angielski karkowka

 0    28 Datenblatt    kacpermoskwa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
małżeński
Lernen beginnen
marital
etniczny
Lernen beginnen
ethnic
płeć kulturowa
Lernen beginnen
gender
wybitny
Lernen beginnen
distinguished
narodziny
Słynny obraz Narodziny Wenus namalował Sandro Boticelli.
Lernen beginnen
birth
The famous Birth of Venus was painted by Sandro Boticelli.
cecha
Lernen beginnen
feature
blizna
Lernen beginnen
scar
rezydencja
Lernen beginnen
residence
rozwód
Lernen beginnen
divorce
płeć żeńska
Lernen beginnen
female
narodowy
Lernen beginnen
national
oryginał
Lernen beginnen
original
adres
Podaj mi swój adres.
Lernen beginnen
address
Give me your address, please.
miejsce
Na plaży jest wolne miejsce.
Lernen beginnen
spot
There is a free spot on the beach.
osoba samotna
Lernen beginnen
single
data
Lernen beginnen
date
wysoki
Wysokie budynki zasłaniają niebo.
Lernen beginnen
high
High buildings obscure the sky.
państwo
W Unii Europejskiej jest dwadzieścia osiem niepodległych państw.
Lernen beginnen
country
There are twenty-eight independent states in the European Union.
wiek
Zacząłem szkołę w wieku pięciu lat.
Lernen beginnen
age
I started school at the age of five.
jasny
Czy wyrażam się jasno?
Lernen beginnen
clear
Am I making myself clear?
następny / kolejny
Nie było go, kiedy zadzwoniłam, więc musiałam zadzwonić znowu następnego dnia.
Lernen beginnen
next
He wasn't in when I rang so I had to call back the next day.
imię
Jak się pan nazywa?
Lernen beginnen
name
What's your name, please?
pierwszy
To mój pierwszy sukces w pracy.
Lernen beginnen
first
It is my first success at work.
tekst
Lernen beginnen
text
tekst
Lernen beginnen
text
stary
Lernen beginnen
old
mieć
Lernen beginnen
to have
wszystko
Lernen beginnen
everything

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.