans
Lernen beginnen
one quarter
pięć szóstych
Lernen beginnen
five sixths
pięć dziewiątych
Lernen beginnen
five ninths
dwie trzecie
Lernen beginnen
two thirds
procent
Lernen beginnen
percent
tam jest/znajduje się
Lernen beginnen
there is
tam są/znajdują się
Lernen beginnen
there are
w centrum
Lernen beginnen
in the centre/in the center
po angielsku/amerykańsku
w środku, po środku
Lernen beginnen
in the middle
w rogu
Lernen beginnen
in the corner
po lewej stronie
Lernen beginnen
on the left
na dole, u dołu, pod spodem
Lernen beginnen
at the bottom
na ścianie
Lernen beginnen
on the wall
litera / list
Lernen beginnen
letter
cała przyjemność po mojej stronie
Lernen beginnen
the pleasure is mine
zawsze
Lernen beginnen
always
nigdy
Lernen beginnen
never
często
Lernen beginnen
often
rzadko/rzadki
Lernen beginnen
rarely/rare
Neutralising antibodies to calcitonin rarely develop.
rzadko
Lernen beginnen
seldom / rarely
zwykle / zazwyczaj
Lernen beginnen
usually
codziennie
Lernen beginnen
every day
dwa razy w miesiącu
Lernen beginnen
twice a month
czasem
Lernen beginnen
sometimes
od czasu do czasu
Lernen beginnen
from time to time
jeść śniadanie
Lernen beginnen
have a breakfast
myć zęby
Lernen beginnen
brush one's teeth
brać prysznic
Lernen beginnen
have a shower
brać kąpiel
Lernen beginnen
have a bath
szczotkować włosy
Lernen beginnen
brush one's hair
rano
Lernen beginnen
in the morning
po południu
Lernen beginnen
in the afternoon
w południe
Lernen beginnen
at noon
w nocy
Lernen beginnen
at night
o północy
Lernen beginnen
at midnight
wieczorem
Lernen beginnen
in the evening
wracać
Lernen beginnen
come back
ubrać się
Lernen beginnen
get dressed
uczyć się/ badanie, opracowanie, studium
Lernen beginnen
study
czyścić, czysty
Lernen beginnen
clean
zespół / zgraja, banda
Lernen beginnen
band
piosenkarz
Lernen beginnen
singer
śpiewać
Lernen beginnen
sing
mikrofon
Lernen beginnen
microphone
brzmieć/dzwięk
Lernen beginnen
sound
hałas, odgłos
Lernen beginnen
noise
rytm
Lernen beginnen
rhytm
piosenka
Lernen beginnen
song
uprawiać sport
Lernen beginnen
do sport
farba/malować
Lernen beginnen
paint
słyszeć
Lernen beginnen
hear
czuć, czuć się
Lernen beginnen
feel
emocja / uczucie
Lernen beginnen
emotion
Anyway, you know every time I make this speech -- it's not the first time -- but it's an emotion.
nadzieja / mieć nadzieję
Lernen beginnen
hope
szczęście, radość
Lernen beginnen
happiness
duma
Lernen beginnen
pride
tolerancja
Lernen beginnen
tolerance
nienawidzić
Lernen beginnen
hate
cieszyć się/czeprać przyjemność
Lernen beginnen
enjoy
zadowolony (szczęśliwy z jakiegoś powodu) / wdzięczny
Lernen beginnen
glad
podniecony, podekscytowany
Lernen beginnen
excited
dumny
Lernen beginnen
proud
złość/gniew
Lernen beginnen
anger
Unlimited, uncontrolled immigration is feeding public anger.
smutek, zasmucenie
Lernen beginnen
sadness
zły, rozzłoszczony
Lernen beginnen
angry
smutny / przykry, żałosny
Lernen beginnen
sad
She came up with a sad idea.
samotny (czujący się samotnie) / odludny (o miejscu)
Lernen beginnen
lonely
znudzony
Lernen beginnen
bored
zmartwiony, przejęty, frasobliwy, zaniepokojony, zatroskany, zafrasowany
Lernen beginnen
worried
zasmucony, zmartwiony, w złym humorze, wkurzony, zły
Lernen beginnen
upset
rozmawiać
Lernen beginnen
talk
mówić
Lernen beginnen
speak
We usually use speak for more formal presentations and lectures, and talk for more informal ones
konwersacja, rozmowa
Lernen beginnen
conversation
pytać, zadawać pytanie / prosić (np. o pomoc, radę)
Lernen beginnen
ask
pytanie
Lernen beginnen
question
odpowiedź
Lernen beginnen
answer
czat/pogawędka
Lernen beginnen
chat
pić/napój, drink
Lernen beginnen
drink
śmiech, śmiać się
Lernen beginnen
laugh
płakać
Lernen beginnen
cry
siedzieć
Lernen beginnen
sit
stać
Lernen beginnen
stand
praca/pracować
Lernen beginnen
work
spać
Lernen beginnen
sleep
spacer/chodzić
Lernen beginnen
walk
w tym momencie
Lernen beginnen
at the moment
teraz
Lernen beginnen
now
właśnie teraz
Lernen beginnen
right now
dżem
Lernen beginnen
jam /jelly(amercian)
ser żółty
Lernen beginnen
cheese
szynka
Lernen beginnen
ham
kiełbaska
Lernen beginnen
sausage
musztarda
Lernen beginnen
mustard
majonez
Lernen beginnen
mayonnaise
zamknąć (na klucz)
Lernen beginnen
lock
myć się
Lernen beginnen
wash oneself
nad, powyżej, u góry
Lernen beginnen
above
przez (coś), przez (na drugą stronę) / po drugiej stronie (np. ulicy)
Lernen beginnen
across
przeciwko, przeciw / wbrew (komuś, czemuś)
Lernen beginnen
against
wzdłuż / przed siebie, naprzód, dalej (o czymś poruszającym się do przodu) / z, ze sobą
Lernen beginnen
along
She took him along for the ride
między / pośród, wśród
Lernen beginnen
among
She was the only woman among 50 men.
poniżej, pod
Lernen beginnen
below
pomiędzy (2 przedmioty)
Lernen beginnen
between
za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), poza / więcej, poza (tym)
Lernen beginnen
beyond
Beyond that, what she does is none of our business.
beyond the horizon.
w dół (kierunek)
Lernen beginnen
down
down the river
przed
Lernen beginnen
in front of
wewnątrz
Lernen beginnen
inside
do (środka) /w, na, do (w kierunku)
Lernen beginnen
into
Look into my eyes and tell me it's not true.
blisko, niedaleko
Lernen beginnen
near
na (wierzch, powierzchnię czegoś)
Lernen beginnen
onto
z, ze środka, na zewnątrz
Lernen beginnen
out of
out of prison
na zewnątrz
Lernen beginnen
outside
nad, ponad, powyżej
Lernen beginnen
over
dookoła
Lernen beginnen
round
na wskroś, przez (np. drzwi)
Lernen beginnen
through
w kierunku, w stronę
Lernen beginnen
towards
pod
Lernen beginnen
under
w górę, do góry
Lernen beginnen
up
w, wewnątrz, w obrębie, w środku
Lernen beginnen
within
There are four shops within this neighbourhood.
