26.03.2024 + Umowa Stoi

 0    21 Datenblatt    olawisniewskaenglishteacher
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to consider something
Could you consider our offer?
Lernen beginnen
rozważać coś
Czy moglibyście rozważyć naszą ofertę?
to stay / to be up to date with sth
I'm up to date with current regulations.
Lernen beginnen
pozostać / być na bieżąco z czymś
Jestem na bieżąco z aktualnymi przepisami.
to get
Lernen beginnen
dostać (nie "become":)
sick
Lernen beginnen
chory
raspberries
Lernen beginnen
maliny
have chills / creeps
Lernen beginnen
mieć dreszcze
tabs
Lernen beginnen
zakładki (na stronie internetowej)
miner
Lernen beginnen
górnik /majner/
to need to do something
Lernen beginnen
trzeba coś zrobić (po tym czasowniku TO)
to be good / bad at
Lernen beginnen
być dobrym / złym w
maths, mathematics
Lernen beginnen
matematyka, matematyka
school subject
Lernen beginnen
przedmiot szkolny
science (physics, chemistry, biology)
Lernen beginnen
nauka (fizyka, chemia, biologia)
term
Lernen beginnen
semestr
marks (UK), grades (US)
Lernen beginnen
oceny (w szkole)
to get a school certificate
Lernen beginnen
otrzymać świadectwo szkolne
different
Lernen beginnen
różny /inny
used to
I used to be good at maths.
Lernen beginnen
miałam w zwyczaju (robić coś regularnie w przeszłości, stan z przeszłości)
Byłam dobra z matematyki.
It's a deal.
Lernen beginnen
Umowa stoi.
Consider it a deal.
Lernen beginnen
Uznaj to za umowę.
Alright, we have an agreement.
Lernen beginnen
W porządku, mamy umowę.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.