Angielski (31.01.)

 0    297 Datenblatt    guest1787193
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
okres dojrzewania
Lernen beginnen
adolescence
rodzice chrzestni
Lernen beginnen
godparents
chrześniak
Lernen beginnen
godson
rodzeństwo
Lernen beginnen
siblings
pasierb
Lernen beginnen
stepson
ojczym
Lernen beginnen
step-father
owdowiały
Lernen beginnen
widowed
dorosłość
Lernen beginnen
adulthood
zakochać się w kimś
Lernen beginnen
fall in love with sb
starzeć się
Lernen beginnen
grow old
uwielbiać kogoś
Lernen beginnen
adore/worship sb
podkochiwać się w kimś
Lernen beginnen
be attracted to sb/fancy sb
daleki znajomy
Lernen beginnen
casual acquaintance
zaręczyny
Lernen beginnen
engagement
skupić czyjąś całkowitą uwagę
Lernen beginnen
get/have sb's undivided attention
pobłażliwy
Lernen beginnen
lenient
stracić kontakt
Lernen beginnen
lose touch
zrobić z kogoś głupca
Lernen beginnen
make a fool of sb
małżeństwo
Lernen beginnen
marriage
namiętność
Lernen beginnen
passion
oświadczyć się
Lernen beginnen
propose
obsypać kogoś pochwałami
Lernen beginnen
shower sb with praise
bezwarunkowy
Lernen beginnen
unconditional
błogosławieństwo
Lernen beginnen
blessing
zwyczaj
Lernen beginnen
custom
część formalna
Lernen beginnen
formalities
spotkanie
Lernen beginnen
gathering
ubrać się elegancko
Lernen beginnen
get dressed up
mieć ściśnięte gardło
Lernen beginnen
have a lump in your throat
doskonale się bawić
Lernen beginnen
have the time of your life
punkt kulminacyjny
Lernen beginnen
highlight
wygłosić mowę
Lernen beginnen
make a speech
msza
Lernen beginnen
mass
poruszający
Lernen beginnen
moving
wyjątkowe, jednorazowe przeżycie
Lernen beginnen
once in a lifetime experience
ksiądz
Lernen beginnen
priest
przyjęcie
Lernen beginnen
reception
świątynia, miejsce kultu
Lernen beginnen
shrine
strona duchowa
Lernen beginnen
spiritual side
etap, część
Lernen beginnen
stage
zachowywać się stosownie do wieku
Lernen beginnen
act your age
kłótliwy
Lernen beginnen
argumentative
troskliwy
Lernen beginnen
attentive
zazdrościć komuś
Lernen beginnen
be jealous of sb
być w coś mocno zaangażowanym emocjonalnie
Lernen beginnen
be passionate about sth
gorzko rozczarowany
Lernen beginnen
bitterly disappointed
zalać się łzami
Lernen beginnen
burst into tears
emanujący pewnością siebie
Lernen beginnen
bursting with confidence
współczujący
Lernen beginnen
compassionate
taktowny, uprzejmy
Lernen beginnen
considerate
wstyd, zażenowanie
Lernen beginnen
embarrassment
zazdrość
Lernen beginnen
envy
wierny (przyjaciel)
Lernen beginnen
faithful (friend)
grymaśny
Lernen beginnen
fussy
szczodrość, wspaniałomyślność
Lernen beginnen
generosity
niezależny
Lernen beginnen
independent
radość
Lernen beginnen
joy
dobroć
Lernen beginnen
kindness
osobowość otwarta
Lernen beginnen
outgoing personality
(strasznie) nieśmiały
Lernen beginnen
(painfully) shy
opiekuńczy
Lernen beginnen
protective
buntownik
Lernen beginnen
rebel
godny zaufania
Lernen beginnen
reliable
odpowiedzialny
Lernen beginnen
responsible
niegrzeczny, nieuprzejmy
Lernen beginnen
rude
sceptyczny
Lernen beginnen
sceptical
egocentryczny
Lernen beginnen
self-centred
zwątpienie w siebie
Lernen beginnen
self-doubt
poświęcie, wyrzeczenie
Lernen beginnen
self-sacrifice
samolubny
Lernen beginnen
selfish
poczucie humoru
Lernen beginnen
sense of humor
rozsądny
Lernen beginnen
sensible
stawiać sobie wysoko poprzeczkę
Lernen beginnen
set high standards for yourself
rozpieszczany
Lernen beginnen
spoilt
mocna strona
Lernen beginnen
strength
surowy
Lernen beginnen
strict
schować dumę do kieszeni
Lernen beginnen
swallow your pride
bujna wyobraźnia
Lernen beginnen
vivid imagination
grzeczny, ułożony
Lernen beginnen
well-behaved
przykuć czyjś wzrok
Lernen beginnen
catch sb's eye
wyciągnąć szyję
Lernen beginnen
crane your neck
bystry wzrok
Lernen beginnen
discerning eyes
spojrzenie
Lernen beginnen
gaze
gest
Lernen beginnen
gesture
chichot
Lernen beginnen
giggle
wpatrywać się w coś
