14 Random Facts

 0    27 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
appeal
Lernen beginnen
apel, wezwanie (o coś), apelacja od wyroku, odwołanie (od jakiejś decyzji), czar, urok, atrakcyjność,
appeal to something
Lernen beginnen
oddziaływać na coś, wpływać, odwoływać się do czegoś (np. o reklamie), zwracać się, uciekać się (do kogoś w jakimś celu), składać apelację (od wyroku sądowego), apelować, odwoływać się, składać odwołanie
appeal to somebody
His enthusiasm and joy of life appeal to me.
Lernen beginnen
podobać się komuś
Podoba mi się jego entuzjazm i radość życia.
smear
Lernen beginnen
plama, smuga (farby, sadzy), oszczerstwo, potwarz, wymaz (krwi, wydzieliny jakiegoś narządu), usmarować (się czymś), rozmazać (np. makijaż), mazać (np. kredką po ścianie), oczerniać, obsmarowywać (kogoś)
alongside
Lernen beginnen
przy, obok, wzdłuż (czegoś)
Some sailors say that docking alongside is easier than parallel parking on the street.
Lernen beginnen
Niektórzy żeglarze twierdzą, że dokowanie obok jest łatwiejsze niż parkowanie równoległe na ulicy.
parallel
Lernen beginnen
porównanie, podobieństwo, równoleżnik, równoległy (w matematyce), równoległy (dziejący się równocześnie), dorównywać, być porównywalnym
Your novel parallels the greatest authors.
Lernen beginnen
Twoja powieść dorównuje największym pisarzom.
meridian
The position of the prime meridian hasn't always been the same.
Lernen beginnen
południk
Pozycja głównego południka nie zawsze była taka sama.
meridian
Lernen beginnen
południowy (dot. południa jako pory dnia)
the equator
Lernen beginnen
równik
Countries situated on the equator have summer weather all year long.
Lernen beginnen
Kraje położone na równiku mają letnią pogodę przez cały rok.
decline
Lernen beginnen
spadek (np. cen), zanik (np. mięśni), ubytek (np. sił), utrata (np. zdrowia), upadek (np. cesarstwa), schyłek (np. dnia, życia), pochylenie (terenu)
decline
Lernen beginnen
zmniejszać się (np. o zainteresowaniu), odmawiać (prośbie), odrzucać (ofertę), zanikać (np. o mięśniach), ubywać (np. o siłach), podupadać (o zdrowiu), chylić się ku upadkowi (np. o rządach), zbliżać się ku końcowi (np. o dniu, życiu),
decline
Lernen beginnen
obniżać się (o terenie), zwieszać (głowę), deklinować (odmieniać rzeczowniki, przymiotniki, zaimki lub liczebniki przez przypadki i liczby)
My mom declined her head when she found out about my grandmother's death.
Lernen beginnen
Moja mama zwiesiła głowę, gdy dowiedziała się o śmierci mojej babci.
recline
Lernen beginnen
wyciągnąć (się), leżeć, odpoczywać, pochylać skośnie, opuszczać (oparcie fotela), spoczywać w pozycji półleżącej
dunk
Lernen beginnen
wsadzić, zrobić wsad, wrzucić piłkę pionowo do kosz, wsad (w koszykówce),
dunk somebody
Lernen beginnen
zanurzyć kogoś, podtopić kogoś (dla żartu)
assassination
Lernen beginnen
morderstwo (skrytobójcze), zamach
assassinate
Lernen beginnen
mordować (skrytobójczo), dokonywać zamachu (na kogoś)
attempt
Lernen beginnen
próbować, usiłować, próba, usiłowanie
surviving assassination attempts
Lernen beginnen
przetrwanie prób zamachu
plot, lot, plot of land
Lernen beginnen
wydzielony kawałek terenu, działka (np. pod zabudowę lub uprawę),
plot
Lernen beginnen
fabuła, spisek, zmowa, wykres, plan, mapa
plot
Lernen beginnen
intrygować, knuć, śledzić (np. drogę na mapie), analizować, kreślić (np. plan), nanosić (na mapę)
all year long
Lernen beginnen
przez cały rok

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.