przekazanie samolotu

 0    15 Datenblatt    paulinadudek2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Na podstawie tabeli widzimy że nadal nie jesteśmy przekazać samolotu z jednego FAL na drugi
Lernen beginnen
Based on the table, we can see that we are still not transfer the aircraft from one FAL to another
Zakres prac do wykonania jest dosc duży.
Lernen beginnen
The scope of work to be done is quite large.
Zakres prac niedokończonych nie spełnia wymagań do przekazania samolotu na kolejny FAL.
Lernen beginnen
The scope of unfinished works does not meet the requirements to transfer the aircraft to the next FAL.
Przejdźmy do rzeczy
Lernen beginnen
let's get to the point
dostarczone dane pozwalają uzyskać informacje ale skoro już wszyscy tu jesteśmy chciałabym uzyskać również osteczna opinie doświadczonej kontroli jakości
Lernen beginnen
the data provided allow to obtain information but since we are all here, I would like to get the final opinions of experienced quality control
Bazujac na niej jestem w stanie podjąć decyzję
Lernen beginnen
Based on it I am able to make a decision
W jakim czasie wykonano by zaległości?
Lernen beginnen
At what time would the backlog be made?
Moim zdaniem jeśli przekażemy samolot z tyloma zaleglosciami na inny FAL to potrzebujemy szczegółowego planu jak nadrobić zaległości.
Lernen beginnen
In my opinion, if we transfer an aircraft with so many backlogs to another FAL, we need a detailed plan how to catch up.
ograniczenia
Lernen beginnen
restrictions
harmonogram
Lernen beginnen
schedule
podejście
Lernen beginnen
approach
zapewniać
Lernen beginnen
to assure
cel
Lernen beginnen
a target
Najwazniejsze dla mnie jest czy grupa otrzymując samolot nie widzi przeciwskazan?
Lernen beginnen
The most important for me is whether the group receiving the plane does not see the contraindications?
Jeśli kwestia TPR nie będzie blokować prac na kolejnym FAL wtedy nie widzę przeciwwskazań?
Lernen beginnen
If the TPR issue will not block work on the next FAL then I do not see any contraindications?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.