After / according to sth or sb

 0    15 Datenblatt    Kalifa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
potem, po
Lernen beginnen
after
Może kupie te buty po przymierzeniu ich
Lernen beginnen
I might buy these shoes after trying them on
Postanowił zmienić pracę po kilku tygodniach
Lernen beginnen
He decided to change his job after a few weeks
Poszli razem na obiad po pracy
Lernen beginnen
They went to dinner together after work.
Jestem za tobą
Lernen beginnen
I'm right after you
Za tobą leci pszczoła
Lernen beginnen
There's a bee flying after you
Dzień po dniu, jestem bardziej otwarty na nowe doświadczenia
Lernen beginnen
The day after day, I'm more open to new experiences
być otwartym na coś
Lernen beginnen
be open to sth
Według ... Zgodnie...
Lernen beginnen
according to sth
Według tej gazety ......
Lernen beginnen
According to this newspaper...
Musisz skręcić w prawo, według tej mapy (slang)
Lernen beginnen
You hafta turn right, according to this map
Według prawa, jest to przestępstwo
Lernen beginnen
According to the law, that's a crime
Muszę się upewnić, że wszystko idzie zgodnie z planem. (slang)
Lernen beginnen
I hafta make sure that everything goes according to the plan
Zgodnie z rozkładem, samolot odlatuje za dwadzieścia minut
Lernen beginnen
According to the timetable, the plane leaves in twenty minutes
Według Johna, powinienem wziąć tę pracę
Lernen beginnen
According to John, I should take this job

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.