6. ROZMOWA REKRUTACYJNA - Jakie są twoje zalety

 0    10 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jestem bardzo zdyscyplinowaną osobą i szybkim uczniem.
Lernen beginnen
I’m a very self-disciplined person, and a fast learner.
Oglądam kursy gdziekolwiek mogę - po pracy, w autobusie, podczas ćwiczeń na siłowni.
Lernen beginnen
I watch courses whenever I can - after work, on the bus, during workout in the gym.
Staram się optymalizować moje aktywności aby być jak najbardziej produktywną jak mogę.
Lernen beginnen
I try to optimize my activities, to be as productive, as I can.
Wiem jak stawiać sobie priorytety i planować grafik pracy.
Lernen beginnen
I know, how to set priorities, and plan my schedule.
Lubię mierzyć się z problemami i wyzwaniami ponieważ widzę to jako okazję, aby wzrastać.
Lernen beginnen
I like dealing with problems, and challenges, because I see them, as an opportunity to grow.
Rozważam, że wychodzenie z mojej strefy komfortu to bardzo ważny aspekt w życiu.
Lernen beginnen
I consider, getting out of my comfort zone, a very important aspect in life.
Moje portfolio wyraźnie pokazuje, że nie boję się różnych stylów oraz technicznych aspektów
Lernen beginnen
My portfolio clearly shows, that I’m not afraid of different styles and technical issues.
Branża gier to raczej środowisko zdominowane przez mężczyzn.
Lernen beginnen
Game industry is a rather male dominated community.
Pracowałam w większości z mężczyznami i czuję się komfortowo w ich towarzystwie.
Lernen beginnen
I’ve worked mostly with men, and I feel very comfortable in their company.
Wiem jak akceptować krytykę, nie jestem stresującą osobą
Lernen beginnen
I know how to accept criticism, I'm not a stressful person

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.