Artificial Intelligence

 0    20 Datenblatt    apaznowicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
artificial
There was a vase with artificial flowers on the table.
Lernen beginnen
sztuczny
Na stole stał wazon sztucznych kwiatów.
onslaught
The Earth should begin preparing for the onslaught of aliens.
Lernen beginnen
atak
Ziemia powinna zacząć się przygotowywać na atak kosmitów.
reasoning
Simple reasoning, a child could do it.
Lernen beginnen
rozumowanie
Prosta argumentacja, dziecko mogło do tego dojść.
to incorporate
They incorporated a few of my ideas.
Lernen beginnen
wcielać
Oni wcielili parę moich pomysłów.
faculty
Our faculty requires cuts.
Lernen beginnen
wydział, kadra
Nasza kadra uniwersytecka wymaga cięć.
classify
They are usually classified by how long their effects last.
Lernen beginnen
klasyfikować
Są zwykle klasyfikowane na podstawie długości ich działania.
to vacuum
I'll vacuum and you'll wash the dishes.
Lernen beginnen
to vacuum Englisch
odkurzać
Ja odkurzę, a ty pozmywasz naczynia.
capable of
He probably lied to her. He's certainly capable of it.
Lernen beginnen
zdolny do
On prawdopodobnie ją okłamał. Z pewnością jest do tego zdolny.
traits
I didn't know this trait of his character.
Lernen beginnen
cechy
Nie znałem tej cechy jego charakteru.
genuine
The diamond appeared to be genuine.
Lernen beginnen
prawdziwy
Diament wydawał się być prawdziwy.
a substitude
I bought a cheaper substitute for my pills.
Lernen beginnen
zamiennik, substytut
Kupiłem tańszy zamiennik moich tabletek.
disruption
We cannot afford another disruption of the energy supply.
Lernen beginnen
zakłócenie
Nie możemy sobie pozwolić na kolejne zakłócenia w dostawach energii.
to mimic
He created the technology that allows you to mimic human expression.
Lernen beginnen
naśladować
Opracował technologię, która pozwala naśladować ludzką mimikę.
cutting-edge
For many years they have been at the cutting edge of the business
Lernen beginnen
nowatorski
Przez wiele lat torowali nowe drogi w biznesie.
to asses
Can you assess the value of this ring?
Lernen beginnen
oszacować
Czy możesz oszacować cenę tego pierścionka?
to tackle
This is extremely important issue we need to tackle with.
Lernen beginnen
uporać się, stawić czoło
To niezwykle ważny problem, któremu musimy stawić czoła.
pathbreaking
Their path-breaking work opened up a new era in cancer research
Lernen beginnen
przełomowy, innowacyjny
Ich innowacyjne prace otworzyły nową erę w dziedzinie badań nad rakiem.
to stand out
She was a great student, she stood out from the rest.
Lernen beginnen
wyróżniać się
Ona była świetną studentką, wyróżniała się od reszty.
litigation
We are not afraid of civil litigation.
Lernen beginnen
spór sądowy
My nie boimy się procesu cywilnego.
grab attention
She knew how to grab his attention.
Lernen beginnen
przykuć uwagę
Wiedziała, jak przykuć jego uwagę.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.