300 tình từ tiếng Anh 151 - 175

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cẩn trọng
Hãy cẩn trọng và đừng đi quá xa.
Lernen beginnen
cauteloso
Sea cauteloso y no ir demasiado lejos!
quyền lực
Anh ấy trở thành một người đàn ông giàu có và quyền lực.
Lernen beginnen
poderoso
Se convirtió en un hombre rico y poderoso.
qua đêm
Không thể thay đổi mọi thứ qua đêm.
Lernen beginnen
durante la noche
Es imposible cambiar todo durante la noche.
điềm tĩnh
Bình tĩnh nào, Marie. Tôi hứa với bạn mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Lernen beginnen
calma
Mantenga la calma, Marie. Te prometo que todo estará bien.
khó chịu
Đó là một cuộc hẹn khó chịu.
Lernen beginnen
desagradable
Fue un encuentro desagradable.
thần thánh
Phim hài thần thánh được xem là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của văn học Châu Âu.
Lernen beginnen
divino
La Divina Comedia se considera una de las piezas más importantes de la literatura europea.
xứng đáng
Tôi nghĩ lời đề nghị của anh ấy đáng được xem xét.
Lernen beginnen
digno
Creo que su oferta es digno de consideración.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.