19. Mercedes - woher der Name?

 0    49 Datenblatt    kacperkosa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
uchodzić za
Mercedes-Benz uchodzi dziś za jedną z odnoszących największe sukcesy marek samochodowych
Lernen beginnen
gelten als
Mercedes-Benz gilt heute als eine der weltweit erfolgreichsten Automobilmarken
marka samochodu
jedna z osiągających największe sukcesy na świecie marek samochodowych
Lernen beginnen
die Automobilmarke
eine der weltweit erfolgreichsten Automobilmarken
techniczna perfekcja
Lernen beginnen
die technische Perfektion
standardy jakości
Lernen beginnen
die Qualitätsstandards
siła innowacji
Lernen beginnen
die Innovationskraft
jedyny w swoim rodzaju
Techniczna perfekcja, standardy jakości i siła innowacji są jedyne w swoim rodzaju
Lernen beginnen
einzigartig
Die technische Perfektion, die Qualitätsstandards und die Innovationskraft sind einzigartig
pierwszy model
22 grudnia 1900 DMG wyprodukowało pierwszy model, Mercedesa 35 PS
Lernen beginnen
das erste Modell
Am 22. Dezember 1900 produzierte die DMG das erste Modell, den Mercedes 35 PS
innowacyjna konstrukcja
dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji
Lernen beginnen
die innovative Konstruktion
durch seine innovative Konstruktion
model Mercedesa
Lernen beginnen
das Mercedes-Modell
samochód
Ten model mercedesa uchodzi na pierwszy nawoczesny samochód w ogóle
Lernen beginnen
das Automobil
Dieses Mercedes-Modell gilt als erstes modernes Automobil überhaupt
nazwa marki
Jednak skąd pochodzi nazwa marki Mercedes?
Lernen beginnen
der Markenname
Doch woher kommt der Markenname Mercedes?
biznesmen
austriacki biznesmen Emil Jellinek
Lernen beginnen
der Geschäftsmann, die Geschäftsmänner
der österreichische Geschäftsmann Emil Jellinek
wyścigi samochodowe
On kochał samochody i wyścigi samochodowe
Lernen beginnen
das Autorennen
Er liebte Autos und Autorennen
być czymś zachwyconym
Był nim tak zachwycony
Lernen beginnen
begeistert sein von D.
Er war davon so begeistert
pojazd
sprzedawać pojazdy
Lernen beginnen
das Fahrzeug, die Fahrzeuge
die Fahrzeuge verkaufen
bogata arystokracja
Sprzedawał pojazdy od 1898 w Nicei bogatej arystokracji
Lernen beginnen
reiche Aristokratie
Er verkaufte die Fahrzeuge ab 1898 in Nizza an reiche Aristokratie
przykładowo
przykładowo rodzinie von Rotschild
Lernen beginnen
bespielsweise
beispielsweise an die Familie von Rotschild
Nicea
w Nicei, we Francji
Lernen beginnen
Nizza
in Nizza/Frankreich
około
około 1900 r.
