101 czasowników część czwarta

 0    20 Datenblatt    tokatiz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Okazać się
Okazało się, że Horacy miał dzieci!
Lernen beginnen
Turn out
It turned out that Horace had children!
Ciąć
Zaciąłem się w palec!
Lernen beginnen
Cut
I’ve cut my finger!
Obliczyć
Obliczam podatek
Lernen beginnen
Calculate
I am calculating the Tax
Klaskać
Klaszczcie w dłonie!
Lernen beginnen
Clap
Clap your hands!
Umrzeć
Kiedy umrę, weź moje złoto
Lernen beginnen
Die
When I die, take my gold
Wydawać pieniądze
Nie wydawaj pieniędzy na alkohol!
Lernen beginnen
Spend money
Don’t spend your money on alcohol!
Spędzać czas
Uwielbiam spędzać czas z Horacym
Lernen beginnen
Spend time
I love spending time with Horace
Wychowywać (dzieci)
Kto wychowywał Horacego?
Lernen beginnen
Raise (children)
Who was raising Horace?
Sprzedawać
Chcę sprzedać ten rower!
Lernen beginnen
Sell
I want to sell this bike!
Upaść
Spadłem ze schodów!
Lernen beginnen
Fall
I fell down the stairs!
Kupić
Kup jeden, otrzymaj drugi za darmo!
Lernen beginnen
Buy
Buy one, get one free!
Głaskać
Kto chce pogłaskać tego konia?
Lernen beginnen
Stroke
Who wants to stroke this horse?
Pamiętać
Pamiętaj powtórzyć słówka!
Lernen beginnen
Remember
Remember to revise the words!
Narzekać
Przestań narzekać, zacznij działać!
Lernen beginnen
Complain
Stop complaining, start acting!
Wymagać
Zebra wymagała od Horacego zbyt wiele
Lernen beginnen
Require
Zebra required too much from Horace
Podążać za
Chodźcie za mną!
Lernen beginnen
Follow
Follow me!
Widzieć, rozumieć
Rozumiem, rozumiem!
Lernen beginnen
See
I see, I see!
Rozumieć
Czemu nie rozumiesz kiedy mówię po chińsku?
Lernen beginnen
Understand
Why don’t you understand when I speak Chinese?
Płacić
Czy mogę zapłacić kartą?
Lernen beginnen
Pay
Can I pay by card?
Mówić, rozmawiać
Mogę rozmawiac z Horacym?
Lernen beginnen
Talk
Can I talk to Horace?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.