16 Random Facts

 0    36 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
allegedly
Lernen beginnen
rzekomo, przypuszczalnie, ponoć
allege
Lernen beginnen
zarzucać (coś komuś), pomawiać (kogoś), powoływać, przytaczać, utrzymywać, twierdzić
allege something
Lernen beginnen
twierdzić coś, zytaczać coś, powoływać się na coś
alleged
Lernen beginnen
rzekomy, przypuszczalny, domniemany
allegation
Lernen beginnen
bezpodstawne twierdzenie, insynuacja, zarzut, oskarżenie
exposure to something
Lernen beginnen
wystawienie na działanie czegoś (np. na zimno), narażenie na coś
mercury vapour
Lernen beginnen
pary rtęci, para rtęci
mercury
Lernen beginnen
rtęć
vapor
Lernen beginnen
mgła, para, opary
steam
Lernen beginnen
para wodna, para, gotować na parze
poison
Lernen beginnen
trucizna, otruć, wytruć, zatruć
impairment
Lernen beginnen
upośledzenie
The impairment of her sight has gotten worse.
Lernen beginnen
Upośledzenie jej wzroku pogorszyło się.
along with something
Lernen beginnen
wraz z czegoś, razem z czym
hatter
Lernen beginnen
kapelusznik
simultaneously
Jamie played the violin whilst simultaneously drumming a beat with his feet.
Lernen beginnen
jednocześnie
Jamie grał na skrzypcach, jednocześnie wybijając rytm stopami.
He studies and works simultaneously.
Lernen beginnen
Studiuje i pracuje jednocześnie.
receipt
Lernen beginnen
pokwitowanie, paragon, potwierdzenie
I lost my receipt yesterday.
Lernen beginnen
Wczoraj zgubiłem rachunek.
simultaneous
Lernen beginnen
jednoczesny, równoległy (w czasie)
provide
Lernen beginnen
dostarczać, zaopatrywać, zapewniać
remainder
Lernen beginnen
reszta (czegoś), pozostali (np. ludzie), końcówka (np. książki), pozostałość (długu), reszta (przy dzieleniu lub odejmowaniu cyfr), reszta z dzielenia, pozostałość, reszta spadkowa
We'll stay here for the remainder of the day.
Lernen beginnen
Zostaniemy tutaj przez pozostałą część dnia
Deduct the costs of the event, and you have the remainder for yourself.
Lernen beginnen
Po odjęciu kosztów imprezy, a resztę masz dla siebie. Odejmij koszty wydarzenia, a reszta jest dla ciebie.
He bequeathed the remainder to his son.
Lernen beginnen
On przepisał resztę spadkową swojemu synowi.
deduct
I'm going to have to deduct points from your team for using your smartphone to check the answer.
Lernen beginnen
odliczać
Będę zmuszony odjąć punkty waszemu zespołowi za używanie smartfona w celu sprawdzenia odpowiedzi.
deduct
Lernen beginnen
odejmować, odliczać, potrącać
bequeathed item
Lernen beginnen
rzecz zapisana w testamencie
bequeath
Lernen beginnen
zapisać, zapisywać w spadku, pozostawić, przekazywać (np. wiedzę)
subtract
Lernen beginnen
odejmować
If you subtract 8 from 6 you will get a negative number.
Lernen beginnen
Jeśli odjąć 8 od 6 dostaniesz liczbę ujemną.
throw a party
Lernen beginnen
wydać przyjęcie, urządzić imprezę
contest
Lernen beginnen
konkurs, walka, zawody, olimpiada przedmiotowa (np. matematyczna)
contest
Lernen beginnen
zakwestionować, podważyć ważność, walczyć o zwycięstwo (np. w zawodach sportowych, w wyborach)
unmixed blessing
Lernen beginnen
pełnia szczęścia
unmixed
Lernen beginnen
czysty (np. uczucie)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.