20102020 with Grant

 0    22 Datenblatt    pawlaktomasz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
powtarzalne zadanie
Lernen beginnen
a repetitive task
kasa w sklepie
Lernen beginnen
check-out
automatyczna kasa
Lernen beginnen
automated check-out
Nie mówię ci jak nalewać drinki i podrywać dziewczyny.
Lernen beginnen
I don't tell you how to pour drinks and pick up girls.
Jakiego rodzaju nowe miejsca pracy mogą stać się bardziej powszechne, a jakie według ciebie znikną?
Lernen beginnen
What kind of new jobs might become more common, and what jobs do you think will disappear?
On chciał tylko wypłacić pieniądze.
Lernen beginnen
He has just wanted to withdraw money
Nowa technologia wyprze stare
Lernen beginnen
The new technology will force out the old
Odtwarzacze CD zostaną wycofane
Lernen beginnen
CD players will be phased out
Wymiana starych rzeczy na nowe
Lernen beginnen
Replacement of old things with brand new
Wysoki obcas bardzo szybko się zużywa
Lernen beginnen
The heel wears down really quickly
W ogólnym założeniu miało to obniżyć koszty
Lernen beginnen
The overall assumption was to reduce costs
W przyszłości będzie bardziej aktualny
Lernen beginnen
It will become more up to date at some point in the future
Średnia żywotność się wydłuża
Lernen beginnen
The avarage lifespan is getting longer
Mężczyźni są bardziej podatni na choroby
Lernen beginnen
Men are more prone to disease
Zakupy nigdy nie wyjdą z mody
Lernen beginnen
Shopping will never go out of fashion
Jest tańszy niż kiedyś
Lernen beginnen
It is less expensive than it used to be
Wolę mieć do czynienia z prawdziwą osobą
Lernen beginnen
I prefer dealing with real person
Czego spodziewasz się w przyszłości?
Lernen beginnen
What do you expect to happen in the future?
Przewiduję, że Manchester United dzisiaj przegra
Lernen beginnen
I predict Manchaster United will lose tonight
Firma zwalnia pracowników
Lernen beginnen
Company make employees redundant
VGP zwolniło go
Lernen beginnen
VGP made him redundant
zwolnić kogoś
Lernen beginnen
to fire/sack/dismiss somebody

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.