August 2017

 0    55 Datenblatt    mickfoit
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
derive
Lernen beginnen
odvodit (odvozenina), pramenit z
derived words
Lernen beginnen
odvozená slova
surmise
Lernen beginnen
vyvodit si logikou, pochopit
Savings acount
Lernen beginnen
spořící účet
Goods train (UK), freight train
Lernen beginnen
nákladní vlak
Here’s your keys. There’s some children at the door. Where’s those books I lent you?
Lernen beginnen
HOVOROVĚ (sg-pl):
Kitchen unit, wall unit
Lernen beginnen
kuchyňská linka, obývací stěna
en suite sanitary facilities
Lernen beginnen
sociální zařízení
IAN: She went on her computer
Lernen beginnen
šla do počítače
IAN: He got 5 in English
Lernen beginnen
dostal 5 z AJ
IAN: Iľl go and pee
Lernen beginnen
půjdu čůrat
Casually
Lernen beginnen
1) nenuceně 2) náhodou, neplánovaně
Black out
Lernen beginnen
vokno
Door bell
Lernen beginnen
zvonek u dveří
Partly open
Lernen beginnen
částečně otevřené
Childminding
Lernen beginnen
hlídání dětí
Soliciting
Lernen beginnen
nabízení sex. služeb 2) podomní prodej
At best – at worst
Lernen beginnen
přinejlepším, přinejhorším
By courtesy of sth. = thanks to sth.
Lernen beginnen
zásluhou
It emboldened me
Lernen beginnen
povzbudit, dodat odvahy
Jolt
Lernen beginnen
cuknout / trhnout sebou, otřást
Sneer
Lernen beginnen
ušklíbnout se, ironicky se usmát
Ebbing
Lernen beginnen
pozvolný pokles
Withheld number
Lernen beginnen
skryté číslo
United, unified
Lernen beginnen
jednotný
Cowl
Lernen beginnen
kápě
Admonish
Lernen beginnen
pokárat, napomenout
Desecrate
Lernen beginnen
znesvětit, odsvětit
Sterness, grimness
Lernen beginnen
přísnost, ponurost
campsite, camping site, camping ground, campground
Lernen beginnen
kemping
sit flush with or below the level of a workpiece's surface
Lernen beginnen
v zákrytu, zarovnán
funnel
Lernen beginnen
trychtýř
buffet
Lernen beginnen
mj. Udeřit, zmítat, lomcovat (větrem)
amphibian
Lernen beginnen
obojživelník (živočich i stroj)
astride
Lernen beginnen
obkročmo
paradoxically
Lernen beginnen
paradoxně
buffet
Lernen beginnen
švédský stůl, raut
buffet style restaurant
Lernen beginnen
samoobslužná restaurace
buffet 2
Lernen beginnen
udeřit, cloumat vítr
share the spoils
Lernen beginnen
1) kořist, lup 2) zmetky
flotsam
Lernen beginnen
plující trosky
The car went through the red light.
Lernen beginnen
Auto projelo na červenou
left luggage office
Lernen beginnen
úschovna zavazadel
mascot
Lernen beginnen
maskot
exagerrate
Lernen beginnen
übertreiben
I am dismissing all classes for today
Lernen beginnen
ruším všechny hodiny
Fill up (řidčeji tank up)
Lernen beginnen
tankovat
Did you shoot this video?
Lernen beginnen
Natočil jsi to video?
Asparagus
Lernen beginnen
chřest
„Forgive“, he pleaded.
Lernen beginnen
Prosil
Gloat
Lernen beginnen
mít škodolibou radost
It is thanks to Manu (by courtesy of...)
Lernen beginnen
je to zásluhou
According to merit
Lernen beginnen
podle zásluh
Merit
Lernen beginnen
význam, přínos, hodnota
Causeway
Lernen beginnen
dlážděná cesta, násep s komunikací

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.