3. ROZMOWA REKRUTACYJNA - Jaki jest twój największy sukces?

 0    9 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kiedy myślę o mojej karierze uznaję, że moim największym osiągnięciem było dostarczenie animacji na bazie mołszyn kapczer
Lernen beginnen
When I think about my career, I find, that the biggest achievement was delivering animations based on motion capture, for a recent project.
Pracuję w małym indi studiu i problemem było, że nie mogliśmy sobie pozwolić na zorganizowanie profesjonalnej sesji mokapowej.
Lernen beginnen
I work at a small indie studio, and the problem was, that we could not afford to organize professional mocap session.
Musiałam używam kamery kinekt od xboxa.
Lernen beginnen
I had to use Kinect camera from the Xbox.
To było również moje pierwsze doświadczenie z tym typem animacji.
Lernen beginnen
It was also my first experience, with this kind of animation.
Nauczyłam się całego pajplajnu samodzielnie.
Lernen beginnen
I’ve learned whole pipeline on my own.
Nagrania wymagały dużo ręcznego dopasowania kij frejmd.
Lernen beginnen
Records required a lot of hand-keyed adjustments.
Na końcu byłam w stanie dostarczyć animację dobrej jakości pomimo niskiego budżetu.
Lernen beginnen
At the end, I was able to provide a good quality animation, despite the budget being low.
Byłam również osobą sukcesu w dostaniu pracy zaraz po ukończeniu studiów co uważam za efekt mojej samodzielnej nauki i ogromu własnej pracy.
Lernen beginnen
I was also successful, in getting a job in the industry, immediately after graduation, which I consider a merit of self-studying, and tons of hard work.
Tak czy inaczej, czuję i mam nadzieję, że największe wyzwania dopiero przede mną i szczerze to sprawia, że idę ciągle do przodu.
Lernen beginnen
However, I feel and hope, that the biggest challenges are still ahead of me, and frankly, that keeps me going.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.