54-74 emocje i motywacja

 0    20 Datenblatt    zuzannakorczak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
. Emocje, które może wywołać osoba lub sama myśl o niej, zaliczane do grupy emocji, które zawsze mają swój obiekt to
Lernen beginnen
miłość opiekuńcza, seksualna, oparta na przywiązaniu wstręt i pogarda
Która z niżej podanych emocji najsilniej działa na zwężenie zakresu uwagi
Lernen beginnen
lęk
Zdarzenia emocjonalne, które pozostają w pamięci muszą spełniać następujące warunki:
Lernen beginnen
zdarzenie musi być punktem zwrotnym- początkiem sekwencji lub musi mieć istotne znaczenie dla późniejszych czynności b) zdarzenie musi być wyraziste c) zdarzenie musi być stosunkowo niezwykłe- nie może ulec zatarciu przez późniejsze zdarzenia
Kto jest autorem relacyjnej teorii, w której emocja powstaje w wyniku oceny poznawczej sytuacji w kontekście relacji jednostki z otoczeniem:
Lernen beginnen
Lazarus i Folkman
Intensywne emocje poprawiają zapamiętywanie
Lernen beginnen
głównych szczegółów
Model uczucia jako informacji wg Geralda L. Clore’a mówi o tym, że
Lernen beginnen
Doświadczenie jest ważnym pośrednikiem wpływu nastroju i emocji na formułowane przez człowieka sądy i decyzje
Według Josepha E. LeDoux’a
Lernen beginnen
Świadome stany emocjonalne są efektem działania nieświadomych procesów emocjonalnych
Według Roberta E. Zajonc’a
Lernen beginnen
Oddziaływania afektywne mogą następować bez udziału procesów poznawczych i afekt ma wówczas charakter globalny, rozlany i może być nieświadomy.
Efekt samej ekspozycji mówi o
Lernen beginnen
Wzroście atrakcyjności obiektów w wyniku kilku powtarzających się ekspozycji
Wskaż, które zdanie jest prawdziwe
Lernen beginnen
Bodźce emocjonalne są lepiej zapamiętywane, niż bodźce nieemocjonalne – niezależnie od tego, czy są to wydarzenia, słowa czy obrazy
Infuzja afektu
Lernen beginnen
spowodowana jest przez torowanie afektywne b) proces ingerujący w przemyślenia danej osoby c) proces modyfikujący wynik końcowy
Emocje pozytywne
Lernen beginnen
mogą być wykorzystywane w perswazji b) zwiększają zdolność zapamiętywania zdarzeń z naszego życia
Relacyjna teoria Lazarusa i Folkman twierdzi, że w wyniku oceny pierwotnej zdarzenie uznane jest za:
Lernen beginnen
pozytywne negatywne
Pisanie eseju lub udzielanie odpowiedzi podczas rozmowy o pracę zaliczamy do procesów:
Lernen beginnen
świadomych i kontrolowanych
Jakie są rodzaje stresu psychologicznego.?
Lernen beginnen
)Stres: fizyczny, incydentalny, chroniczny bStres: incydentalny, chroniczny, traumatyczny c) Stres: fizyczny, traumatyczny, organizacyjny
Jakie są czynniki osobowości i temperamentu chroniące przed skutkami ekstremalnego stresu?
Lernen beginnen
Poczucie kontroli, twardość, poszukiwanie wrażeń
Czego dotyczy koncepcja Holmesa i Rahe’a
Lernen beginnen
Krytycznych wydarzeń życiowych
Do czynników stresowych należą
Lernen beginnen
odzienne życiowe utrapienia. b) Konsekwencje reakcji pourazowych. c) Dramatyczne wydarzenia jak katastrofy
Kiedy może pojawić się stres?
Lernen beginnen
Kiedy wymagania sytuacyjne przewyższają nasze możliwości
Jakie emocje towarzyszą w reakcji na stres wynikający z zagrożenia
Lernen beginnen
Irytacja, strach, lęk.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.