WORDLIST U4 Part 1

5  1    40 Datenblatt    majakm4
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
academic
I love art, for example music or acting, but Oliwia chooses more academic activities.
Lernen beginnen
naukowy
accept
She accepts an invitation from him to friends on Facebook.
Lernen beginnen
przyjmować
active
I try to be active on Math lessons in this year.
Lernen beginnen
pełen wigoru, czynny
adventurous
I'm very adventurous and I like travel.
Lernen beginnen
śmiały
advertise
Companies sometimes advertise on big boards.
Lernen beginnen
reklamować, ogłaszać
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
Lernen beginnen
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
astronaut
In childhood I wanted to be an astronaut.
Lernen beginnen
astronauta
attention
Attention please!
Lernen beginnen
uwaga
Proszę o uwagę!
benefit
They offer numerous benefits.
Lernen beginnen
zasiłek
Oferują liczne korzyści.
break
Catch a break!
Lernen beginnen
szansa, okazja
cheerful
When I go to my school I, m cheerful, because I know in a moment I will see my friends.
Lernen beginnen
pogodny, wesoły
confident
Jack is confident and intelligent.
Lernen beginnen
pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
courage
It takes courage to admit a mistake.
Lernen beginnen
odwaga
Przyznanie się do błędu wymaga odwagi.
courageous
You were so courageous when that bear ran at you in the woods. You didn't even seem scared.
Lernen beginnen
odważny
Byłeś taki odważny, kiedy niedźwiedź ruszył na ciebie w lesie. Nawet nie wyglądałeś na przestraszonego.
creative
I'm creative, but unfortunately surely I often use my left hemisphere of the brain,
Lernen beginnen
kreatywny, twórczy
creativity
I want going to Art lessons, because I need more creativity in my life.
Lernen beginnen
kreatywność
critical
We have to take a critical look at this matter.
Lernen beginnen
krytyczny
Musimy przyjrzeć się tej sprawie krytycznym okiem.
curious
Timmy is very curious of the world.
Lernen beginnen
ciekawy, ciekawski, wścibski
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
curved
This line is curved.
Lernen beginnen
zakrzywiony
dead end
Oh My God, we are in dead end!!!
Lernen beginnen
ślepa uliczka
determined
I'm very determined to the action to succeed.
Lernen beginnen
zdecydowany
Ego
I know people, who have too much ego.
Lernen beginnen
Ego, poczucie własnej wartości
egotistical
My great-grandmother was sometimes egotistical when she was younger.
Lernen beginnen
samolubny
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
Lernen beginnen
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
eyebrow
I have lush eyebrows.
Lernen beginnen
brew
fair
I have dark hair, but my sister has FAIR hair.
Lernen beginnen
jasny
Fame
Sometimes people who get too much fame, become egoitistical.
Lernen beginnen
Sława
famous
He's the most famous specialist.
Lernen beginnen
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.
focus
Babies and puppies are always in attention center.
Lernen beginnen
centrum (np. uwagi)
friendly
Everyone is friendly here.
Lernen beginnen
przyjacielski, przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
generous
This businessman is generous for africans children.
Lernen beginnen
hojny
give up
Natalie has given up the idea of becoming a super star.
Lernen beginnen
poddawać się/rezygnować
Natalia porzuciła pomysł zostania gwiazdą.
gossip magazine
In gossip magazines you can read a lot of interesting, but sometimes false rumors.
Lernen beginnen
czasopismo plotkarskie
Hopeful
Hopeland is always full of hopeful for stray or hurt animals.
Lernen beginnen
Pełen nadziei
Incedibly
Are you serious? It is incredibly impossible.
Lernen beginnen
Niewiarygodnie
independence
I really need a lot of indenpendence and freedom.
Lernen beginnen
niezalezność
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
Lernen beginnen
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
innocent
The defendant pleaded innocent.
Lernen beginnen
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
intelligence
Pinch of intelligence and wisdom.
Lernen beginnen
inteligencja
intelligent
My sister wasn"t always much more intelligent than me.
Lernen beginnen
inteligentny
Moja siostra nie była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.