1.4. An ordinary day

 0    69 Datenblatt    iraka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zwykły dzień
Lernen beginnen
an ordinary day
budzić się
Obudziłem się dzisiaj bardzo wcześnie.
Lernen beginnen
to wake up
I've woken up very early today.
z wyjątkiem weekendów
Lernen beginnen
except at the weekends
wstawać z łóżka
Nienawidzę wstawać wcześnie rano.
Lernen beginnen
to get up
I hate getting up early in the morning.
posłać łóżko
Znowu zapomniałem posłać łóżko!
Lernen beginnen
to make the bed
I forgot to make the bed again!
myć zęby
Biorę prysznic i myję zęby.
Lernen beginnen
to brush one's teeth
I have a shower and brush my teeth.
myć
Wszystkie warzywa powinny być starannie umyte przed podaniem.
Lernen beginnen
to wash
All vegetables should be carefully washed before being served.
czesać się
Lernen beginnen
to comb one's hair
ubrać się
Zaspałem, więc musiałem się ubrać i wyjść w mgnieniu oka.
Lernen beginnen
to get dressed
I overslept, so I had to get dressed and go out in the blink of an eye.
spieszyć się
Lernen beginnen
to be in a hurry
opuszczać/wyjechać / wyjeżdżać
Wyjeżdżam stąd i nie wracam.
Lernen beginnen
to leave
I'm leaving and I'm not coming back.
spieszyć
Lernen beginnen
to rush
jechać autobusem
Czy jedziesz autobusem czy tramwajem?
Lernen beginnen
to go by bus
Are you going by bus or by tram?
odpoczywać
Potrzebuję odpocząć od dzieci, albo doprowadzą mnie do szaleństwa!
Lernen beginnen
to rest
I need to rest from my children or they will drive me crazy!
zmywać
Lernen beginnen
to wash up
odkurzać
Lernen beginnen
to hoover
(wyrzucić śmieci) opróżnić kosz naśmieci
Lernen beginnen
to empty the bin
nie nadążać z wykonywaniem prac domowych
Lernen beginnen
to get behind with housework
podwieczorek
Lernen beginnen
afternoon snack
odrobić lekcje
Lernen beginnen
to do one's homework
słuchać muzyki
Nie lubię słuchać muzyki.
Lernen beginnen
to listen to music
I don't like listening to music.
iść na zakupy
Lernen beginnen
to go shopping
odwiedzić przyjaciela
Lernen beginnen
to visit a friend
gawędzić, pogadać
Uwielbiam
Lernen beginnen
to chat
I love to chat online with my virtual friends.
kolacja
O której jesz kolację?
Lernen beginnen
supper
What time do you have supper?
oglądać telewizję
Tom ogląda telewizję od ponad dwóch godzin.
Lernen beginnen
to watch television
Tom has been watching TV for over two hours.
aktualności
Lernen beginnen
the news
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
Lernen beginnen
boring
I hate school, it's boring!
czytać książkę
Lernen beginnen
to read a book
brać prysznic
Zimny prysznic o poranku to dobry pomysł.
Lernen beginnen
to have a shower
It's a good idea to have a cold shower in the morning.
szykować się do spania
Lernen beginnen
to get ready for bed
zasnąć
Zasnąłęm i obudziłem się 2 godziny później.
Lernen beginnen
to fall asleep
I fell asleep and woke up 2 hours later.
ustalona (skostniała) rutyna
Lernen beginnen
established routine
wstać z łóżka
Lernen beginnen
to get out of bed
przemyć twarz
Lernen beginnen
to rinse one's face
malować się
Lernen beginnen
to put on make up
golić się
Jak często się golisz?
Lernen beginnen
to shave
How often do you shave?
ćwiczyć
Lernen beginnen
to do exercises
uprawiać jogging/ iść pobiegać
Uprawiam jogging każdego ranka.
Lernen beginnen
to go jogging
I go jogging every morning.
czekać na autobus / pociąg
Lernen beginnen
to wait for a bus / train
dotrzeć do szkoły / pracy
Lernen beginnen
to get to school / work
jechać do pracy samochodem
Lernen beginnen
to drive to work
skończyć zajęcia w szkole
Lernen beginnen
to finish school
gotować kolację
Lernen beginnen
to cook diner
jeść lunch / obiad
Lernen beginnen
to have lunch / dinner
wykonywać obowiązki domowe
Wykonuję prace domowe raz w tygodniu.
Lernen beginnen
to do the housework
I do the housework once a week.
ścierać kurze
Codziennie ścieramy kurze z mebli.
Lernen beginnen
to dust
We dust the furniture every day.
podlewać kwiaty
Lernen beginnen
to water flowers
słuchać radia
Rano w samochodzie słucham radia.
Lernen beginnen
to listen to the radio
I listen to the radio in my car in the morning.
iść na spacer
Lernen beginnen
to go for a walk
wyprowadzać psa
Wyprowadzanie psa to twój obowiązek.
Lernen beginnen
to walk the dog
It's your responsibility to walk the dog.
przyjmować przyjaciół
Lernen beginnen
to have friends in
kłaść się spać
Mój syn rzadko kiedy kładzie się spać przed północą.
Lernen beginnen
to go to bed
My son hardly ever goes to bed before midnight.
popadać w rutynę
Lernen beginnen
to fall into a routine
codziennie
Lernen beginnen
every day
często
Lernen beginnen
often
zwykle / zazwyczaj
Lernen beginnen
usually
czasem/ czasami
Lernen beginnen
sometimes
rzadko
Lernen beginnen
rarely
od czasu do czasu
Lernen beginnen
occasionally
nigdy
Lernen beginnen
never
rano
Lernen beginnen
in the morning
po południu
Lernen beginnen
in the afternoon
wieczorem
Lernen beginnen
in the evening
w nocy
Lernen beginnen
at night
wcześnie
Lernen beginnen
early
późno
Lernen beginnen
late
później
Lernen beginnen
later
potem / po
Lernen beginnen
then / after

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.