101 czasowników część trzecia

 0    20 Datenblatt    tokatiz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zarabiać
Czy ty zarabiasz więcej od Horacego?
Lernen beginnen
Earn
Do you earn more than Horace?
Smażyć
Smażę frytki!
Lernen beginnen
Fry
I’m frying chips!
Żądać
Kolega żądał rekompensaty
Lernen beginnen
Claim
My colleague claimed compensation
Ufać
Zaufaj mi, jestem Horacy
Lernen beginnen
Trust
Trust me, I’m Horace
Zaprzeczyć
Nie da się zaprzeczyć
Lernen beginnen
Deny
You can’t deny
Zachęcić
Nie zachęcaj Horacego do picia piwa!
Lernen beginnen
Encourage
Don’t encourage Horace to drink beer!
Wzkazywać
Te liczby wskazują że jesteśmy bardzo pazerni
Lernen beginnen
Indicate
These figures indicate that we are very greedy
Nadrabiać
Muszę nadrobić stracony czas
Lernen beginnen
Make up
I must make up for the lost time
Uzasadnić
Uzasadnij swoją odpowiedź
Lernen beginnen
Justify
Justify your answer
Spowodować
Horacy spowodował wypadek!
Lernen beginnen
Cause
Horace caused an accident!
Zarabiać
Czy ty zarabiasz więcej od Horacego?
Lernen beginnen
Earn
Do you earn more than Horace?
Smażyć
Smażę frytki!
Lernen beginnen
Fry
I’m frying chips!
Żądać
Kolega żądał rekompensaty
Lernen beginnen
Claim
My colleague claimed compensation
Ufać
Zaufaj mi, jestem Horacy
Lernen beginnen
Trust
Trust me, I’m Horace
Zaprzeczyć
Nie da się zaprzeczyć
Lernen beginnen
Deny
You can’t deny
Zachęcić
Nie zachęcaj Horacego do picia piwa!
Lernen beginnen
Encourage
Don’t encourage Horace to drink beer!
Wzkazywać
Te liczby wskazują że jesteśmy bardzo pazerni
Lernen beginnen
Indicate
These figures indicate that we are very greedy
Nadrabiać
Muszę nadrobić stracony czas
Lernen beginnen
Make up
I must make up for the lost time
Uzasadnić
Uzasadnij swoją odpowiedź
Lernen beginnen
Justify
Justify your answer
Spowodować
Horacy spowodował wypadek!
Lernen beginnen
Cause
Horace caused an accident!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.