polecenie, sprawa do załatwienia
Lernen beginnen
errand
short trip for somebody else's benefit: a short trip somewhere to do something on behalf of somebody else, e.g. to buy something or deliver a message
kluczowy, niezbędny, istotny, ważny / decydujący, rozstrzygający
Lernen beginnen
crucial
szczypnięcie (w nos, policzek), pociągnięcie (za ucho), podkręcenie (wąsa) / podrasowanie (np. samochodu), ulepszanie (np. programu), dopracowywanie (czegoś)
Lernen beginnen
tweak
There are crazy examples from around the world of how people tweak and adjust the system.
osiągnąć/wykonać
Lernen beginnen
accomplish
kawał, kloc / znaczna część, spory kawał
Lernen beginnen
chunk
the little chunk of metal
płatki śniadaniowe
Lernen beginnen
cereals
mąka
Lernen beginnen
flour
według/zgodnie z
Lernen beginnen
according to
Board-certification as neurosurgeon according to local, national requirements;
badać/studiować/badanie
Lernen beginnen
study
badanie, sondaż, ankieta
Lernen beginnen
survey
But that's too complicated for today, so I'll simplify it for you, and I give you one average point for each survey.
dorosłem
Lernen beginnen
I came of age
wyjawiać, ujawniać / odsłaniać
Lernen beginnen
reveal
I'm not going to change those tiles at all, but I'm going to reveal the rest of the scene and see what happens to your perception.
dziedzina / kraina (np. snów, wieczności)
Lernen beginnen
realm
zakres/celownik optyczny
Lernen beginnen
scope
od (czegoś np. depends upon security)
Lernen beginnen
upon
kontrola, analiza, nadzór
Lernen beginnen
scrutiny
Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny
oczekiwanie (względem czegoś)
Lernen beginnen
expectation
przyczyna, powód
Lernen beginnen
reason
itp itd etc
Lernen beginnen
and so on
surowy (nieugotowany) / nieprzetworzony / naturalny, czysty, nieokrzesany (np. o uczuciu)
Lernen beginnen
raw
I would never eat raw meat.
papuga
Lernen beginnen
parrot
zwierzę domowe
Lernen beginnen
pet
koń
Lernen beginnen
horse
być uczulony na coś
Lernen beginnen
be allergic to sth
głośny / hałaśliwy / krzykliwy (ubranie, kolor)
Lernen beginnen
loud
She likes to wear loud clothes.
trzymać, zatrzymywać, zachowywać
Lernen beginnen
keep
Don't let her keep you from your responsibilities.
jego (np. dziecka, przedmiotu)
Lernen beginnen
its
A baby needs both its parents, not just one
ich
Lernen beginnen
their
"Their" używamy przed rzeczownikami. "Theirs" używamy, gdy rzeczownik, którego dotyczy, nie występuje w zdaniu bądź występuje w innej części zdania.
It's my fault, not theirs. It's their problem
nasz, nasza
Lernen beginnen
our
"Our" używamy przed rzeczownikami. "Ours" używamy, gdy rzeczownik, którego dotyczy, nie występuje w zdaniu bądź występuje w innej części zdania.
They've always been good friends of ours.
jego
Lernen beginnen
his
zaimek dzierżawczy i przymiotnik dzierżawczy w 3 osobie liczby pojedynczej rodzaju męskiego mają taką samą formę - "his". "His" używamy zarówno przed rzeczownikiem, jak i w sytuacji, gdy rzeczownik, którego dotyczy, nie występuje w zdaniu.
His family lives in San Francisco.
ją, jej
Lernen beginnen
her
"Her" używamy przed rzeczownikami. "Hers" używamy, gdy rzeczownik, którego dotyczy, nie występuje w zdaniu bądź występuje w innej części zdania.
Kate? I like her, but that's all
za, po, w tyle za (kimś, np. być w wyścigu)
Lernen beginnen
behind
She is hiding behind a tree
obok, przy
Lernen beginnen
next to
They are lying next to each other
francja / francuski
Lernen beginnen
france/french
anglia / angielski
Lernen beginnen
england/english
niemcy/Niemiecki
Lernen beginnen
germany/german
wielka brytania / brytyjski
Lernen beginnen
great britain/british
Włochy / włoski
Lernen beginnen
Italy/italian
Irlandia / irlandzki
Lernen beginnen
Ireland/Irish
Rosja / rosyjski
Lernen beginnen
Russia/russian
Szkocja / Szkocki
Lernen beginnen
Scotland/Scottish
Hiszpania / hiszpański
Lernen beginnen
Spain/Spanish
Stany Zjednoczone / Amerykański
Lernen beginnen
the United States/American
Kanada / Kanadyjski
Lernen beginnen
Canada/Canadian
Japonia / japoński
Lernen beginnen
Japan/Japanese
Grecja / grecki
Lernen beginnen
Greece/Greek
wartościowy, cenny (warty dużo pieniędzy)
Lernen beginnen
valuable
Do you have any idea how valuable this stuff is
zażądać, wymagać, życzyć sobie / potrzebować
Lernen beginnen
require
You require more money than any other kid in Japan.
móc, mógłby (wyrażenie przypuszczenia, że coś się wydarzy) / moc, potęga, siła
Lernen beginnen
might
He might travel alone, he's resourceful enough.
podejrzewać / podejrzany
Lernen beginnen
suspect
I suspect that she's lying, but I can't prove it
oznaczać, zawierać znaczenie, zakładać / sugerować, dawać do zrozumienia, insynuować
Lernen beginnen
to imply
Are you implying that I did something wrong?
autentycznie, rzeczywiście
Lernen beginnen
genuinely
I think she's genuinely concerned.
korzystny
Lernen beginnen
beneficial
pouczający / pouczać
Lernen beginnen
instructive/to instruct
I will instruct him what to do.
okres przejściowy / tymczasowy, doraźny (np. zyski, pomoc)
Lernen beginnen
interim
Secondly, an interim technical architecture will have to be created
niezwłocznie / punktualnie
Lernen beginnen
promptly
To me, 'immediately' means without delay. 'Promptly' conveys the sense of without unnecessary delay, so as soon as is reasonably possible, but perhaps not immediately.
Please arrive promptly or you'll miss the bus.
oszacować/określić ilościowo
Lernen beginnen
to quantify
świadomość / znajomość (np. marki)
Lernen beginnen
awareness
He's a young driver and he lacks the awareness of potential danger on the road.
dostarczać, zaopatrywać/meblować, umeblowywać
Lernen beginnen
furnish
This sentence furnishes the best example.
bałagan, nieporządek
Lernen beginnen
mess
You dragged us into this mess! This was your plan.
gówno/badziewie/chłam
Lernen beginnen
shit
związek (z tematem), odniesienie (do czegoś) / znaczenie (czegoś)
Lernen beginnen
relevance
I am older than he, but this has little relevance in our society.
zażarty, zacięty, zajadły, zagorzały, gwałtowny, ostry (bardzo mocny)
Lernen beginnen
fierce
A fierce cry of pain and outrage nearly deafened him
schwytać (np. złodzieja, wroga) / zdobywać, przejmować, przechwycić (np. miasto)
Lernen beginnen
capture
He moved his rook to H3 and captured my knight
borykać się, wysilać się, zmagać się / szamotać się, szarpać się
Lernen beginnen
struggle
Satisfaction comes from Struggle. Win or defeat comes from Fight.
