1. finanse publiczne

 0    14 Datenblatt    guest2161627
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
budżet państwa
Lernen beginnen
akt prawny zawierający planowane dochody i wydatki państwa na okres jednego roku.
zasady budżetu
Lernen beginnen
1. jedności, 2. zupełności, 3. uprzedniości, 4. równowagi budżetowej, 5. roczności budżetu, 6. jawności, jasności i przejrzystości
procedura budżetowa
Lernen beginnen
proces prawnie określonych zasad postępowania z budżetem. Elementy: 1. planowanie budżetu. 2. uchwalenie budżetu. 3. wykonywania budżetu. 4. kontrola wykonania budżetu.
cykl budżetowy
Lernen beginnen
fazy opracowania budżetu powiązane prawnie i organizacyjnie. Fazy: 1. opracowania budżetu 2. uchwalenia budżetu 3. kontroli wykonania budżetu.
zasada jedności budżetu
Lernen beginnen
Formalna i materialna. Dochody i wydatki powinny być ujęte w jednym akcie prawnym. Naruszenie to budżety nadzwyczajne oraz fundusze pozabudżetowe
zasada zupełności
Lernen beginnen
wszystkie jednostki powiązane z budżetem wnoszą do niego całość swoich dochodów i wydatków.
zasada uprzedności
Lernen beginnen
budżet na dany rok powinien być uchwalony w staryn roku. Ustalony do połowy grudnia. Później ewentualne zmiany wprowadzone po komisjach sejmowych. Jeżeli nie jest w starym- w nowym roku wchodzi prowizorium budżetowe/prelogacja budżetowa
zasada równowagi budżetowej
Lernen beginnen
wyrównanie dochodów z wydatkami. Większość budżetów jest z deficytem. Bezpieczny deficyt nie przekracza 3%PKB
zasada roczności budżetu
Lernen beginnen
Jest planem na jeden rok. Pokrywa się on w Polsce z rokiem kalendarzowym. w USA i WB nie pokrywa się
zasada jawności, jasności i przejrzystości
Lernen beginnen
Budżet jest dokumentem jawnym jak jego procedury. Przedstawiany Parlamentowi i społeczeństwu w przejrzystym układzie, spopularyzowany. Łatwy do oceny publicznej
planowanie budżetu
Lernen beginnen
tworzenie budżetu jako planu. określenie dochodów i wydatków. W kwotach szczegółowych i globalnych
uchwalenie budżetu
Lernen beginnen
niedotrzymanie terminu - prowizorium. Jeżeli ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona w okresie 3 miesięcy od przedłożenia sejmowi projektu- prezydent może rozwiązać parlament
wykonywanie budżetu
Lernen beginnen
gromadzenie dochodów i wydatkowanie zgodne z planem budżetowym
kontrola wykonania budżetu
Lernen beginnen
1. sporządzanie przez organy adm rządowej sprawozdania z wykonania budżetu 2. kontrola wykonania budżetu przez parlament kończąca się udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania budżetu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.