popyt globalny

 0    23 Datenblatt    paulinagigowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nakłady na zwiększenie majątku firm i zapasów
Lernen beginnen
popyt inwestycyjny
pesymistyczne lub optymistyczne nastroje przedsiębiorców związane z oceną sytuacji w gospodarce w przyszłości
Lernen beginnen
nastroje inwestorów
część wydatków konsumpcyjnych, która jest niezależna od zmian w dochodach
Lernen beginnen
konsumpcja autonomiczna
wielkość produkcji (produktu), gdyby czynniki produkcji (zasoby) były optymalnie wykorzystane i rynki znajdowałyby się w równowadze
Lernen beginnen
produkcja potencjalna
poziom produkcji odpowiadający wielkości popytu globalnego
Lernen beginnen
poziom produkcji zapewniający globalną krótkookresową równowagę
część przyrostu rozporządzalnych dochodów, którą gospodarstwa domowe zamierzają przeznaczyć na oszczędności
Lernen beginnen
krańcowa skłonność do oszczędzania
funkcja pokazująca wielkość (poziom) konsumpcji dla różnych wielkości (poziomów) dochodów rozporządzalnych
Lernen beginnen
funkcja konsumpcji
funkcja pokazująca łączną wielkość wydatków przedsiębiorstw i gospodarstw domowych dla każdego poziomu dochodów
Lernen beginnen
funkcja popytu globalnego
część przyrostu rozporządzalnych dochodów, którą gospodarstwa zamierzają przeznaczyć na C
Lernen beginnen
część przyrostu rozporządzalnych dochodó Englisch
krańcowa skonnosc do konsumpcji
dochody, jakimi dysponują gospodarstwa domowe na wydatki i oszczędzaności
Lernen beginnen
dochody rozporządzalne
relacja między wielkością produkcji zapewniającej równowagę a zmianami wydatków autonomicznych powodujących tę zmianę
Lernen beginnen
mnożnik
funkcja pokazująca oszczędności dla każdego poziomu dochodów
Lernen beginnen
funkcja oszczędności
różnica między eksportem, a importem
Lernen beginnen
eksport netto
mechanizmy, które zmniejszają podatność gospodarki na wstrząsy
Lernen beginnen
automatyczne stabilizatory
ogólna wartość pozostającego do spełnienia i obsługi zadłużenia sektora publicznego
Lernen beginnen
dlug publiczny
przedsięwzięcia i działania rządu zmniejszające do utrzymania produkcji na poziomie zbliżonym do pełnego zatrudnienia
Lernen beginnen
polityka stabilizacyjna
część przyrostu dochodów w gospodarce, jaka przeznaczona jest na dodatkowy import
Lernen beginnen
krańcowa skłonność do importu
stosowanie aktywnej polityki budżetowej do bieżącego regulowana gospodarki
Lernen beginnen
dyskrecjonalna (aktywna) polityka fiskalna
mechanizm objaśniający sytuację w gospodarce, gdy wzrost wydatków budżetowych zrównoważony takim saym wzrostem podatków prowadzi do wzrostu ogólnego poziomu produkcji (PKB)
Lernen beginnen
mnożnik zrównoważonego budżetu
decyzje państwa o wydatkach budżetowych i podatkach
Lernen beginnen
polityka fiskalna
deficyt budżetu państwa po uwzględnieniu relacji między nominalną i realną stopą procentową
Lernen beginnen
deficyt budżetu państwa w ujęciu realnym
nadwyżka wydatków nad wpływami budżetu państwa
Lernen beginnen
deficyt budżetowy
poziom deficytu budżetowego przy założeniu stanu pełnego zatrudnienia
Lernen beginnen
deficyt pełnego zatrudnienia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.