The thief struggled with the police officer.
osiągać, zdobywać / zyskiwać / przybyć, dotrzeć (po wielu trudach)
Lernen beginnen
gain
He gained the hotel after a long journey.
sami, same / się
Lernen beginnen
ourselves
We washed ourselves and went to sleep.
spokojny / pokojowy
Lernen beginnen
peaceful
Our town is very peaceful.
zgadywać, odgadywać, domyślać się
Lernen beginnen
guess
Guess whom I have met yesterday!
karmić, nakarmić / żywić, wyżywić, wykarmić
Lernen beginnen
feed
I bought enough food to feed a family of six.
wybierać / zrywać, zbierać (owoce, kwiaty)
Lernen beginnen
to pick
Miss, you can't pick flowers in the park.
drzewo
Lernen beginnen
tree
kwiat
Lernen beginnen
flower
trawa
Lernen beginnen
grass
liść / kartka papieru (zwłaszcza w książce)
Lernen beginnen
leaf
The leaves of the book are yellow and tattered.
krzak
Lernen beginnen
bush
grzyb / pieczarka
Lernen beginnen
mushroom
to (jedno)/ to (mnogo)
Lernen beginnen
this/those
Jeżeli chcemy wskazać wiele przedmiotów, użyjemy słowa "those".
rzadko
Lernen beginnen
rarely/seldom
generalnie, ogólnie, zwykle / powszechnie, ogólnie
Lernen beginnen
generally
It's generally a good season for a summer trip
okazjonalnie, od czasu do czasu, sporadycznie
Lernen beginnen
occasionally
He occasionally makes visits there
raz na...
Lernen beginnen
once a
dwa razy na...
Lernen beginnen
twice a
trzy razy na...
Lernen beginnen
three times a
bratanek/siostrzeniec
Lernen beginnen
nephew
His nephew wants to become a doctor.
przybrani rodzice, rodzice zastępczy
Lernen beginnen
foster parents
bliźniaki
Lernen beginnen
twins
People say we look like twins, but I don't think so
macocha
Lernen beginnen
stepmother
kuzyn/kuzynka
Lernen beginnen
cousin
That's my cousin, Pete
ciocia, ciotka
Lernen beginnen
aunt
wujek, wuj, stryj
Lernen beginnen
uncle
bratanica, siostrzenica
Lernen beginnen
niece
krewny
Lernen beginnen
relative
It is the right of every relative of the missing persons to know their fate through the exhumation and identification of the remains.
ojciec chrzestny
Lernen beginnen
godfather
teściowa
Lernen beginnen
mother-in-law
córka
Lernen beginnen
daughter
ojczym
Lernen beginnen
stepfather
babcia
Lernen beginnen
grandmother
pan młody
Lernen beginnen
groom
panna młoda
Lernen beginnen
bride
wdowa
Lernen beginnen
widow
Her husband died last year, so now she is a wealthy widow.
miesiąc miodowy
Lernen beginnen
honeymoon
We're on our honeymoon, remember?
słoneczny (np. dzień), słonecznie
Lernen beginnen
sunny
We've got to go somewhere sunny for our holidays.
deszczowo
Lernen beginnen
rainy
The morning was cold and rainy.
ciepło / przyjazny, ciepły (o osobie)
Lernen beginnen
warm
Your mother is a nice and warm woman.
gorący
Lernen beginnen
hot
That chick is hot!
grad / pochwalić, okrzyknąć bardzo dobrym / krzyknąć, przywołać
Lernen beginnen
hail
Shall we hail a taxi?
mżawka, kapuśniaczek, deszczyk
Lernen beginnen
drizzle
It was only a drizzle, so I didn't need an umbrella.
pochmurno
Lernen beginnen
cloudy
It was cloudy the following morning
tęcza
Lernen beginnen
rainbow
The colors of the rainbow blend into one another
wiatr
Lernen beginnen
wind
It takes me more than half an hour to cycle there if I have to go against the wind
słońce
Lernen beginnen
sun
księżyc
Lernen beginnen
moon
burza, nawałnica / sztorm
Lernen beginnen
storm
prognoza pogody
Lernen beginnen
weather forecast
The weather forecast was totally wrong, as usual
czyste niebo (bezchmurne)
Lernen beginnen
clear sky
I just need one day of clear sky
deszcz / padać (o deszczu)
Lernen beginnen
rain
It always rains when I wash my car
śnieżny (np. dzień), zasypany śniegiem (np. dach)
Lernen beginnen
snowy
Our roof is snowy
stopnie // stopień / tytuł naukowy
Lernen beginnen
degrees/degree
The degree of binding is independent of concentration in the clinically relevant range.
poniżej zera (temperatura)
Lernen beginnen
below zero
ciemny (o kolorze) / ciemno
Lernen beginnen
dark
mgła
Lernen beginnen
fog
huragan/wichura
Lernen beginnen
hurricane
This is the beginning of the hurricane season.
burzowo / burzliwy (o związku, debacie)
Lernen beginnen
stormy
mgliście
Lernen beginnen
foggy
błękitne/bezchmurne niebo
Lernen beginnen
blue sky
I turned away and looked up at the blue sky
chłodno
Lernen beginnen
chilly
The room felt chilly.
susza
Lernen beginnen
drought
Gardens in this area are in bad shape due to the drought
okres suszy
Lernen beginnen
dry spell
ładna pogoda
Lernen beginnen
fine weather
gorąco, upał /ciepło (w fizyce)
Lernen beginnen
heat
gotowanie, wrzenie / upalny
Lernen beginnen
boiling
skwarny, upalny / parzący
Lernen beginnen
scorching
a worthless man deviseth mischief; And in his lips there is as a scorching fire.
wilgotny/wilgotno, mokro/wilgotność
Lernen beginnen
humid/humidly/humidity
inside it's cool and humid
zamglenie, mgła, para
Lernen beginnen
mist
The mist is going to be high this morning.
z lekką mgiełką/zamglony, mglisty
Lernen beginnen
misty
zachmurzony (pełne zachmurzenie)
Lernen beginnen
overcast
"cloudy", there are some clouds in the sky however the sky is blue and parts of it can still be seen. Whereas with "overcast", the entire sky is covered with grey clouds
rosa
Lernen beginnen
dew
powódź / zalewać (np. o pękniętej rurze), zostać zalanym
Lernen beginnen
flood
The city was flooded after the river rose due to a month of heavy rainfall.
