18. Technik

 0    25 Datenblatt    kacperkosa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
o nazwisku
Pod koniec XIX wieku żył w Norymberdze kupiec o nazwisku Bitterfeld
Lernen beginnen
namens
Ende des 19. Jahrhunderts lebte in Nürnberg ein Kaufmann namens Bitterfeld
rozpoczynać od
Rozpoczął od małego biznesu i stał się przez to bogaty
Lernen beginnen
anfangen mit
Er hatte mit einem kleinen Geschäft angefangen und war damit reich geworden
wysłać na studia
np. syna
Dwóch ze swoich synów mógł nawet wysłać na studia
Lernen beginnen
studieren lassen
Zwei seiner Söhne konnte er sogar studieren lassen
nadejść do
Stamtąd nadszedł do niego list
Lernen beginnen
jmdm erreichen
Von dort erreichte ihn ein Brief
treść
list następującej treści
Lernen beginnen
der Inhalt
ein Brief folgenden Inhalts
dopiero co
Dopiero co się zaręczyłem
Lernen beginnen
soeben
Ich habe mich soeben verlobt
ożenić się
Chcę się już w przyszłym miesiącu ożenić
Lernen beginnen
heiraten
Ich möchte schon im nächsten Monat heiraten
zwlekać z
Stary Bitterfeld cieszył się bardzo z tego zaproszenia, ale zwlekał też trochę z odpowiedzią
Lernen beginnen
zögern mit
Der alte Bitterfeld freute sich sehr über diese Einladung, zögerte aber auch ein wenig mit der Antwort
uświadomić sobie
Uświadomił sobie, że jeszcze nigdy w swoim życiu nie jechał koleją żelazną
Lernen beginnen
jmdm bewusst werden
Ihm wurde bewusst, dass er noch nie in seinem Leben mit der Eisenbahn gefahren war
wyjeżdżać z
Jeszcze nigdy nie wyjechał z Norymbergii
Lernen beginnen
herauskommen aus
Er ist noch nie aus Nürnberg herausgekommen
kolej żelazna
jechać koleją
Lernen beginnen
die Eisenbahn
mit der Eisenbahn fahren
w jego młodości
W jego młodości nie było jeszcze kolei żelaznej
Lernen beginnen
in seiner Jugend
In seiner Jugend hatte es noch keine Eisenbahn gegeben
podróżny
Podróżni przyjeżdżali do niego
Lernen beginnen
der Reisende
Die Reisenden kamen zu ihm
nie mieć potrzeby
Nie miał potrzeby jechać pociągiem
Lernen beginnen
es nicht nötig haben
Er hat es nicht nötig, mit dem Zug zu fahren
aż do Berlina
A teraz miał zaraz jechać aż do Berlina
Lernen beginnen
bis nach Berlin
Und jetzt sollte er gleich bis nach Berlin fahren
zastanawiać się nad czymś
Długo się zastanawiał
Lernen beginnen
etwas überlegen
Er überlegte lange
zgodzić się
W końcu się zgodził
Lernen beginnen
zusagen
Er sagte schließlich zu
poczynić przygotowania
Szybko wszystkie przygotowania były poczynione, walizka była spakowana i bilety były zakupione
Lernen beginnen
Vorbereitungen treffen
Schnell waren alle Vorbereitungen getroffen, der Koffer war gepackt und die Fahrkarten waren gekauft
jazda pociągiem pospiesznym
Jazda pociągiem pospiesznym sprawiała staremu Bitterfeldowi dużą przyjemność
Lernen beginnen
das D-Zug-Fahren
Das D-Zug-Fahren machte dem alten Bitterfeld großen Spaß
gawędzić z
Gawędził z innymi pasażerami
Lernen beginnen
plaudern mit
Er plauderte mit den anderen Fahrgästen
pasażer
Lernen beginnen
der Fahrgast
wyglądać
np. przez okno
Otwierał na każdej stacji okno i wyglądał na zewnątrz
Lernen beginnen
hinausschauen
Er öffnete auf jeder Station das Fenster und schaute hinaus
odcinek, trasa
leży ok. w połowie trasy
Lernen beginnen
die Strecke
es liegt auf etwa halber Strecke
ruszać z miejsca
Już pociąg znowu rusza z miejsca
Lernen beginnen
sich in Bewegung setzen
Schon setzt sich der Zug wieder in Bewegung
pociąg jadący w przeciwną stronę
Lernen beginnen
der Gegenzug

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.