21. zdrowie psychiczne

 0    141 Datenblatt    michalbartoszewski1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
iść na rehabilitację/ iść na odwyk
Lernen beginnen
go to rehab / go to rehabilitation
trucizna
Lernen beginnen
poison
uzależniony od czegoś
Lernen beginnen
addicted to something
toksyczny
Lernen beginnen
toxic
palić e-papierosy / vejpować
Lernen beginnen
vape
znaleźć brudy na kogoś
Lernen beginnen
find dirt on sb
why are you trying to find dirt on me?
czysty (o osobie która już nie bierze narkotyków)
Lernen beginnen
clean
zgniły, zepsuty
Lernen beginnen
rotten
sprawdzenie przeszłości, prześwietlenie
Lernen beginnen
background check
hazard
Lernen beginnen
gambling
zagrożenie
Lernen beginnen
hazard
uchylanie się od płacenia podatków
Lernen beginnen
tax evasion
uzależnienie od narkotyków
Lernen beginnen
drug addiction
sztuczne włosy/tupecik
Lernen beginnen
hairpiece
infml nic /nic /nic
Lernen beginnen
zip /nada / bupkis
być na krawędzi/być zdenerwowanym, mieć napięte nerwy, być spiętym
Lernen beginnen
on edge
rzucić palenie / zrezygnować z palenia
Lernen beginnen
quit smoking / give up smoking
sl być na głodzie po rzuceniu z dnia na dzień
Lernen beginnen
go cold turkey on something
I'm going cold turkey on smoking
drażliwy
Lernen beginnen
irritable
trzymaj oko na nim /miej go na oku
Lernen beginnen
keep an eye on somebody
nałóg/uzależnienie
Lernen beginnen
addiction
pokonać moje pragnienia
Lernen beginnen
beat my cravings
I learned how to beat my cravings.
organizm (ludzki)
Lernen beginnen
system
zamoczyć / wsad /podtopić kogoś (dla żartu)
Lernen beginnen
dunk
dunk it in your coffee / he dunked me
tańczyć kankana
Lernen beginnen
do the cancan
kuszący
Lernen beginnen
enticing
wyjść z nałogu /przezwyciężyć uzależnienie
Lernen beginnen
overcome an addiction
infml kucyki, wyścigi konne
Lernen beginnen
the ponies
para (wodna) parować/gotować na parze
Lernen beginnen
steam
drukarka etykiet
Lernen beginnen
label maker
przejąć kontrolę /dowodzenie nad
Lernen beginnen
take charge of sth
medytacja prowadzona
Lernen beginnen
guided meditation
jako wyraz wsparcia/na dowód wsparcia
Lernen beginnen
as a show of support
walczyć z nałogiem
Lernen beginnen
battle an addiction
zakupoholik/zakupoholiczka
Lernen beginnen
compulsive shopper
pomogła mi przezwyciężyć/pokonać (coś)
Lernen beginnen
she helped me past (sth)
samorealizacja, samospełnienie
Lernen beginnen
self-actualization
oświecenie
Lernen beginnen
enlightenment
pieścić, głaskać, miziać
Lernen beginnen
caress
caressing your face
wywierać na siebie presję
Lernen beginnen
put yourself under pressure
dawać przykład, świecić przykładem
Lernen beginnen
set an example
I'm setting an example
stanowić przykład dla kogoś /dawać przykład komuś
Lernen beginnen
set an example for someone
rozszerzony (źrenice)
Lernen beginnen
dilated (pupils)
rozszerzać się (o źrenicy), zwiększać objętość
Lernen beginnen
dilate
wpływa na (a)
Lernen beginnen
affect / it affected you
dym papierosowy
Lernen beginnen
cigarette smoke
nawrócić (o chorobie) /wrócić do nałogu
Lernen beginnen
relapse
nawrót choroby, odnowienie nałogu
Lernen beginnen
relapse
pokonać coś /być lepszym od kogoś
Lernen beginnen
get the better of sb/sth
kwintesencja, istota
Lernen beginnen
substance
AmE infml pocić się jak szczur /wypruwać sobie żyły
Lernen beginnen
sweat bullets
narkoman
Lernen beginnen
drug addict
kokaina
Lernen beginnen
cocaine
uzależniony od seksu
Lernen beginnen
sex addict
Łatwo się ze mną rozmawia.
Lernen beginnen
I'm easy to talk to.
