Activities - Aktivity

 0    17 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to be
You are nice.
Lernen beginnen
byť
Si veľmi milý.
to have
I don't have any money.
Lernen beginnen
mať
Nemám žiadne peniaze.
to want
What do you want?
Lernen beginnen
chcieť
Čo chceš?
must
I must buy a ticket.
Lernen beginnen
musieť
Musím si kúpiť lístok.
can
Can I get you anything?
Lernen beginnen
môcť
Môžem ti niečo priniesť?
to give
Can you give me 5 zlotys?
Lernen beginnen
dať
Môžeš mi dať 5 zlotých?
to help
Can you help me?
Lernen beginnen
pomôcť
Môžeš mi pomôcť?
to go
I want to go to the UK.
Lernen beginnen
ísť
Chcem ísť do Británie.
to like
I like bananas.
Lernen beginnen
mať rád
Mám rád banány.
to do
What are we going to do now?
Lernen beginnen
robiť
Čo bdeme robiť teraz?
to know
I don't know.
Lernen beginnen
vedieť
Neviem.
to look for
I am looking for my glasses.
Lernen beginnen
hľadať
Hľadám moje okuliare.
to drink
Would you like to drink some wine?
Lernen beginnen
piť
Chcel by si piť víno?
to eat
Do you want something to eat?
Lernen beginnen
jesť
Chceš niečo jesť?
to sleep
Sleep well!
Lernen beginnen
spať
Spi sladko!
to buy
I want to buy a gift for my boyfriend.
Lernen beginnen
kúpiť
Chcem kúpiť darček pre môjho priateľa.
to cost
How much does it cost?
Lernen beginnen
stáť
Koľko to stojí?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.