101 czasowników część druga

 0    20 Datenblatt    tokatiz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wymeldować się
Horacy zapomniał wymeldować się z Hotelu Hilton
Lernen beginnen
Check out
Horace forgot to check out from Hilton Hotel
Przechwalać się
Przestań się przechwalać, to żałosne!
Lernen beginnen
Brag
Stop bragging, it’s pathetic!
Gnieść (ziemniaki)
Czy chciałbyś trochę więcej ugniecionych ziemniaków, Horacy?
Lernen beginnen
Mash
Would you like some more mashed potatoes, Horace?
Mieszać
Podwójne Martini, wstrząśnięte, nie mieszane poproszę!
Lernen beginnen
Stir
Double Martini, shaken, not stirred, please!
Obierać
Czyja kolej obierać ziemniaki?
Lernen beginnen
Peel
Whose turn is it to peel the potatoes?
Zniknąć
Horacy zniknął!
Lernen beginnen
Vanish
Horace’s vanished!
Pocić się
Jest za gorąco i pocę się!
Lernen beginnen
Sweat
It’s too hot so I’m sweating!
Naprawiać
Kto naprawi boiler?
Lernen beginnen
Mend
Who’s going to mend the boiler?
Podpisać
Horacy, mógłbys podpisac ten czek?
Lernen beginnen
Sign
Horace, could you sign this cheque?
Złapać
Na pewno złapię przeziębienie!
Lernen beginnen
Catch
I’ll surely catch a cold!
Wyrzucić do kosza
Wyrzuć ten papier do kosza!
Lernen beginnen
Bin
Bin that paper!
Zasiać, zasadzić
Horacy chce zasadzić kilka drzew za domem.
Lernen beginnen
Plant
Horace wants to plant some trees in behind the house.
Kraść, rabować
Obrabowano bank ubiegłej nocy!
Lernen beginnen
Rob
The bank was robbed last night!
Gotować
Horacy nie potrafi gotować, ale jego babcia potrafi!
Lernen beginnen
cook
Horace can’t cook, but his grandma can!
Zdać
Czy zdałeś egzamin?
Lernen beginnen
Pass
Have you passed the exam?
Spuścić wodę
Nie zapomnij spłukać wody w toalecie!
Lernen beginnen
Flush
Don’t forget to flush the toilet!
Gwizdać
Przestań gwizdać w bibliotece!
Lernen beginnen
Whistle
Stop whistling in the library!
Żartować
Ja tylko żartuję!
Lernen beginnen
Joke
I’m only joking!
Porwać kogoś
Horacy został porwany, ale nikt nawet o niego nie spytał.
Lernen beginnen
Kidnap
Horace was kidnapped, but no one even asked about him.
Skradać się, pełznąć
Kto się skrada w tamtym rogu?
Lernen beginnen
Creep
Who’s creeping in that corner?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.