ANGIELSKI SPEAK OUT UI 2 UNIT

 0    147 Datenblatt    martix3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to raise funds
Lernen beginnen
w celu pozyskania funduszy
eye-opening
Lernen beginnen
otwarcia oczu
jelly
Lernen beginnen
galaretka
hooting
Lernen beginnen
pohukiwania
corridors
Lernen beginnen
korytarze
unaccustomed quiet
Lernen beginnen
przyzwyczajona cicho
marathon
Lernen beginnen
maraton
worn out
Lernen beginnen
wykończony
donations
Lernen beginnen
darowizny
you name it
Lernen beginnen
co ty na to
to bring out in people
Lernen beginnen
aby wydobyć z ludzi
recruit
Lernen beginnen
rekrutować
double
Lernen beginnen
dubler
Social Issues
Lernen beginnen
Zagadnienia społeczne
money
Lernen beginnen
pieniądze
poverty
Lernen beginnen
bieda
homelessness
Lernen beginnen
problem bezdomnych
debet
Lernen beginnen
Debet
health
Lernen beginnen
zdrowie
poverty
Lernen beginnen
bieda
drunkenness
Lernen beginnen
pijaństwo
drug abuse
Lernen beginnen
narkomania
obesity
Lernen beginnen
otyłość
lack of drinking water
Lernen beginnen
brak wody pitnej
famine
Lernen beginnen
głód
enviroment
Lernen beginnen
środowisko
pollution
Lernen beginnen
zanieczyszczenie
drought
Lernen beginnen
susza
lack of drinking water
Lernen beginnen
brak wody pitnej
famine
Lernen beginnen
głód
flood
Lernen beginnen
powódź
earthquake
Lernen beginnen
trzęsienie ziemi
forest fire
Lernen beginnen
pożary lasu
landslide
Lernen beginnen
osunięcie się ziemi
tornado
Lernen beginnen
tornado
tsunami
Lernen beginnen
tsunami
volcanic eruption
Lernen beginnen
wybuch wulkanu
family
Lernen beginnen
rodzina
domestic violence
Lernen beginnen
przemoc domowa
divorce
Lernen beginnen
rozwód
debt
Lernen beginnen
dług
domestic issue
Lernen beginnen
Wydanie krajowe
global issue
Lernen beginnen
problem globalny
ethical question
Lernen beginnen
kwestia etyczna
political question
Lernen beginnen
kwestia polityczna
economic problem
Lernen beginnen
problem ekonomiczny
urban problem
Lernen beginnen
problem miejskich
rural problem
Lernen beginnen
Problem wiejskie
industrial problem
Lernen beginnen
problem przemysłowe
political
Lernen beginnen
polityczny
urban
Lernen beginnen
miejski
domestic
Lernen beginnen
krajowy
economic
Lernen beginnen
ekonomiczny / oszczędny
ethical
Lernen beginnen
etyczny
global
Lernen beginnen
światowy (problem)
industrial
Lernen beginnen
przemysłowy
rural
Lernen beginnen
wiejski
decrease(V/N)
Lernen beginnen
zmniejszenie (V / N)
record (V/N)
rekord"
Lernen beginnen
Rekord (V / N)
sponsor (V/N)
sponsor"
Lernen beginnen
Sponsor (V / N)
export (V/N)
Lernen beginnen
eksport (V / N)
increase (V/N)
Lernen beginnen
Wzrost (V / N)
permit (V/N)
Lernen beginnen
Pozwolenie (V / N)
appeal (V/N)
Lernen beginnen
Odwołanie (V / N)
project (V/N)
Lernen beginnen
Projekt (V / N)
phone cameras
Lernen beginnen
Aparaty telefoniczne
speed cameras
Lernen beginnen
fotoradary
CCTV cameras
Lernen beginnen
Kamery CCTV
microchips
Lernen beginnen
mikroczipy
street level cameras
Lernen beginnen
Kamery poziomu ulicy
number plate recognition
Lernen beginnen
rozpoznawania tablicy rejestracyjnej
an invasion of privacy
Lernen beginnen
naruszenie prywatności
law-abiding citizens
Lernen beginnen
praworządni obywatele
a deterrent to crime
Lernen beginnen
zniechęca do zbrodni
accountable for
Lernen beginnen
odpowiedzialny za
monitor
Lernen beginnen
monitor
log
Lernen beginnen
log
handed over
Lernen beginnen
przekazany
keep track of
Lernen beginnen
śledzić
surveillance society
Lernen beginnen
społeczeństwo nadzoru
record
Lernen beginnen
płyta
a way to stop people from doing something illegal
Lernen beginnen
sposób, aby powstrzymać ludzi przed robieniem czegoś nielegalnego
given
Lernen beginnen
dany
responsible for
Lernen beginnen
odpowiedzialny za
people who aren't criminals
Lernen beginnen
ludzie, którzy nie są przestępcami
getting information about someone's private life in a way they don't like
Lernen beginnen
uzyskiwanie informacji o czyimś życiu prywatnym w sposób im się nie podoba
watch or follow
Lernen beginnen
oglądać lub wykonaj
a situation where there is a lot of observation filming or recording of people
Lernen beginnen
sytuacja, w której znajduje się wiele obserwacji filmowania lub nagrywania ludzi
record
Lernen beginnen
płyta
a way to stop people from doing something illegal
Lernen beginnen
sposób, aby powstrzymać ludzi przed robieniem czegoś nielegalnego
given
Lernen beginnen
dany
responsible for
Lernen beginnen
odpowiedzialny za
people who aren't criminals
Lernen beginnen
ludzie, którzy nie są przestępcami
getting information about someone's private life in a way they don't like
Lernen beginnen
uzyskiwanie informacji o czyimś życiu prywatnym w sposób im się nie podoba
watch or follow
keep track of"
Lernen beginnen
oglądać lub wykonaj
a situation where there is a lot of observation filming or recording of people
Lernen beginnen
sytuacja, w której znajduje się wiele obserwacji filmowania lub nagrywania ludzi
disturbing
Lernen beginnen
niepokojący
illegal
Lernen beginnen
nielegalny
unethical
Lernen beginnen
nieetyczny
justifiable
Lernen beginnen
uzasadniony
inevitable
Lernen beginnen
nieunikniony
inoffensive
Lernen beginnen
nieszkodliwy
sensible
Lernen beginnen
rozsądny
outrageous
Lernen beginnen
oburzający
It makes me feel upset.
