2020 February

 0    16 Datenblatt    tosz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Sporo firm jest przyzwyczajonych do aplikacji na komputerach
być przyzwyczajonym do...
Lernen beginnen
Many companies are used to desktop application.
be used to...
Myślimy nad tym rozwiązaniem, ale nie jest tanie.
Lernen beginnen
We are thinking about this solution, but it is NOT cheap.
Co se wymyślę słowo to go nie znam.
Lernen beginnen
Every time I think of a word I don't know it.
pensja, wynagrodzenie
Lernen beginnen
salary, wages
Aplikacja sprawdza zgodność danych z przepisami unijnymi.
Lernen beginnen
The application checks the compliance of data with EU regulations.
Boisz się wirusa
Lernen beginnen
You are afraid of the virus?
Nie boimy się recesji.
Lernen beginnen
We are not afraid of the recession.
ogłosić
Lernen beginnen
announce
nawet jeśli...
Lernen beginnen
even if...
Pakiet będzie gotowy za dwa miesiące
Lernen beginnen
The package will be ready in two months
za dwa tygodnie
Lernen beginnen
in two weeks
za minutę
Lernen beginnen
in a minute
Za dwa lata ten pakiet wejdzie w życie
Lernen beginnen
In two years this package will come into force
Mamy nadzieję że tak zostanie
Lernen beginnen
We hope it will that way
Mamy nadzieję że to się nie zmieni
Lernen beginnen
We hope it won't change
pojawić się
Lernen beginnen
appear

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.