błyskawica, piorun, grom
Lernen beginnen
lightning
kałuża
Lernen beginnen
puddle
kropla deszczu
Lernen beginnen
rain drop
opady deszczu
Lernen beginnen
rainfall
prysznic / niewielki deszcz, przelotny deszcz
Lernen beginnen
shower
przemoczony (o ubraniu), zmoknięty (o osobie) / nasiąknięty (czymś)
Lernen beginnen
soaked
przemoczony do suchej nitki
Lernen beginnen
soaking wet
grzmot
Lernen beginnen
thunder
wietrznie
Lernen beginnen
windy
wiać, dmuchać (o wietrze) / dmuchać (ustami)
Lernen beginnen
blow
If your coffee is too hot try blowing on it
kuchnia
Lernen beginnen
kitchen
jadalnia
Lernen beginnen
dining room
piwnica
Lernen beginnen
basement
sufit
Lernen beginnen
ceiling
piętro/podłoga
Lernen beginnen
floor
łazienka
Lernen beginnen
bathroom
schody
Lernen beginnen
stairs
fotel
Lernen beginnen
armchair
meble
Lernen beginnen
furniture
zasłona
Lernen beginnen
curtain
grzejnik
Lernen beginnen
heater
Don't forget to turn the heater off when you go out.
dywan
Lernen beginnen
carpet
klamka / zajmować się, wykonywać / radzić sobie (np. z jakąś sytuacją)
Lernen beginnen
handle
I know how to handle difficult situations.
koc
Lernen beginnen
blanket
biurko
Lernen beginnen
desk
poduszka
Lernen beginnen
pillow
kanapa
Lernen beginnen
sofa
balkon
Lernen beginnen
balcony
na dole, na parterze
Lernen beginnen
downstairs
podjazd (do garażu) / prowadzić (samochód), kierować (pojazdem) / odwieźć, podwieźć, zawieźć (samochodem)
Lernen beginnen
drive
płot / ogrodzenie
Lernen beginnen
fence
trawnik
Lernen beginnen
lawn
dach
Lernen beginnen
roof
klatka schodowa
Lernen beginnen
staircase
na górze (w budynku)
Lernen beginnen
upstairs
sprzęt/wyposażenie
Lernen beginnen
equipment
niewidomy / żaluzja / nawalony. spity, schlany, pijany w sztok
Lernen beginnen
blind
She's angry because I came home blind yesterday.
żarówka
Lernen beginnen
light bulb
firanka
Lernen beginnen
net curtain
parapet
Lernen beginnen
window sill
wanna / kąpiel
Lernen beginnen
bath
lustro
Lernen beginnen
mirror
mydło / łapówka
Lernen beginnen
soap
kran / stuknąć, puknąć (np. palcem)
Lernen beginnen
tap
I felt a tap on my shoulder. It was Jack
ubikacja/sedes
Lernen beginnen
toilet
szczoteczka do zębów
Lernen beginnen
toothbrush
wieszak na ręczniki
Lernen beginnen
towel rail
kiedykolwiek / ilekroć, kiedy tylko (za każdym razem)
Lernen beginnen
whenever
wspólny / pospolity, powszechny, zwykły
Lernen beginnen
common
This is our common Treaty, our common achievement and our common task.
stąd, dlatego, z tego powodu
Lernen beginnen
hence
Hence the responsibility to ensure that the elections are fair and democratic.
zostać z/skończyć z
Lernen beginnen
end up with
zakładać, tworzyć, ustanawiać (np. biznes, rząd, kontakty) / ugruntowywać (np. pozycję), wyrabiać sobie renomę
bardziej oficjalnie.np. stworzyć mechanizm działań
Lernen beginnen
establish
The Council and the Commission should establish a follow-up mechanism.
zapewniać, zagwarantować, zabezpieczać / upewniać się
Lernen beginnen
ensure
I am doing this to ensure that my friends and family have a home.
co więcej / ponadto
Lernen beginnen
furthermore
czas oczekiwania, opóźnienie (czas między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi)
Lernen beginnen
latency
zachęcać, mobilizować, przekonywać / dodawać otuchy, wspierać
Lernen beginnen
encourage
In order to encourage individual achievement a favourable environment has to be created.
prawie
Lernen beginnen
almost
Większość/przewaga (liczbowa np. w głosach)
Lernen beginnen
majority
więcej niż 50%
We hire less than 100 employees, the majority of whom are in Iraq.
nieprzejrzysty, matowy, kryjący (np. rajstopy)
np. nieprzejrzyste zasady
Lernen beginnen
opaque
Even the directors of major banks no longer understand these opaque instruments.
podpierać, podnieść, podtrzymywać (np. morale, pewność siebie) / wzmocnić, wzmacniać (np. gospodarkę)
Lernen beginnen
bolster
czyli to coś innego niż Support. Support basically means to help or assist
Using cats in our advertisements will bolster sales.
wyjaśnić, wytłumaczyć
Lernen beginnen
demystify
aktor / aktorka
Lernen beginnen
actor/actress
pielęgniarka
Lernen beginnen
nurse
kierowca autobusu
Lernen beginnen
bus driver/bussy
listonosz
Lernen beginnen
postman
kelner/kelnerka
Lernen beginnen
waiter/weitress
zakazany, zabroniony
Lernen beginnen
forbidden
these user post forbidden content
budzić się
Lernen beginnen
wake up
to stop sleeping and open your eyes
wstawać/podnosić się
Lernen beginnen
get up
to get out of your bed
białko jajka
Lernen beginnen
egg white
cukier
Lernen beginnen
sugar
cukier puder
Lernen beginnen
icing sugar
jogurt
Lernen beginnen
yoghurt
masło
Lernen beginnen
butter
proszek do pieczenia
Lernen beginnen
baking powder
ryż
Lernen beginnen
rice
ser łagodny
Lernen beginnen
mild cheese
ser pełnotłusty
Lernen beginnen
full fat cheese
ser topiony
Lernen beginnen
cream cheese
śmietana / zupa krem (np. z brokułów) / krem (substancja kosmetyczna, np. nawilżający)
Lernen beginnen
cream
tłuszcz/gruby
Lernen beginnen
fat
żółtko
Lernen beginnen
egg yolk
musujący (wino) /gazowany (o napoju)
Lernen beginnen
sparkling
rosół / bulion
Lernen beginnen
broth
And if we brought her chicken, she'd want lamb broth.
zupa
Lernen beginnen
soup
jajecznica
Lernen beginnen
scrambled eggs
jajka na twardo
Lernen beginnen
boiled eggs
jajka sadzone
Lernen beginnen
fried eggs
marchewka
Lernen beginnen
carrot
ogórek
Lernen beginnen
cucumber
pietruszka, natka pietruszki
Lernen beginnen
parsley
sałata
Lernen beginnen
lettuce
kapusta
Lernen beginnen
cabbage
pomidor
Lernen beginnen
tomato
burak
Lernen beginnen
beet
por
Lernen beginnen
leek
cebula
Lernen beginnen
onion
czosnek
Lernen beginnen
garlic
seler
Lernen beginnen
celery
rzodkiewka
Lernen beginnen
radish
fasola
Lernen beginnen
bean
groszek, groch
Lernen beginnen
pea
kalafior
Lernen beginnen
cauliflower
dynia
Lernen beginnen
pumpkin
kukurydza
Lernen beginnen
corn
papryka/pieprz
Lernen beginnen
a pepper
przy papryce warto dodać jej kolor
brzoskwinia
Lernen beginnen
a peach
ananas
Lernen beginnen
a pineapple
gruszka
Lernen beginnen
a pear
ziemniak
Lernen beginnen
potato
truskawka
Lernen beginnen
a strawberry
malina
Lernen beginnen
a raspberry
banan
Lernen beginnen
a banana
śliwka
Lernen beginnen
a plum
arbuz
Lernen beginnen
a watermelon
tuńczyk
Lernen beginnen
a tuna
wiśnia / błona dziewicza, dziewictwo
Lernen beginnen
cherry
Did you pop the cherry already?
