Le Subjonctif

 0    49 Datenblatt    miroslawgajduk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Konieczne jest, aby + subj- najczęstsze forma z subjonctifem
Lernen beginnen
Il faut que+ subjonctif
subjonctif czasowników pierwszej grupy czyli z koncowka -er
Lernen beginnen
pour les verbe en -er la conjugaison est identique à celle du présent, sauf NOUS et VOUS qui se terminent par - ions et -iez / par exemple verbe parler... que je parle, que tu parles, que il parle, que nous parlions, que vous parliez, que ils parlent
Tworzenie Subjonctif pozostalych czasowników (nie I grupy)
Lernen beginnen
Radical de la 3ème personne du pluriel(ils/elles) du présent + -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent
Partir subjonctif
Lernen beginnen
il faut que je parte, que tu partes, que il parte, que nous partions, que vous partiez, que ils partent
Finir subjonctif
Lernen beginnen
il faut que je finisse, que tu finisses, que il finisse, que nous finissions, que vous finnisiez, que ils finissent
mettre subjonctif
Lernen beginnen
il faut que je mette, que tu mettes, que il mette, que nous mettion, que vous mettiez, que ils mettent
écrire subjonctif
Lernen beginnen
il faut que j'écrive, que tu écrives, que il écrive, que nous écrivions, que vous écriviez, que ils écrivent
Jeżeli nous i vous maja koncowke inna od "ils" w czasie terazniejszym to ta różnica jest rowniez w subjonctif np. pić
Lernen beginnen
Quand "nous" et "vous" ont un radical différent de "ils" au présent de l'indicatif, ils conservent cette différence au subjonctif par exemple que je boive et que nous buvions, que vous buviez
boire subjonctif
Lernen beginnen
il faut que je boive, que tu boive, que il boive, que nous buvions, que vous buviez, que ils boivent
prendre subjonctif
Lernen beginnen
il faut que je prenne, que tu prennes, que il prenne, que nous prenions, que vous preniez
être subjonctif
Lernen beginnen
il faut que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'ils soient
avoir subjonctif
Lernen beginnen
Il faut que j'aie, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient
aller subjonctif
Lernen beginnen
il faut que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent
faire subjonctif
Lernen beginnen
Il faut que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'ils fassent
pouvoir subjonctif
Lernen beginnen
Il faut que je puisse, que tu puisses, que il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, que il puissent
savoir subjonctif
Lernen beginnen
Il faut que je sache, que tu saches, que il sache, que nous sachions, que vous sachiez, que ils sachent
venir subjonctif
Lernen beginnen
il faut que je vienne, que tu viennes, que il vienne, que nous venions, que vous veniez, que ils viennent
recevoir subjonctif
Lernen beginnen
il faut que reçoive, que tu reçoives, que il reçoive, que nous recevions, que vous receviez, que ils reçoivent
acheter subjonctif
Lernen beginnen
il faut que j'achète, que tu achètes, que il achète, que nous achetions, que vous achetiez, que ils achètent
jeter subjonctif
Lernen beginnen
il faut que je jette, que tu jettes, que il jette, que nous jetions, que vous jetiez, que ils jettent
po czasownikach obiektywnych w formie przeczącej zazwyczaj następuje tryb łączący. (np. nie sądzę, że Paul jest chory. Nie sądzę, że ma grypę.
Lernen beginnen
les verbes objectifs à la forme négative sont généralement suivis du subjonctif. (par exemple je ne crois pas que Paul soit malade. Je ne pense pas qu'il ait la grippe.
Po zadawaniu pytania poprzez inversje używamy trybu łączącego(czyli Subjonctif) (Mysli Pan że ten facet jest winny?)
Lernen beginnen
Après une interrogation avec inversion, on utilise souvent le subjonctif. (par exemple Pensez-vous que cet homme soit coupable?
Kiedy przymiotnik wyraża osąd, używamy trybu łączącego. (Uważam, że Max jest utalentowany. NORMALNY uważam, że odnosi sukcesy.)
Lernen beginnen
Quand un adjectif exprime in jugement, on utilise le subjonctif. (Je trouve que Max a du talent. Je trouve NORMAL qu'il ait du succès.)