Lernen beginnen
To sprawia, że ​​czuję się zdenerwowany.
It's a good idea-reasonable and logical.
Lernen beginnen
Jest to dobry pomysł, rozsądne i logiczne.
It's going to happen sooner or later, that's for sure.
Lernen beginnen
To się stanie prędzej czy później, to na pewno.
It's against the principles of what is right and wrong.
Lernen beginnen
Jest to sprzeczne z zasadami, co jest dobre a co złe.
If you do it, the police might arrest you.
Lernen beginnen
Jeśli zrobisz to, że policja może cię aresztować.
There's a good reason for it.
Lernen beginnen
Jest to dobry powód.
I'm totally shocked and extremely angry.
Lernen beginnen
Jestem całkowicie zaszokowany i bardzo zły.
Maybe it bothers some people, but not me
Lernen beginnen
Może to denerwuje niektórych ludzi, ale nie do mnie
It makes me feel upset.
Lernen beginnen
To sprawia, że ​​czuję się zdenerwowany.
It's a good idea-reasonable and logical.
Lernen beginnen
Jest to dobry pomysł, rozsądne i logiczne.
It's going to happen sooner or later, that's for sure.
Lernen beginnen
To się stanie prędzej czy później, to na pewno.
It's against the principles of what is right and wrong.
Lernen beginnen
Jest to sprzeczne z zasadami, co jest dobre a co złe.
If you do it, the police might arrest you.
Lernen beginnen
Jeśli zrobisz to, że policja może cię aresztować.
There's a good reason for it.
Lernen beginnen
Jest to dobry powód.
I'm totally shocked and extremely angry.
Lernen beginnen
Jestem całkowicie zaszokowany i bardzo zły.
Maybe it bothers some people, but not me
Lernen beginnen
Może to denerwuje niektórych ludzi, ale nie do mnie
illegal
Lernen beginnen
nielegalny
unethical
Lernen beginnen
nieetyczny
justifiable
Lernen beginnen
uzasadniony
DISTURBING
Lernen beginnen
niepokojący
sensible
Lernen beginnen
rozsądny
inevitable
Lernen beginnen
nieunikniony
outrageous
Lernen beginnen
oburzający
I'm (very much) in favour of
Lernen beginnen
Jestem (bardzo dużo) na rzecz
I'm (really against)
Lernen beginnen
Jestem (naprawdę przeciw)
I think/feel/ believe that
Lernen beginnen
Myślę / dotyk / wierzy, że
It seems to me that
Lernen beginnen
Wydaje mi się, że
The way I see it...
Lernen beginnen
Ja widzę to tak...
AGREEING
Lernen beginnen
ZGADZAJĄC
That's right.
Lernen beginnen
To prawda.
I agree(with you).
Lernen beginnen
Zgadzam się z Tobą).
Exactly/Absolutely/Definitely I suppose so
Lernen beginnen
Dokładnie / Absolutnie / Zdecydowanie tak sądzę
PARTIALLY AGREEING
Lernen beginnen
CZĘŚCIOWO ZGADZAJĄC
You're got a point there, but...
Lernen beginnen
Teraz ma rację tam, ale...
I agree to some extent, but...
Lernen beginnen
Zgadzam się w pewnym stopniu, ale...
I take/see your point, but
Lernen beginnen
Biorę / patrz punkt, ale
Fair enough, but
Lernen beginnen
Targi wystarczy, ale
I know what you mean, but
Lernen beginnen
Wiem, co masz na myśli, ale
DISAGREEING
Lernen beginnen
zgadzając
I(totally) disagree.
Lernen beginnen
I (w całości) nie zgadza.
I don't agree (with you)
Lernen beginnen
Nie zgadzam się (ze sobą)
I'm not so sure
Lernen beginnen
Nie jestem pewien,
I'm (still) not convinced.
Lernen beginnen
Jestem (jeszcze) nie przekonał.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.