winogrona
Lernen beginnen
grapes
kokos
Lernen beginnen
coconut
porzeczka
Lernen beginnen
currant
agrest
Lernen beginnen
gooseberry
jagoda
Lernen beginnen
berry
poziomka
Lernen beginnen
wild strawberry
cytryna
Lernen beginnen
lemon
orzeszek ziemny
Lernen beginnen
peanut
mężczyzna / mężczyźni
Lernen beginnen
man / men
kobieta / kobiety
Lernen beginnen
woman / women
dziecko / dzieci
Lernen beginnen
child / children
ząb/zęby
Lernen beginnen
tooth / teeth
mysz / myszy
Lernen beginnen
mouse / mice
Osoba / ludzie
Lernen beginnen
person / people
gęś/ gęsi
Lernen beginnen
goose / geese
wół / woły
Lernen beginnen
an ox / oxen
zakwaterowanie, nocleg
Lernen beginnen
accommodation
wąs
Lernen beginnen
moustache
zarost, broda
Lernen beginnen
beard
przedramię
Lernen beginnen
forearm
łokieć
Lernen beginnen
elbow
kość
Lernen beginnen
bone
paznokieć / gwóźdź / dać radę, zrobić coś dobrze, rozwalić system
Lernen beginnen
nail
You got A from the math test. You nailed it!
kolano
Lernen beginnen
knee
pośladek
Lernen beginnen
buttock
It is given as two 0.9-mg injections into the buttock muscle, 24 hours apart.
plecy / z powrotem
Lernen beginnen
back
szyja
Lernen beginnen
neck
brew
Lernen beginnen
eyebrow
policzek
Lernen beginnen
cheek
podbródek
Lernen beginnen
chin
ręka
Lernen beginnen
hand
dłoń (wewnętrzna część)/pama
Lernen beginnen
palm
nerka
Lernen beginnen
kidney
People can live with only one kidney.
wątroba / wątróbka (rodzaj mięsa)
Lernen beginnen
liver
You know I don't like liver, so why do you keep buying it?
brzuch,żołądek/tolerować, trawić, znosić
Lernen beginnen
stomach
I can't stomach Jane. She's such a liar.
serce
Lernen beginnen
heart
Her heart beat a little faster.
nauczyciel
Lernen beginnen
teacher
She works as a teacher in a primary school.
stomatolog/dentysta
Lernen beginnen
dentist
He hates going to the dentist.
strażak
Lernen beginnen
fire-fighter
Twenty firefighters were trying to put out the fire.
kucharz / gotować
Lernen beginnen
cook
Every family had a cook, usually a mom.
dziennikarz
Lernen beginnen
journalist
I sometimes think I would like to be a journalist.
rolnik
Lernen beginnen
farmer
The farmer grew interested at once.
osobisty ochroniarz
Lernen beginnen
bodyguard
We want you to become that certain young lady's personal bodyguard
ksiądz/duchowny, kapłan
Lernen beginnen
priest
As a child, I used to tell everything to our priest
weterynarz/prześwietlać, sprawdzać (np. przeszłość)/poddawać cenzurze, sprawdzać (np. tekst)
Lernen beginnen
vet
We vetted him, but found nothing suspicious in his past.
hydraulik
Lernen beginnen
plumber
Have you called the plumber yet?
prawnik, prawniczka, mecenas,
Lernen beginnen
lawyer
Better find yourself a lawyer!
fryzjer, fryzjerka, stylista fryzur
Lernen beginnen
hairdresser
She asked the hairdresser to cut her hair.
spódniczka, spódnica/okrążać, omijać, unikać (np. odpowiedzi na pytanie)
Lernen beginnen
skirt
I skirted the whole building but I didn't find a dustbin.
krótkie spodenki, szorty / bokserki, męska bielizna
Lernen beginnen
shorts
Like the T-shirt, the shorts were far too big.
buty, obuwie
Lernen beginnen
shoes
She is a typical woman - she has 24 pairs of shoes.
zawiązywać (np. węzeł, sznurówki, krawat), przywiązywać/krawat/remis
Lernen beginnen
tie
difference between tie and draw is that you can use the word "tie" to describe the score of a game even if it hasn't ended yet
I feel as if my hands were tied.
odpowiadać, pasować (komuś)/pasować, być dobranym (do okazji)/garnitur, kostium, garsonka
Lernen beginnen
suit
"When do you want to meet?" "Any time that might suit you."
mucha (od garnituru)
Lernen beginnen
bow tie
He straightened his bow tie.
buty sportowe, tenisówki
Lernen beginnen
trainers
czapka (np. z daszkiem)/czepek (np. pływacki)/nakrętka, zakrętka (np. od tubki pasty do zębów)/kapsel
Lernen beginnen
cap
Where's the cap from that bottle?
kapelusz
Lernen beginnen
hat
You look very elegant in this hat.
sweter
Lernen beginnen
sweater
It was getting cold so I put on a sweater
szalik, szal /apaszka, chusta
Lernen beginnen
scarf
He drew the scarf over his head.
dres
Lernen beginnen
tracksuit(british)/sweatsuit(american)
Each of the boys bought a tracksuit.
koszula
Lernen beginnen
shirt
Do you know that guy in the white shirt?
kapcie
Lernen beginnen
slippers
Jenny put on a pair of slippers.
rękawiczki
Lernen beginnen
gloves
"Where are my gloves?" "They're on the seat."
skarpetka/uderzenie, walnięcie, rąbnięcie, mocne uderzenie/ hit, rewelacja, bomba
Lernen beginnen
sock
You'll see - this new book will be a sock!
metro
Lernen beginnen
subway(american)/underground(British)
Just take the underground, it's faster.
tramwaj
Lernen beginnen
tram
Which tram goes to the bus station?
pociąg/łańcuch, seria, sznur, kolumna, karawana (np. wielbłądów)
Lernen beginnen
train
I got stuck in a train of cars.
ciężarówka/wagon/wózek (do przenoszenia ciężkich obiektów) /przemieszczać się szybko
Lernen beginnen
truck
We have to truck to the cinema, our film starts in ten minutes!
łódź motorowa, motorówka
Lernen beginnen
motorboat
Here and there a motorboat sped along.
łódź podwodna
Lernen beginnen
submarine
His submarine was powered with some incredible method he'd invented himself.
