a faw worlds

 0    16 Datenblatt    mitraharisernecki
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Dzisiaj pokazujemy te książki
Lernen beginnen
We are showing these books today
Spójrz
Lernen beginnen
Take a look
Nie martw się, nie jestem sprzedawcą
Lernen beginnen
Don’t worry I’m not a sales person
Jestem nauczycielem jogi z Hare Kryszna i dzisiaj prowadzimy działalność społeczną.
Lernen beginnen
I am a yoga teacher from Hare Krishna and today we are doing welfare activity.
Rozdajemy specjalne książki wszystkim życzliwym ludziom, takim jak ty
Lernen beginnen
We are distributing the special books to all kind people like you
Wydajesz się inteligentną osobą, zdecydowanie doceniasz te książki
Lernen beginnen
You seem intelligent person, you definitely appreciate this books
Nie martw się, nie sprzedajemy tych książek
Lernen beginnen
Don’t worry we don’t sell these books
Jest to działalność socjalna, ale mili ludzie dają darowiznę
Lernen beginnen
It’s a welfare activity, but nice people give a donation
Zobacz, co masz
Lernen beginnen
Look what you have
W naszym sklepie świątynnym sprzedajemy je za dwanaście dolarów
Lernen beginnen
In our temple shop, we sell them for twelve dollars
Zwykle ludzie dają piętnaście, ostatnia osoba daje dziesięć. Możesz dać więcej lub mniej
Lernen beginnen
Usually people give fifteen, last person gave ten. You can give more or less
Zwykle ludzie dawali 200. To żart
Lernen beginnen
Usually people gave 200. It’s a joke
Drukujemy te książki w naszym klasztorze, więc zależymy od darowizny.
Lernen beginnen
We print these books in our monastery, so we depend on some donation.
I dla ciebie dobra karma
Lernen beginnen
And for you good karma
Masz już dobrą karmę, co robisz, jesteś taka szczęśliwa?
Lernen beginnen
You already have good karma, what are you doing you’re so happy?
Wszystko zależy od jogi, karmy, reinkarnacji, medytacji
Lernen beginnen
It’s all about yoga, karma, reincarnation, meditation.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.