W przypadku czasowników strachu często używamy stylistycznego „ne”, które nie jest zaprzeczeniem. (Obawiam się, że Paul jest chory.)
Lernen beginnen
Avec les verbes de craint, on utilise souvent un " ne" stylistique qui n'est pas une négation. (j'ai peur que Paul ne soit malade.)
Lepiej, że wrócę przed północą.
Lernen beginnen
Il vaut mieux que je retourne avant minuit.
Było by lepiej gdyby on wyjechał
Lernen beginnen
Il voudrait mieux qu'il parte.
ważne jest by
Lernen beginnen
il est important que
szkoda, że
Lernen beginnen
ile est dommage que
po konstrukcjach wyrażających pewność następuje l'indicatif
Lernen beginnen
les constructions qui expriment une certitude sont suivi de l'indicatif. par exemple ile est évident, clair, certain qu'il partira
Czekałem, aż tam będzie.
Lernen beginnen
J'ai attendu qu'il soit là.
Poczekam, aż on tam będzie.
Lernen beginnen
J'attendrai qu'il soit là.
Chociaż jest trochę zimno, jeździmy na wieś, żeby dzieci zaczerpnęły świeżego powietrza.
Lernen beginnen
Bien qu'il fasse un peu froid, nous allons à la campagne pour que les enfants prennent l'air.
mimo że, chociaż (event though)
Lernen beginnen
bien que
po to aby
Lernen beginnen
pour que
Pożyczę ci moje klucze, żebyś mógł wrócić do domu.
Lernen beginnen
Je vous prête mes clés afin que vous puissiez rentrer.
Pożyczam ci klucze, żebyś mógł wrócić do domu.
Lernen beginnen
Je vous prête mes clés de sorte que vous puissiez rentrer.
Zostanę, dopóki nie wróci
Lernen beginnen
Je resterai jusqu'à qu'il revienne
Usiądźmy i poczekajmy, aż ktoś nas przyjmie.
Lernen beginnen
Asseyons-nous en attendant qu'on nous reçoive.
Chodźmy do domu, zanim zacznie padać.
Lernen beginnen
Rentrons avant qu'il ne pleuve.
Wyszedł po ich powrocie do domu.
Lernen beginnen
Il est parti après qu'ils sont rentrés.
Choć jest już bardzo późno, wolimy wracać pieszo.
Lernen beginnen
Bien qu'il soit très tard, nous préférons rentrer à pied.
Możesz wyjść, pod warunkiem ze mi powiesz, dokąd się wybierasz.
Lernen beginnen
Tu peux sortir à condition que tu me dises où tu vas.
Możesz odejść, o ile powiesz mi (pod warunkiemze mi powiesz), dokąd się wybierasz.
Lernen beginnen
Tu peux partir pouvru que tu me dises où tu vas.
chcesz łączący, że ja chcę, żebyś oglądał, że on chce, że my chcemy, że chcesz, że oni oglądają
Lernen beginnen
vouloir subjonctif, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'ils veillent
padac deszcz subjonctif
Lernen beginnen
pleuvoir subjonctif, qu'il pleuve
falloir łączący
Lernen beginnen
falloir subjonctif- qu'il faille
odnieść sukces łączący - że mi się uda, że ci się uda, że mu się uda, że nam się uda, że ci się uda, że im się uda
Lernen beginnen
réussir subjonctif- que je réussisse, que tu réussisses, que il réussisse, que nous réussissions, que vous réussissiez, qu'ils réussissent
krzyczeć w trybie łączącym - że ja krzyczę, że ty krzyczysz, że on krzyczy, że krzyczymy, że ty krzyczysz, że oni krzyczą
Lernen beginnen
engueuler en subjonctif - que j'engueule, que tu engueules, qu'il engueule, que nous engueulions, que vous engueuliez, qu'ils engueulent
studiować w trybie łączącym - że studiuję, że studiujesz, że on się uczy, że my się uczymy, że się uczysz, że oni się uczą
Lernen beginnen
étudier en subjonctif- que j'étudie, que tu étudies, qu'il étudie, que nous étudiions, que vous étudiiez, qu'ils étudient

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.