łódka, łódź
Lernen beginnen
boat
If I were rich, I would buy myself a boat.
statek/wysyłać (np. towar, przesyłkę)
Lernen beginnen
ship
They shipped the package two days ago.
autobus
Lernen beginnen
bus
How do you want to go there? By car or by bus?
motocykl
Lernen beginnen
motorbike
I bought my motorcycle last year, because you guys recommended it
samolot/płaski, równy
Lernen beginnen
plane
You should keep your device on a plane surface to protect it from overheating.
odrzutowiec
Lernen beginnen
jet plane
Have you got any experience piloting a jet aircraft
pojazd
Lernen beginnen
vehicle
We heard a vehicle approaching.
statek kosmiczny
Lernen beginnen
spaceship
He's assembling a model of a spacecraft.
karetka pogotowia, ambulans
Lernen beginnen
ambulance
You know there never was any reason to call the ambulance
dobry / lepszy / najlepszy
Lernen beginnen
good / better / the best
źly / gorzy / najgorszy
Lernen beginnen
bad / worse / the worst
dużo / więcej / najwięcej
Lernen beginnen
many / more / the most
mało / mniej / najmniej
Lernen beginnen
little / less / the least
daleko / dalej / najdalej
Lernen beginnen
far / further / the furthest
stary / starszy / najstarszy (o rzeczach)
Lernen beginnen
old / older / the oldest
stary / starszy / najstarszy (o ludziach)
Lernen beginnen
old / elder / the eldest
usually when talking about relationships within a family: Let me introduce Siga. She’s my elder sister.
reagować
Lernen beginnen
react
I often imagine how people would react to my death.
tempo, szybkość (chodzenia, poruszania się/krok (pojedynczy)
Lernen beginnen
pace
He was running at a slow pace.
zmieniać się/różnić się/zmieniać, urozmaicać (np. dietę)
Lernen beginnen
vary
These lipsticks vary in shade and price.
szczery
Lernen beginnen
frank
To be frank, I don't think you have much chance of winning.
określić ilościowo
Lernen beginnen
quantify
Nobody can quantify the risk
wpływ/siła uderzenia, uderzenie, zderzenie, wstrząs
Lernen beginnen
impact
The impact was so big, the driving wheel crushed his arm.
zgodnie z tym, z tego powodu konsekwentnie (względem czegoś), w wyniku (czegoś)/odpowiednio do okoliczności, stosownie
Lernen beginnen
accordingly
these two groups have conficting ideologies and must vote accordingly
aktywny
Lernen beginnen
active
Although my grandma is over seventy, she leads a very active life.
ambitny
Lernen beginnen
ambitious
He's very ambitious and intelligent.
ostrożny
Lernen beginnen
careful
She's on a diet, so she is careful about what she eats
stanowczy, zdecydowany (o osobie)/decydujący (np. czynnik), rozstrzygający (np. dowód)/ostateczny, bezapelacyjny (np. o decyzji, zwycięstwie, walce)
Lernen beginnen
decisive
lekkoduszny, wyluzowany
Lernen beginnen
easy-going
Most people in my town have a very easy-going attitude to life
hojny, wspaniałomyślny (o osobie)/obfity, sowity, szczodry (o rzeczy)
Lernen beginnen
generous
We aren't hungry because we ate a generous breakfast.
mieć na myśli, znaczyć/zamierzać/oznaczać, wyrażać/mówić serio/mieć znaczenie/złośliwy, wredny, podły
Lernen beginnen
mean
You won't get supper if you don't clean your room, I mean it.
rodzaj/uprzejmy, dobry, życzliwy, miły
Lernen beginnen
kind
He was kind enough to help me with the housework.
uprzejmy, grzeczny, kulturalny
Lernen beginnen
polite
He declined the job offer in a very polite way.
lojalny
Lernen beginnen
loyal
He was a keen sportsman and a loyal friend
solidny, niezawodny, wiarygodny, rzetelny, spolegliwy, godny zaufania
Lernen beginnen
reliable
It's a very reliable source of information
odpowiedzialny
Lernen beginnen
responsible
You have to be responsible for your actions
powściągliwy, skryty/zarezerwowany
Lernen beginnen
reserved
nieśmiały/bojaźliwy/płochliwy (o zwierzęciu)
Lernen beginnen
shy
My dog is very shy, he doesn't like strangers.
wrażliwy/drażliwy, przeczulony, przewrażliwiony
Lernen beginnen
sensitive
I didn't realize how sensitive you are.
poważny (np. sytuacja, problem)
Lernen beginnen
serious
Fortunately, it wasn't a serious accident
otwarty, towarzyski/wypływający, wychodzący (np. statek z portu)/ustępujący (np. prezydent, dyrektor
Lernen beginnen
outgoing
Outgoing people make friends easily.
uparty
Lernen beginnen
stubborn
Kate is so stubborn that she just never listens.
egoistyczny, samolubny
Lernen beginnen
selfish
Perhaps I'm just being a very selfish old man
skryty, tajemniczy (o osobie), zakonspirowany (np. plan)
Lernen beginnen
secretive
nerwowy
Lernen beginnen
nervous
Her nervous system is damaged by the drugs
gadatliwy, rozmowny
Lernen beginnen
talkative
She wasn't very talkative.
uczciwy/szczery/przyzwoity, porządny
Lernen beginnen
honest
I need an honest opinion - how do I look in this shirt?
bezinteresowny
Lernen beginnen
selfless
humorzasty, kapryśny/markotny, ponury/nastrojowy (np. film, muzyka)
Lernen beginnen
moody
dojrzały
Lernen beginnen
mature
Pete's very mature for his age
inteligentny
Lernen beginnen
intelligent
It is pure pleasure to talk with such an intelligent man
cichy/cisza, milczenie, spokój
Lernen beginnen
quiet
I need some peace and quiet.
opiekuńczy, troskliwy
Lernen beginnen
caring
Since his wife died, he has become a caring father.
wierny/zwolennik
Lernen beginnen
faithful
She didn't fully trust him although he remained faithful to he
wybuchowy, nieopanowany, porywczy, zapalczywy
Lernen beginnen
quick-tempered
zapominalski
Lernen beginnen
forgetful
cierpliwy/pacjent, pacjentka
Lernen beginnen
patient
He's had lots of patients with sore throat today
niecierpliwy
Lernen beginnen
impatient
An impatient person doesn't like to wait.
odrapany (o budynku), wytarty (o meblu), obskurny (o miejscu), zapyziały /sfatygowany, znoszony (o ubraniu) /podły (postępek), nikczemny (zamiar)
Lernen beginnen
shabby
eleganckie, schludne (o ubraniach)
Lernen beginnen
smart (clothes)
nieprzemakalny, wodoszczelny
Lernen beginnen
waterproof
modny/elegancki, wytworny
Lernen beginnen
fashionable
Kate stared at the fashionable new shoes
elegancki, estetyczny (np. ubiór)/gustowny (np. wystrój pomieszczenia, dekoracja)/smaczny, apetyczny (o potrawie, napoju)
Lernen beginnen
tasteful
wyczerpany, wykończony/zużyty, zniszczony, znoszony, przetarty
Lernen beginnen
worn out
I've been running for one hour and now I'm completely worn out.
