500 najważniejszych czasowników po francusku 251 - 275

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ubierać się
Dlaczego zawsze ubierasz się tak samo?
Lernen beginnen
s'habiller
Pourquoi tu t'habilles toujours de la même façon?
dzielić
Sześć podzielić na dwa równa się trzy.
Lernen beginnen
diviser
Six divisé par deux est égal à trois.
planować
Powinnaś lepiej planować swój dzień.
Lernen beginnen
planifier
Tu dois mieux planifier ta journée.
podziwiać
Zawsze podziwiałam tę kobietę.
Lernen beginnen
admirer
J'ai toujours admiré cette femme.
wskazywać
Czerwone punkty wskazują kraje, które odwiedziliśmy.
Lernen beginnen
indiquer
Les points rouges indiquent les pays que nous avons visité.
reprezentować
Nasza firma będzie reprezentowana przez Laurę.
Lernen beginnen
représenter
Notre entreprise va être représentée par Laura.
wyjaśniać
Czy mógłbyś mi to wyjaśnić?
Lernen beginnen
expliquer
Tu peux m'expliquer cela?
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"500 najważniejszych czasowników po francusku"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.