Lernen beginnen
um
um das Jahr 1900
wyższe sfery, wykwintne towarzystwo
jeden z najważniejszych puktów spotkań wyższych sfer Europy
Lernen beginnen
feine Gesellschaft
einer der wichtigsten Treffpunkte der feinen Gesellschaft Europas
okolica
w tej okolicy
Lernen beginnen
die Umgebung
in dieser Umgebung
dorastać
W tej okolicy dorastała ukochana córka Jellinka
Lernen beginnen
aufwachsen
wuchs auf - ist aufgewachsen
In dieser Umgebung wuchs Jellineks Lieblingstochter auf
hiszpański
Dostała hiszpańskie imię Mercedes
Lernen beginnen
spanisch
Sie bekam den spanischen Vornamen Mercedes
pseudonim
Jellinek używał wkrótce imienia swojej córki jako swojego własnego pseudonimu podczas wielu wyścigów samochodowych
Lernen beginnen
das Pseudonym (die Pseudonyme)
Jellinek benutzte bald den Vornamen seiner Tocher als sein eigenes Pseudonym bei vielen Autorennen
wydajny
w których brał udział z wydajnym pojazdem od Daimlera
Lernen beginnen
leistungsstark
an denen er mit dem leistungsstarken Fahrzeug von Daimler teilnahm
tydzień wyścigów
podczas tygodnia wyścigów w Nicei
Lernen beginnen
die Rennwoche
bei der Rennwoche in Nizza
świętować
Samochód świętował 4 zwycięstwa i 5 drugich miejsc
Lernen beginnen
feiern
Der Wagen feierte 4 Siege und 5 zweite Plätze
deklasować
Zdeklasował tym samym konkurencję
Lernen beginnen
deklassieren
Er deklassierte damit die Konkurrenz
sekretarz generalny
sekretarz generalny francuskiego automobilklubu
Lernen beginnen
der Generalsekretär
der Generalsekretär des Automobilclubs von Frankreich
ogłosił po tym
Paul Meyer ogłosił po tym:
Lernen beginnen
er verkündete daraufhin
Paul Meyer verkündete daraufhin:
wstępować w
Wstąpiliśmy w erę Mercedesa
Lernen beginnen
eintreten in + Akk.
Wir sind in die Ära Mercedes eingetreten
słynny na całym świecie
W roku 1901 imię młodej kobiety stało się na słynne na całym świecie jako marka DMG
Lernen beginnen
weltberühmt
Im Jahr 1901 wurde der Vorname der jungen Frau als Marke der DMG weltberühmt
marka
marka DMG
Lernen beginnen
die Marke, -n
die Marke der DMG
era
Lernen beginnen
die Ära
znak chroniony
Lernen beginnen
geschützte Marke
zarejestrować jako znak chroniony
Rok później DMG zarejestrowało "Mercedes" jako znak chroniony
Lernen beginnen
als geschützte Marke registrieren lassen
Ein Jahr später ließ die DMG "Mercedes" als geschützte Marke registrieren
otrzymać pozwolenie
W roku 1903 Emil Jellinek otrzymał w końcu pozwolenie, żeby nazywać się Jellinek-Mercedes
Lernen beginnen
die Erlaubnis erhalten
Im Jahr 1903 erhielt Emil Jellinek schließlich die Erlaubnis, sich Jellinek-Mercedes zu nennen
Francuz
Emil Jellinek nie był Francuzem
Lernen beginnen
der Franzose
Emil Jellinek war kein Franzose
udany model
ich pierwszy udany model
Lernen beginnen
das Erfolgsmodell
ihr erstes Erfolgsmodell
róża
Róże uchodzą za piękne kwiaty
Lernen beginnen
die Rose, die Rosen
Rosen gelten als schöne Blumen
antylopa
Antylopa uchodzi za szybkie zwierzę
Lernen beginnen
die Antilope
Die Antilope gilt als ein schnelles Tier
rodzić
Urodziła dwójkę dzieci
Lernen beginnen
gebären
gebar - geboren
Sie gebar zwei Kinder
szlachcic
Mercedes Jellinek, w wieku 19 lat, poslubiła austriackiego szlachcica
Lernen beginnen
der Adlige
Mercedes Jellinek, im Alter von 19 Jahren, heiratete den österreichischen Adligen
rozstawać się
1926 rozstało się małżeństwo
Lernen beginnen
sich trennen
1926 trennte sich das Ehepaar
małżeństwo
drugie małżeństwo
Lernen beginnen
die Ehe, die Ehen
eine zweite Ehe
w tamtych czasach
Drugie małżeństwo było w tamtych czasach skandalem
Lernen beginnen
zu damaliger Zeit
Eine zweite Ehe war zu damaliger Zeit ein Skandal
skandal
Lernen beginnen
der Skandal, die Skandale
cmentarz
na cmentarzu
Lernen beginnen
der Friedhof
auf dem Friedhof
pochować
Została pochowana na Wiedeńskim Cmentarzu Centralnym
Lernen beginnen
beerdigen
Sie wurde auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.