z krótkim rękawem
Lernen beginnen
short-sleeved
z długim rękawem
Lernen beginnen
long-sleeved
dopasowany, obcisły
Lernen beginnen
tight-fitting
strój codzienny
Lernen beginnen
casual wear
w paski, pasiasty
Lernen beginnen
striped
He looks good in striped clothes.
w kratkę, kraciasty
Lernen beginnen
checked
He wore a checked shirt.
rozgoryczony (np. z powodu porażki), zgorzkniały (np. o starszej osobie)/gorzki (o gorzkim smaku
Lernen beginnen
bitter
oleisty/zatłuszczony, otłuszczony
Lernen beginnen
oily
świeży
Lernen beginnen
fresh
They have a big selection of fresh salads.
gęsty (o jedzeniu, cieczy)/gruby (o przedmiocie, np. książka, sweter)
Lernen beginnen
thick
This book is very thick.
kwaśny (o smaku)/wrogi, popsuty (np. związek, relacje)
Lernen beginnen
sour
My relationship with my father is still sour
pikantny, ostry/nieprzyzwoity (np. żart)
Lernen beginnen
spicy
I was shocked by his spicy joke.
słony
Lernen beginnen
salty
It's a little too salty for my taste.
chudy, szczupły/ przechylać się, odchylać się, pochylać się
Lernen beginnen
lean
She leaned towards Jack and said something to him.
wędzony
Lernen beginnen
smoked
niedojrzały (owoc, zboże, ser)
Lernen beginnen
unripe (food)
The water for this purpose is taken from the unripe coconut
jadalny, zdatny do spożycia (np. nietrujący), zjadliwy
Lernen beginnen
edible
She can also determine whether or not food is edible.
spleśniały, stęchły
Lernen beginnen
mouldy
all the bread of their provision was dry and was become mouldy.
zgniły, zepsuty
Lernen beginnen
rotten
I hate the stink of rotten fish.
punkt zwrotny, przełom
Lernen beginnen
breakthrough
Scientists are hoping to make a breakthrough in cancer research.
krok / postęp
Lernen beginnen
stride
This really is a great stride forward
mnóstwo, multum/pod dostatkiem, aż nadto
Lernen beginnen
plenty of
The report suggest plenty of initiatives in many key areas
przeszkoda
Lernen beginnen
hurdle
That is a very high hurdle to reach
łapać, chwytać (szybkim ruchem ręki)/korzystać (z okazji), wykorzystywać, chwytać (np. szansę, okazję) /zagarniać, zagrabiać (coś dla siebie, np. władzę)
Lernen beginnen
grab
Grabs a lot and takes little
regularny, stały, ciągły/podtrzymywać, podpierać, stabilizować
Lernen beginnen
steady
There has been a steady decrease in the number of new orders.
uczestnik, uczestniczka, kandydat (np. w wyścigu, w zawodach)
Lernen beginnen
entrant
przybyć do
Lernen beginnen
arrive in
pytać o drogę
Lernen beginnen
ask the way
być w drodze
Lernen beginnen
be on the way
podróż służbowa
Lernen beginnen
business trip
pokonać dystans
Lernen beginnen
cover a distance
rejs
Lernen beginnen
cruise
wyjeżdżać (skądś), odjeżdżać (o autobusie, pociągu), odlatywać (o samolocie)
Lernen beginnen
depart
This is particularly important in a region such as mine where air transport is the only way of arriving or departing.
prowadzić samochód
Lernen beginnen
drive a car
znaleźć właściwą drogę
Lernen beginnen
find the right way
lot
Lernen beginnen
flight
He got ill and had to cancel his flight to Miami.
latać/mucha/rozporek (w spodniach)
Lernen beginnen
fly
Your fly is open!
wyjechać/odejść/zostawić
Lernen beginnen
leave
So in conclusion, I'd like to leave you with actually four messages.
spotkać kogoś na stacji
Lernen beginnen
meet somebody at the station
spóźnić się na pociąg
Lernen beginnen
miss a train
autostrada
Lernen beginnen
motorway (british), highway (american)
dotrzeć do miejsca przeznaczenia
Lernen beginnen
reach the destination
przejażdżka/jeździć (na czymś)/podwózka
Lernen beginnen
ride
I've never ridden a horse before.
jeździć na rowerze
Lernen beginnen
ride a bike
jechać motocyklem
Lernen beginnen
ride a motorbike
jeździć konno
Lernen beginnen
ride a horse
jeździć na wielbłądzie
Lernen beginnen
ride a camel
główna droga
Lernen beginnen
main road
droga drugorzędna, boczna
Lernen beginnen
minor road
odprowadzać kogoś
Lernen beginnen
see somebody off
my parents saw me off at the airport
złapać samolot
Lernen beginnen
catch a flight
wybrać się na przejażdżkę
Lernen beginnen
go for a ride
popłynąć w rejs
Lernen beginnen
go on a cruise
trasa koncertowa/wycieczka objazdowa/zwiedzanie, wycieczka
Lernen beginnen
tour
They went on a tour around New York City
ruch uliczny
Lernen beginnen
traffic
The traffic is very bad today.
być w korku
Lernen beginnen
be in traffic jam
podróżować autostopem
Lernen beginnen
hitch-hike
kurczyć się (np. w praniu, od ciepła)/psychiatra
Lernen beginnen
Shrink
My shrink has psychological problems. I can't talk with him
sfałszowany, ustawiony, zmanipulowany
Lernen beginnen
rigged
The elections have been rigged
Podobieństwa, porównania/równoległe
Lernen beginnen
parallels
The parallels with the system of petitions for a referendum in Austria are obvious
zachować, utrzymać/przyjmować na służbę, zatrudniać
Lernen beginnen
retain
that helps you focus on best performing ads and retain your ad revenue while improving user experience
śmieci
Lernen beginnen
rubbish (BrE), garbage, trash (AmE)
odkurzacz
Lernen beginnen
vacuum cleaner
kosz na śmieci
Lernen beginnen
bin
mop
Lernen beginnen
mop
miotła
Lernen beginnen
broom
I swept the floor with a broom.
zamiatać, zmieść
Lernen beginnen
sweep
She was swept into the sea
scielić łóżko
Lernen beginnen
make the bed
wyprowadzać psa
Lernen beginnen
walk the dog
zmywać naczynia
Lernen beginnen
do the dishes
żelazko/prasować/żelazo
Lernen beginnen
iron
Could you iron this shirt for me?
pralka
Lernen beginnen
washing machine
suszarka do włosów
Lernen beginnen
hairdryer
My hairdryer broke. I need to buy a new one.
zgubić się
Lernen beginnen
get lost
podróż (dłuższa)
Lernen beginnen
voyage
cło / urząd celny/odprawa celna/zwyczaj, tradycja, obyczaj, nawyk/klienci
Lernen beginnen
customs
They are environment, taxation, customs, energy and transport.
