anatomy of corporate law

 0    17 Datenblatt    lukaszgladki
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rozbieżność
Lernen beginnen
divergence
The divergence of opinion on this problem in the company caused a never-ending discussion.
w zakresie
Lernen beginnen
in terms of
wymogi
Lernen beginnen
exigencies
z konieczności
Lernen beginnen
of necessity
wynika z tego, że
Lernen beginnen
it follows that
wydajnosc
Lernen beginnen
efficiencies
ułatwiać
Lernen beginnen
facilitate
endemiczny, rozpowszechniony
Lernen beginnen
endemic
ogólny
Lernen beginnen
generic
zrodzić, spowodować
Miłość, jak i przyjaźń zawdzięczają swoją siłę i piękno temu właśnie faktowi, że rodzą więź, nie pozbawiając wolności.
Lernen beginnen
engender
Love, as well as friendship, owe their strength and their beauty to this very fact: that they engender a bond without taking away freedom.
wyciągnąć z, płynące z
nie chodzi o rysowanie!
Wnioski wyciągnięte z mojej pracy.
Lernen beginnen
drawn from
Conclusions drawn from my work.
istotny
nóż z odciskami palców Franka był istotnym dowodem w sprawie
Lernen beginnen
substantive
the knife with Frank's fingerprints on it was substantive evidence in the case
próba, staranie
Lernen beginnen
endeavour
dany, o którym mowa
Lernen beginnen
in question
właściciel większego biznesu (formalne)
Lernen beginnen
proprietor
zlepiać/sklejać/łączyć
Lernen beginnen
to bond
wyłączny, samodzielny, zwyczajny
Lernen beginnen
mere

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.