2A (25.02.2019) Intermediate

 0    27 Datenblatt    annasokol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
foot the bill
Lernen beginnen
pokryć rachunek
shopping spree
Rebecca won a lot of money in the lottery, so she went on a shopping spree.
Lernen beginnen
szał zakupów
Rebecca wygrała dużo pieniędzy na loterii, więc wpadła w szał zakupów.
afford
Lernen beginnen
pozwolić sobie
can't afford sth
Lernen beginnen
nie móc sobie na coś pozwolić
fee
The fee will be reduced.
Lernen beginnen
opłata
Opłata zostanie obniżona.
live off somebody
Children often live off their parents even when they are adults.
Lernen beginnen
żyć cudzym kosztem
Dzieci często żyją kosztem rodziców nawet gdy są dorosłe.
mortgage
to take out a mortgage
Lernen beginnen
hipoteka
zaciągnąć kredyt hipoteczny
loan
Most people need to take a loan to buy a car.
Lernen beginnen
pożyczka
Większość ludzi musi wziąć kredyt, by kupić samochód.
inherit
Lernen beginnen
dziedziczyć
owe sb money
Lernen beginnen
być komuś winnym pieniądze
be worth
Lernen beginnen
mieć wartość
borrow from someone
Lernen beginnen
pożyczać od kogoś
lend
I will not lend you my toothbrush.
Lernen beginnen
pożyczać komuś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
raise money
Lernen beginnen
zdobyć pieniądze, zbierać pieniądze
invest in
Lernen beginnen
inwestować w
pay in cash
I rarely pay in cash because I don't like having money on me.
Lernen beginnen
płacić gotówką
Rzadko płacę gotówką, bo nie lubię nosić pieniędzy.
pay by credit card
It's comfortable to pay by credit card but it's easy to lose control over one's expenses.
Lernen beginnen
płacić kartą kredytową
Wygodnie jest płacić kartą kredytową, ale łatwo stracić kontrolę nad wydatkami.
pay for something
Wait, I have to pay for the ticket.
Lernen beginnen
płacić za coś
Czekaj, muszę zapłacić za bilet.
spend money on sth
Lernen beginnen
wydawać pieniądze na coś
pay back
Lernen beginnen
spłacić
get into debt
Lernen beginnen
zadłużyć się, wpaść w długi
bill
Could we have the bill, please?
Lernen beginnen
rachunek
Możemy prosić rachunek?
banknotes (notes)
Lernen beginnen
banknoty
coin
Lernen beginnen
moneta
salary
Your salary will be paid at the end of the month.
Lernen beginnen
pensja
Twoje wynagrodzenie zostanie wypłacone na koniec miesiąca.
tax
Lernen beginnen
podatek
take out
I took out $200 from a cash machine.
Lernen beginnen
wyjąć
Wybrałem $200 z bankomatu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.