ang 8.01.23

 0    25 Datenblatt    katarzynapac
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
co osiągnąłeś w swoim życiu
Lernen beginnen
what have you achieved in your life
Jak długo tu jesteś
Lernen beginnen
How long you are here
Mam to urządzenie od 10 lat
Lernen beginnen
I have had this device for 10 years
Chciałbym nauczyć się prowadzić samochód
Lernen beginnen
I would like to learn to drive a car
karawan
Lernen beginnen
hearse
postanowienia
Lernen beginnen
resolutions
systematycznie
Lernen beginnen
systematically
przywykł i chciał
Lernen beginnen
used to and would
Dać prezentację
Lernen beginnen
giving a presentation
Mój ojciec zabierał mnie w niedzielę do parku, kiedy byłam małą dziewczynką
Lernen beginnen
My father used to take me to the park on Sunday when I was a little girl
Kiedyś oglądałem kreskówki, ale już tego nie robię
Lernen beginnen
I used to watch cartoons, but I don't do it anymore
kiedyś było tu kino, teraz jest supermarket
Lernen beginnen
there used to be a cinema here, but there is a supermarket now
czy oglądałeś kreskówki
Lernen beginnen
did you use to watch cartoons
Dawno nie jadłam tak dużo
Lernen beginnen
I didn't use to eat so much
Ojciec by mnie zabrał
Lernen beginnen
My father would take me
czasowniki stanu
Lernen beginnen
state verbs
danie główne
Lernen beginnen
main course
zamówić
Lernen beginnen
order
płótno
Lernen beginnen
canvas
kto mnie potrącił
Lernen beginnen
someone knocked me
stok narciarski
Lernen beginnen
a ski slope
Bawiłam się lalkami
Lernen beginnen
I used to play with dolls
Mój przyjaciel oglądał kreskówki
Lernen beginnen
My friend used to watch cartoons
Moja babcia spacerowała z psem
Lernen beginnen
My grandmother used to walk with her dog
Mój tata kiedyś nosił kolorowe ubrania, ale teraz nosi tylko czarne
Lernen beginnen
My dad used to wear colorful clothes, but now he wears only black

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.