Lernen beginnen
lock your eyes on sth
wpatrywać się w coś mocno/intensywnie/nieruchomo
Lernen beginnen
look hard/intently/fixedly
stracić kogoś/coś z oczu
Lernen beginnen
lose sight of sb/sth
pokręcić głową
Lernen beginnen
shake your head
wzruszenie ramion
Lernen beginnen
shrug
gapić się
Lernen beginnen
stare
głos pełen napięcia
Lernen beginnen
strained voice
stłumić
Lernen beginnen
suppress
tłumienie, powstrzymywanie
Lernen beginnen
suppression
wrzeszczeć
Lernen beginnen
yell
zdmuchiwać (świeczki)
Lernen beginnen
blow out (the candles)
komenderować kimś
Lernen beginnen
boss sb around
wychowywać
Lernen beginnen
bring up
zanurkować/wbiec do (morza)
Lernen beginnen
dive/plunge into (the sea)
oddalić się od siebie
Lernen beginnen
drift apart
zakochać się w kimś
Lernen beginnen
fall for sb
chodzić z kimś
Lernen beginnen
go out with sb
dorastać
Lernen beginnen
grow up
mieć wiadomości od kogoś/ wysłuchać kogoś
Lernen beginnen
hear from sb
pominąć kogoś
Lernen beginnen
leave sb out
wspominać coś
Lernen beginnen
look back on sth
spotkać się (ze znajomymi)
Lernen beginnen
meet up (with friends)
zebrać się na odwagę
Lernen beginnen
pluck up courage
dokonać czegoś
Lernen beginnen
pull sth off
rozstać się
Lernen beginnen
split up
wystartować
Lernen beginnen
take off
upominać kogoś
Lernen beginnen
tell sb off
okazać się
Lernen beginnen
turn out
uprowadzić
Lernen beginnen
abduct
uprowadzenie
Lernen beginnen
abduction
dotyczyć kogoś/czegoś, mieć wpływ na coś
Lernen beginnen
affect sb/sth
na równi, tak samo
Lernen beginnen
alike
być przyzwyczajonym do czegoś
Lernen beginnen
be accustomed to sth
wiązać się z czymś
Lernen beginnen
be associated with sth
być zaangażowanym w coś
Lernen beginnen
be involved in sth
strzec się czegoś
Lernen beginnen
be wary of sth
podważać
Lernen beginnen
challenge
stanowiący wyzwanie
Lernen beginnen
challenging
pojąć
Lernen beginnen
conceive
pojęcie
Lernen beginnen
concept
poradzić sobie
Lernen beginnen
cope
marzyć
Lernen beginnen
daydream
znikąć bez śladu
Lernen beginnen
disappear without a trace
zniknięcie
Lernen beginnen
disappearance
wybuchnąć
Lernen beginnen
explode
zrozumieć, jak coś się robi
Lernen beginnen
get the hang of sth
zaginąć
Lernen beginnen
go missing
mieć trudności z mówieniem
Lernen beginnen
have a frog in your throat
spróbować
Lernen beginnen
have a go
mieć dużo na głowie
Lernen beginnen
have a lot on your mind/plate
świat oparty jest na różnorodności
Lernen beginnen
it takes all sorts (to make a world)
stracić rachubę czegoś
Lernen beginnen
lose count of sth
zmierzyć
Lernen beginnen
measure
liczne
Lernen beginnen
numerous
zakonnica
Lernen beginnen
a nun
rozpoznać
Lernen beginnen
recognize
uznanie
Lernen beginnen
recognition
przeważać nad czymś
Lernen beginnen
outweight sth
trwały stan
Lernen beginnen
permanent condition
złożyć wniosek
Lernen beginnen
propose a motion
niezależnie od czegoś
Lernen beginnen
regardless of sth
znacząco
Lernen beginnen
significantly
specjalizować się w czymś
Lernen beginnen
specialise in sth
zajmować
Lernen beginnen
take
odbyć kurs
Lernen beginnen
take a course
wziąć dzień wolny
Lernen beginnen
take a day off
mieć miejsce
Lernen beginnen
take place
podejmować ryzyko
Lernen beginnen
take risks
nieoczekiwanie
Lernen beginnen
unexpectedly/out of the blue
szkoła aktorska
Lernen beginnen
drama school
uczęszczać na zajęcia uniwersyteckie
Lernen beginnen
attend university
charakter pisma
Lernen beginnen
handwriting
rozwijać karierę zawodową
Lernen beginnen
have/pursue a career
trudności w uczeniu się
Lernen beginnen
learning disorders
wzajemne uczenie się w grupie rówieśniczej
Lernen beginnen
peer-teaching
lekcja
Lernen beginnen
period
harmonogram uczenia się
Lernen beginnen
revision timetable
rozpowszechniać idee
Lernen beginnen
spread ideas
przedstawicielka uczniów
Lernen beginnen
student representative
wykorzystywać źródło
Lernen beginnen
tap into a resource
nauczyć się czegoś samemu
Lernen beginnen
