4. Wyjaśnić w oparciu o strukturę procesu projektowania jego iteracyjny charakter.

 0    8 Datenblatt    nina8189
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Proces iteracyjny
Lernen beginnen
to metoda budowania określania i udoskonalania projektu produktu czy inicjatywy. Zespoły, które korzystają z iteracyjnego procesu rozwoju zyskują możliwość tworzenia, testowania i wprowadzenia poprawek, aż będą zadowolony z końcowego rezultatu.
proces iteracyjny to Metoda prób i błędów która pozwala zbliżyć się do osiągnięcia końcowego celu projektu
Kto korzysta z procesów iteracyjnych i po co
Lernen beginnen
Wiele zespołów inżynierskich aby prowadzić nowe funkcje naprawić usterki lub przetestować nowe strategie
W ten sposób sprawdza się jakie są mocne i słabe strony danego produktu a dalsze prace wykonują się tylko dla tych, które uzyskałyby najlepsze wyniki
Często zdarza się że inżynierowie wprowadzają kilka obiecujących interacji równocześnie, a następnie testują je za pomocą użytkowników.
Proces iteracyjny w pięciu krokach definicja
Lernen beginnen
Może być pomocny w trakcie cyklu życia projektu. Podczas realizacji poszczególnych kroków punktem rozpoczęcia będą cele oraz wymagania.
Następnie członkowie zespołu mogą wykorzystać metodę testowania tworzenia prototypu i iteracji aby uzyskać jak najlepsze rezultaty
Proces iteracyjny w pięciu krokach - przykłady
Lernen beginnen
1 krok: planowanie i określenie wymagań
Pominięcie tego kroku może doprowadzić do tworzenia kolejnych iteracji ale bez rezultatów w postaci osiągnięte w celu
Podczas tego etapu należy przygotować plan projektu i uzgodnić ogólne cele projektu. Jest to również właściwy moment na określenie wymagań czyli kryterium sukcesu
Proces iteracyjny w pięciu krokach - przykłady
Lernen beginnen
2 krok - analiza i projektowanie
Pierwszy krok polegał na określeniu celu, natomiast krok drugi pozwala na przeprowadzeniu burzy mózgów i znalezienia projektu który umożliwi ich osiągnięcia
Ten etap umożliwia twojemu zespółowi skoncentrowanie się na potrzebach biznesowych i wymaganiach technicznych projektu.
Proces iteracyjny w pięciu krokach - przykłady
Lernen beginnen
3 krok - wdrożenie
To ile szczegółów powinno obejmować ta wersja oraz czas przeznaczony na jej utworzenie zależy od projektu
trzeci krok to czas na stworzenie pierwszej iteracji produktu końcowego projektu. Zostanie ona przygotowana w oparciu o analizę oraz projekt i powinna spełniać cele projektu.
Proces iteracyjny w pięciu krokach - przykłady
Lernen beginnen
4 krok - testowanie
Jeśli tworzysz nowy produkt lub funkcję, rozważ przeprowadzenie testu użyteczności, angażując do nich potencjalnych klientów.
Kiedy iteracja jest już gotowa należy ją przetestować. Jeśli chcesz na przykład udoskonalić stronę internetową korzystne może być porównanie jej z bieżącą wersją.
Proces iteracyjny w pięciu krokach - przykłady
Lernen beginnen
5 krok - ocena i przegląd
Pamiętaj że plan początkowy i cele powinny być takie same dla wszystkich iteracji. Powtarzaj proces aż do uzyskania produktu końcowego który spełnia wszystkie wymagania
Po zakończeniu testów, twój zespół oceni sukces iteracji i uzgodni jakie zmiany należą wprowadzić. Czy dana iteracja pozwala osiągnąć cel projektu? Dlaczego? Jeśli trzeba coś zmienić, przeprowadź proces iteracyjny ponownie, poczynając od kroku nr 2.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.