zaufanie / ufać komuś
Lernen beginnen
trust /trust sb/sth
I trust you / trust nothing
czuć się bezpiecznie
Lernen beginnen
feel safe
być w (trakcie) terapii
Lernen beginnen
be in therapy
cel
Lernen beginnen
goal
terapeuta
Lernen beginnen
therapist
sl złapać
Lernen beginnen
nail
bezbronny, wrażliwy
Lernen beginnen
vulnerable
zamożny (ludzie)
Lernen beginnen
wealthy (people)
w terapii/na terapii
Lernen beginnen
in therapy
infml terapeuta
Lernen beginnen
shrink
uleczony
Lernen beginnen
cured
brać narkotyki
Lernen beginnen
do drugs
poza kontrolą
Lernen beginnen
out of control
jeśli chodzi o... (nałogi, dziewczyny, seks, alkohol, Europę, kawę)
Lernen beginnen
addiction-wise, girl-wise, sex-wise, alcohol-wise, Europe-wise, coffee-wise
wycieczka terenowa / wycieczka szkolna / wycieczka szkolna
Lernen beginnen
field trip /school trip/ school outing
relacja, raport, sprawozdanie, opowieść
Lernen beginnen
account
brać narkotyki
Lernen beginnen
take drugs
na głodzie (w odwołaniu)
Lernen beginnen
in withdrawal
żywy opis /żywe wspomnienia /żywy kolor /żywy przykład
Lernen beginnen
vivid description /vivid memories /vivid color/vivid example
that's a vivid example
postrzępiony, poszarpany
Lernen beginnen
jagged /jaggy
żyła
Lernen beginnen
vein
nie cierpieć, nie znosić, nienawidzić (kogoś lub czegoś)
Lernen beginnen
detest sth/ detest sb
wdychać
Lernen beginnen
inhale
kosz na pranie
Lernen beginnen
loundry basket/
podekscytowany, bardzo szczęśliwy /wstrząśniety
Lernen beginnen
thrilled
śmerdzieć, cuchnąć/fetor, smród
Lernen beginnen
reek
zakaz palenia
Lernen beginnen
a ban of smoking
coś Ci powiem. pozwól, że ci powiem
Lernen beginnen
let me tell you sth
niepalący
Lernen beginnen
non-smoker
zdrowie psychiczne
Lernen beginnen
mental health
zaniepokojenie, niepokój, lęk
Lernen beginnen
anxiety
niska samoocena / wysoka samoocena
Lernen beginnen
low self-esteem / high self-esteem
w prawdzie /trzeba przyznać, że...
used to admit that something is true, before saying something else about it
Lernen beginnen
granted...
granted, mmm
Granted that the story's true, there's not a lot you can do about it.
warte spróbowania/warto spróbować
Lernen beginnen
worth a try
podejście
Lernen beginnen
approach
niepewny siebie
Lernen beginnen
insecure
niepewność, brak bezpieczeństwa
Lernen beginnen
insecurity
wygląd
Lernen beginnen
looks
być samoświadomym odnośnie / (wstydzić się czegoś)/ skrępowany, nieśmiały
Lernen beginnen
be self-conscious about
nakładać makijaż
Lernen beginnen
put on make up
w połączeniu z czymś
Lernen beginnen
paired with sth
być pomocnym dla kogoś /przydać się do czegoś
Lernen beginnen
be of help to sb
niekoniecznie (myślą)
Lernen beginnen
don't necessarily (think)
żałosny, żenujący
Lernen beginnen
pathetic
rozpoznać dobre od złego
Lernen beginnen
tell good (people) from bad (people)
wsparcie
Lernen beginnen
support
Najgorszy scenariusz
Lernen beginnen
worst-case scenario
dział
Lernen beginnen
department
wrogi
Lernen beginnen
hostile
obraźliwy
Lernen beginnen
abusive
w przemocowym związku
Lernen beginnen
in an abusive relationship
umrzeć w wyniku (samobójstwa)
Lernen beginnen
die by (suicide)
poruszyć temat/zająć się czymś
Lernen beginnen
address
presja rówieśników
Lernen beginnen
peer pressure
zaufany
Lernen beginnen
trusted
skierować
Lernen beginnen
direct
wybierz ten numer
Lernen beginnen
dial that number
nałogowiec/osoba uzależniona
Lernen beginnen
addict
uzależniający
Lernen beginnen
addictive
nieszczęśliwy
Lernen beginnen
miserable
zły nawyk, złe przyzwyczajenie /nałóg (mniejsze niż uzależnienie)
Lernen beginnen
bad habit
alkoholik
Lernen beginnen
alcoholic
nadużywać alkoholu
Lernen beginnen
abuse alcohol
nadużywanie alkoholu
Lernen beginnen
alcohol abuse
nadużywanie środków odurzających
Lernen beginnen
substance abuse
marihuana medyczna
Lernen beginnen
medical Marijuana
rozwinąć/nabrać niezdrowy nawyk
Lernen beginnen
develop an unhealthy habit
leczenie uzależnień
Lernen beginnen
addiction treatment
przybrać zły obrót
Lernen beginnen
take a dark turn
ścieżka do zdrowia
Lernen beginnen
path to recovery
uśmierzyć ból, znieczulić się
Lernen beginnen
numb the pain
szukaj profesjonalnej pomocy
Lernen beginnen
seek professional help
A A - Anonimowi Alkoholicy
Lernen beginnen
AA- Alcoholics Anonymous
spotkanie aa
Lernen beginnen
an a a meeting
abstynent / niepijący
Lernen beginnen
teetotaller
obszerny, ogromny, rozległy, nieprzebrany (huge)
Lernen beginnen
vast
extremely large in area, size, amount, etc.
uchylać się od czegoś
Lernen beginnen
evade sth
błędne rozumowanie, błąd logiczny, mit
Lernen beginnen
fallacy
Wielki wybuch
Lernen beginnen
the big bang
wziąć coś za pewnik
Lernen beginnen
take sth for granted
wymiar czegoś
Lernen beginnen
dimension of sth
rozstać się z kimś
Lernen beginnen
Split up with sb
Jeśli w ogóle /jeżeli w ogóle
Lernen beginnen
if at all
ogarnij się
Lernen beginnen
get over yourself
jeśli chodzi o
Lernen beginnen
when it comes to/ if it comes to
w najgorszym wypadku / w najgorszym przypadku
Lernen beginnen
at worst /in the worst case

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.