teach yourself sth
intensywnie się uczyć
Lernen beginnen
train hard
wolontariusz
Lernen beginnen
volunteer
skarżyć się na coś
Lernen beginnen
complain about sth
zachowanie zakłócające spokój
Lernen beginnen
disruptive behavior
przeszkadzać
Lernen beginnen
disturb
wiercić się
Lernen beginnen
fidget
popadać w kłopoty
Lernen beginnen
get into trouble
być cicho
Lernen beginnen
keep still
uważać na lekcji
Lernen beginnen
pay attention in class
bez nadzoru
Lernen beginnen
unsupervised
postrzeganie przestrzenne
Lernen beginnen
3D perception
bystry, inteligentny, uzdolniony
Lernen beginnen
brainy/bright/sharp/intelligent
ambitny, lubiący rywalizację
Lernen beginnen
competitive
ciekawość
Lernen beginnen
curiosity
zdecydowany, zdeterminowany
Lernen beginnen
determined, single-minded
pilny, staranny
Lernen beginnen
diligent
dominacja (lewej półkuli mózgu)
Lernen beginnen
dominance (of the left hemisphere)
żądny wiedzy
Lernen beginnen
eager to learn
pełen entuzjazmu
Lernen beginnen
enthusiastic
wyróżniać się w czymś
Lernen beginnen
excel at sth
znajdować właściwe słowa
Lernen beginnen
find the right words
talent do czegoś
Lernen beginnen
gift for sth
pracowity
Lernen beginnen
hard-working
niezdolny do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
incapable of doing sth
dociekliwy
Lernen beginnen
inquisitive
(wrodzona) umiejętność robienia czegoś
Lernen beginnen
(innate) ability to do sth
logiczny sposób myślenia
Lernen beginnen
logical way of thinking
motywować
Lernen beginnen
motivate
naturalna skłonność
Lernen beginnen
natural inclination
z silną wewnętrzną motywacją
Lernen beginnen
self-motivated
mieć problemy z (matematyką)
Lernen beginnen
struggle with (maths)
pilny, sumienny
Lernen beginnen
studious
głód wiedzy
Lernen beginnen
thirst for knowledge
osoba elokwentna
Lernen beginnen
communicator
lubiący współpracę
Lernen beginnen
cooperative
bezstronny
Lernen beginnen
fair-minded
fajny, wesoły
Lernen beginnen
fun to be with
lubiący zabawę
Lernen beginnen
fun-loving
towarzyski
Lernen beginnen
sociable/gregarious
wiedzieć, co jest najważniejsze
Lernen beginnen
have your priorities straight
twardo stąpać po ziemi
Lernen beginnen
have your feet on the ground
zrównoważony
Lernen beginnen
level-headed
uparty, wytrwały
Lernen beginnen
persistent
cechy charakteru
Lernen beginnen
personal qualities
lubiany
Lernen beginnen
popular
pozytywne nastawienie do życia
Lernen beginnen
positive outlook on life
pewny siebie
Lernen beginnen
self-confident
rozsądny
Lernen beginnen
sensible/rational
mowić, co się myśli
Lernen beginnen
speak your mind
taktowny
Lernen beginnen
tactful
zorganizowany
Lernen beginnen
well-organized
odczuć ulgę
Lernen beginnen
be relieved
stracić panowanie nad sobą
Lernen beginnen
lose your temper
zdezorientowany
Lernen beginnen
confused
sfrustrowany
Lernen beginnen
frustrated
przerażony
Lernen beginnen
terrified
podekscytowany
Lernen beginnen
thrilled
zasmucony (myślą o zrobieniu czegoś
Lernen beginnen
upset (at the thought of doing sth)
wspierać
Lernen beginnen
be supportive
impreza dobroczynna/towarzyska/na rzecz ochrony środowiska
Lernen beginnen
charity/social/ environmental event
grono przyjaciół
Lernen beginnen
circle of friends
nawiązywać relację
Lernen beginnen
form relationship
kontakty z ludźmi
Lernen beginnen
interaction with other people
dusza towarzystwa
Lernen beginnen
life and soul of the party
polegać na kimś
Lernen beginnen
rely upon sb
(najwcześniejsze) wspomnienie
Lernen beginnen
(earliest) memory
zachować dobrą pamięć
Lernen beginnen
keep a good memory
stracić pamięć
Lernen beginnen
lose your memory
pamiętny
Lernen beginnen
memorable
nauczyć się na pamięć
Lernen beginnen
memorise
pamiętać coś ze szczegółami
Lernen beginnen
recall/remember sth vividly/in detail
pamiętać/zapomnieć, że się cos zrobiło
Lernen beginnen
remember / forget doing sth
wylecieć komuś z pamięci
Lernen beginnen
slip your mind
podziwiać
Lernen beginnen
admire
wydawać się być...