celnik
Lernen beginnen
customs officer
kasownik biletów
Lernen beginnen
validator
The validator was broken, so I didn't validate my ticket
kantor
Lernen beginnen
exchange office
obca waluta
Lernen beginnen
foreign currency
personel pokładowy
Lernen beginnen
cabin crew
hala odlotów
Lernen beginnen
departure lounge
opłata za przejazd
Lernen beginnen
fare
bramka (na lotnisku)
Lernen beginnen
gate
biuro rzeczy znalezionych/przechowalnia bagażu
Lernen beginnen
left-luggage office
peron kolejowy
Lernen beginnen
railway platform
duży apartament w hotelu
Lernen beginnen
suite
kompetentny, skuteczny, wydajny (np. o pracowniku)/sprawny, skuteczny, efektywny, racjonalny (np. metoda)/wydajny, sprawny
Lernen beginnen
efficient
I think this method of production is efficient.
szeroki wybór (czegoś), grupa, szereg/ustawiać, układać
Lernen beginnen
array
With a wide array of monetization options
przekroczyć granicę
Lernen beginnen
cross the border
jechać za granicę
Lernen beginnen
go abroad
Pozwolenie na pobyt
Lernen beginnen
permission to stay
przedwczoraj
Lernen beginnen
the day before yesterday
nóż
Lernen beginnen
knife
kuchenka
Lernen beginnen
cooker
lodówka
Lernen beginnen
fridge
He opened the fridge
mikrofalówka
Lernen beginnen
microwave
piekarnik
Lernen beginnen
oven
łyżka
Lernen beginnen
spoon
widelec/widły
Lernen beginnen
fork
fartuch (kuchenny)
Lernen beginnen
apron
patelnia
Lernen beginnen
frying pan
Heat the oil in a large frying pan.
garnek/doniczka/dzbanek/trawka, marihuana
Lernen beginnen
pot
the pot calling the kettle black
szklanka/szkło
Lernen beginnen
glass
zmywarka
Lernen beginnen
dishwasher
zlew/tonąć (o statku)
Lernen beginnen
sink
No one could persuade the captain to leave the sinking ship.
chlebak
Lernen beginnen
bread bin
zamrażarka
Lernen beginnen
freezer
mikser, blender
Lernen beginnen
blender
There's juice in the blender.
lejek
Lernen beginnen
funnel
filiżanka/puchar (mistrzostwo sportowe) /miseczka biustonosza
Lernen beginnen
cup
sprytny
Lernen beginnen
clever
"clever" is used to describe the ability "to figure things out," "wise" means "having understanding."
tasak
Lernen beginnen
cleaver
korkociąg
Lernen beginnen
corkscrew
czajnik
Lernen beginnen
kettle
czajniczek, dzbanek do herbaty
Lernen beginnen
teapot
The teapot could be full, it could be empty.
otwieracz do butelek
Lernen beginnen
bottle opener
stół/tabela
Lernen beginnen
table
szafa
Lernen beginnen
wardrobe
łóżko
Lernen beginnen
bed
I think I'll go home and go to bed.
w zeszłym tygodniu
Lernen beginnen
last week
nie używamy tutaj in tylko samo last week
kominek
Lernen beginnen
fireplace
plakat
Lernen beginnen
poster
He put a poster on the wall.
ręcznik
Lernen beginnen
towel
I got hit in the head with a towel one time
lampa
Lernen beginnen
lamp
She sat at her desk and turned on the lamp
tapeta
Lernen beginnen
wallpaper
The wallpaper in this room needs replacing.
upaść, spaść
Lernen beginnen
fall
The economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.
wydarzyć się, zdarzyć się
Lernen beginnen
happen
It happened yesterday evening
pchać/naciskać, wcisnąć/wywierać nacisk
Lernen beginnen
push
My boss is pushing me to quit my job.
pukać w/do
Lernen beginnen
knock at
kłamać
Lernen beginnen
lie
Czasownika "lie", "lay", "lain" (leżeć) nie należy mylić z "lay", "laid", "laid" (kłaść, położyć).
mieć na sobie, być ubranym (w coś), nosić (jakiś rodzaj ubrań)
Lernen beginnen
wear
trzymać
Lernen beginnen
hold
żaglować
Lernen beginnen
sail
budować
Lernen beginnen
build
iść za, jechać za, podążać za (kimś)/stosować się (do), stosować (np. dietę)/śledzić, oglądać (np. serial)
Lernen beginnen
follow
obejść
Lernen beginnen
go around
panienka, panna/niecelny strzał, pudło/tęsknić (za kimś)
Lernen beginnen
miss
opiekować się, zajmować się
Lernen beginnen
look after
poślubić
Lernen beginnen
marry
wznosić, podnosić, podwyższać, zbierać (pieniądze na jakiś cel), poruszać (temat)
Lernen beginnen
raise
Thirdly, I would like to raise an extremely important matter: proliferation.
dowiedzieć się
Lernen beginnen
find out
sukienka/ubierać się
Lernen beginnen
dress
ciąć, wyciąć
Lernen beginnen
cut
książka / zarezerwować
Lernen beginnen
book
pomoc / pomagać
Lernen beginnen
help
narta /jeździć na nartach
Lernen beginnen
ski
pływać
Lernen beginnen
swim
słuchać
Lernen beginnen
listen to
zawsze z 'to'
kąsek / ugryźć, gryźć
Lernen beginnen
bite
bać się czegoś / obawiać się
Lernen beginnen
be afraid of sth
być pewnym (czegoś)
Lernen beginnen
be sure
spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie)
Lernen beginnen
expect
prawdopodobnie
Lernen beginnen
probably
zakup
Lernen beginnen
purchase
biedny, ubogi, kiepski (o wykonaniu)
Lernen beginnen
poor
głównie, w głównej mierze, przeważnie, w przeważającym stopniu
Lernen beginnen
predominantly
predominantly is stronger than 'mostly. I would say that the attendance was mostly women if it were 80% but I would not use predominantly unless it was nearer 95%
The TPO receptor is predominantly expressed on the surface of cells of the myeloid lineage.
rosnący, rozwijający się
Lernen beginnen
growing
potwierdzenie
Lernen beginnen
confirmation
bezpośredni/dokładny (np. cytat, wypowiedź)
Lernen beginnen
direct
zamiast
Lernen beginnen
instead of
nieefektywny (o działaniach), zawikłany (np. system), powolny (np. proces)/ciężki, nieporęczny (o przedmiocie)/nieporęczny (np. styl), nieudolny (np. o przeprosinach)
Lernen beginnen
cumbersome
odniesienie, nawiązanie/źródło, materiał
Lernen beginnen
reference
In the calendar proposed, there is a reference to the date of the elections in 2009.
ciąg dalszy, kontynuacja/podążać za sugestią
Lernen beginnen
follow up (to sth)
przypomnienie
Lernen beginnen
reminder
He's a good reminder of what I don't want to become.
irytujący, dokuczliwy,
Lernen beginnen
annoying
wart (wart ileś, wart czegoś)
Lernen beginnen
worth
cel/cel, zamiar, dążenie/celować
Lernen beginnen
aim
The only reason to open a window is to get a better aim.
adresowany, skierowany, wymierzony
Lernen beginnen
aimed
przeróżny, rozliczny, rozmaity, różny
Lernen beginnen
various
He has moved abroad for various reasons.
zmienny (skłonny do zmiany)/czynnik, zmienna
Lernen beginnen