Pełna tabela stratygraficzna - ery, okresy, epoki

 0    15 Datenblatt    Karuszka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
ERY
Lernen beginnen
Kenozoik, Mezozoik, Paleozoik
OKRESY
Lernen beginnen
Czwartorzęd, Neogen, Paleogen, Kreda, Jura, Trias, Perm, Karbon, Dewon, Sylur, Ordowik, Kambr, Prekambr
EPOKI CZWARTORZĘD
Lernen beginnen
Holocen, Plejstocen
EPOKI NEOGEN
Lernen beginnen
Pliocen, Miocen
EPOKI PALEOGEN
Lernen beginnen
Oligocen, Eocen, Paleocen
EPOKI KREDA
Lernen beginnen
Górna, Dolna
EPOKI JURA
Lernen beginnen
Górna, Środkowa, Dolna
EPOKI TRIAS
Lernen beginnen
Górny, Środkowy, Dolny
EPOKI PERM
Lernen beginnen
Górny, Środkowy, dolny
EPOKI KARBON
Lernen beginnen
górny, dolny
EPOKI DEWON
Lernen beginnen
górny, środkowy, dolny
EPOKI SYLUR
Lernen beginnen
Przydol, Ludlow, Wenlok, Landower
EPOKI ORDOWIK
Lernen beginnen
Górny, środkowy, dolny
EPOKI KAMBR
Lernen beginnen
górny, środkowy, dolny
EPOKI PREKAMBR
Lernen beginnen
proterozoik, archaik

Epoki w dziejach Ziemi

Tabela stratygraficzna opisująca wszystkie ery, epoki i okresy w dziejach Ziemi. W zestawie dokładnie rozpisana tabela stratygraficzna, idealna pomoc przy powtórkach do matury lub do testu z geografii. Sprawdź jak szybka i prosta może być nauka z fiszkami!

Tabela stratygraficzna

Epoki w dziejach Ziemi zostały uszeregowane za pomocą tabeli stratygraficznej, która została stworzona na podstawie następstw procesów geologicznych i układu warstw skalnych. Natomiast w Fiszkotece uszeregowaliśmy je za pomocą przystępnych fiszek.

Matura na 100%

Znajomość tabeli stratygraficznej dziejów Ziemi jest jedną z kluczowych informacji niezbędnych do pozytywnego zdania matury z geografii. Dlatego przed tym ważnym egzaminem warto powtórzyć te informacje wraz z fiszkami.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.