Lernen beginnen
appear to be...
cenić sobie, doceniać
Lernen beginnen
appreciate
zakładać
Lernen beginnen
assume
sądząc po czymś
Lernen beginnen
based on/judging by sth
być uważanym za
Lernen beginnen
be regarded as
oczywisty
Lernen beginnen
clear/obvious
najwyraźniej
Lernen beginnen
clearly
wywnioskować
Lernen beginnen
conclude
wniosek
Lernen beginnen
conclusion
polecić (z przekonaniem)
Lernen beginnen
(confidently) recommend/make a (strong) recommendation
potwierdzić
Lernen beginnen
confirm
uważać kogoś za...
Lernen beginnen
consider sb to be...
biorąc pod uwagę
Lernen beginnen
considering
wziąć udział w dyskusji
Lernen beginnen
contribute to a discussion
niezbędny, decydujący
Lernen beginnen
crucial/vital
wahać się
Lernen beginnen
hesitate
osoba nominowana
Lernen beginnen
nominee
zauważać
Lernen beginnen
notice
robić wrażenie
Lernen beginnen
strike
odpowiedni/doskonały/chętny kandydat
Lernen beginnen
suitable/excellent/willing candidate
wszystko wskazuje na to, że...
Lernen beginnen
the chances are that...
nadrabiać zaległości w czymś
Lernen beginnen
catch up on sth
sprawiać wrażenie kogoś/czegoś, wydawać się kimś/czymś
Lernen beginnen
come across as sb/sth
zlikwidować coś
Lernen beginnen
do away with sth
wyremontować coś
Lernen beginnen
do sth up
zabierać się za pracę domową
Lernen beginnen
get on with your homework
kontynuować (naukę)
Lernen beginnen
go on to (further studies)
oddać, wręczyć (nauczycielowi pracę domową)
Lernen beginnen
hand im (an assignment)
spędzać czas (ze znajomymi)
Lernen beginnen
hang out (with friends)
cieszyć się (na nowe wyzwania)
Lernen beginnen
look forward (to new challenges)
proponować coś
Lernen beginnen
put sth forward
odkładać coś na później
Lernen beginnen
put sth off
wyruszyć do
Lernen beginnen
set off for
zaaranżować coś
Lernen beginnen
set sth up
dokładnie, precyzyjnie
Lernen beginnen
accurately
sąsiedni, przyległy
Lernen beginnen
adjoining
atut, plus, zaleta
Lernen beginnen
asset
unikać zrobienia czegoś
Lernen beginnen
avoid doing sth
być w coś zaangażowanym, uczestniczyć w czymś
Lernen beginnen
be involved in sth
obecny, aktualny
Lernen beginnen
current
robić krzywdę
Lernen beginnen
do harm
dramat
Lernen beginnen
drama
pełen napięcia
Lernen beginnen
dramatic
udramatyzować
Lernen beginnen
dramatise
umożliwić komuś zrobienie czegoś
Lernen beginnen
enable sb to do sth
znany, znajomy
Lernen beginnen
familiar
zaznajomić, zapoznać
Lernen beginnen
familiarise
zażyłość
Lernen beginnen
familiarity
zmusić/skłonić kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
force sb to do sth/make sb do sth
spełnić czyjeś życzenie
Lernen beginnen
fulfill someone's wish
zapoczątkować, zainicjować
Lernen beginnen
initiate
inspirowany czymś
Lernen beginnen
inspired by sth
nie przestawać czegoś robić
Lernen beginnen
keep doing sth
leworęczny
Lernen beginnen
left-handed
pozwolić komuś coś zrobić
Lernen beginnen
let sb do sth
zdołać coś zrobić
Lernen beginnen
manage to do sth
jak najmniej inwazyjny
Lernen beginnen
minimally invasive

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.