biologia molekularna krótkie wykłady sekcja D

 0    127 Datenblatt    aleksanderwieckowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
escherichia coli jaki ma genom
Lernen beginnen
genom prokariotyczny
jak wygląda DNA E. coli
Lernen beginnen
pojedyncza koliście zamknięta cząsteczka DNA
jaka długość ma DNA E. coli
Lernen beginnen
4.6 miliona par zasad
W co jest upakowane DNA E. coli
Lernen beginnen
w nukleoid
jakie stężenie ma nukleoid E. coli
Lernen beginnen
(duże) 30-50 mg*ml-1
z ilu domen składa się nukleoid E. coli
Lernen beginnen
50-100 domen
kształt nukleidu e. coli
Lernen beginnen
domeny przytwierdzone do białka przytwierdzonego do błony komórkowej widok gwiazdy
Chromosom E. coli całościowo jest jaki?
Lernen beginnen
Superhelikalny ∆Lk? Ln(n) =0.06
Co niepozwala rotować się DNA E. coli
Lernen beginnen
Przyłaczenie DNA do białkowo-błonowego rusztowania
Najczęstsze białka wiążące DNA?
Lernen beginnen
HU i H-NS
Białko HU jest?
Lernen beginnen
-małe; zasadowe; z ładunkiem dodatnim; w postaci dimeru
jak białko HU wiąże DNA?
Lernen beginnen
Wiąże owijając wokół własnej cząsteczki
Inna nazwa białka H-NS
Lernen beginnen
wcześniejsza nazwa białko H1
Białko H-NS jest?
Lernen beginnen
monomerem; ma obojętny ładunek;
Białko H-NS preferuje wiązanie się z DNA jakim?
Lernen beginnen
Niespecyficznym przede wszystkim miejsca zagięć helisy DNA
Angielska nazwa H-NS oraz HU (zwyczajowa)
Lernen beginnen
Białko podobne do histonów - Histone-like proteins
na co ma wpływ białka H-NS oraz HU
Lernen beginnen
na kondensacje DNA
Do czego jest potrzebna kondensacja DNA
Lernen beginnen
Jest niezbędna by upakować DNA w nukleotyd i utrzymaniu struktury superhelikalnej chromosomu
co znaczy ∆Lk/Lk(-3)
Lernen beginnen
ze mamy jeden skręt superhelikalny na każde 17 skrętów helisy, w tym połowa skrętów jest wymuszona przez trwałe owiniecie wokół białek HU
inne ważne czynniki w organizowaniu domen DNA
Lernen beginnen
białka, RNA, mRNA, polimeraza RNA
homolog białka HU?
Lernen beginnen
białka IHF (integration host factor- integralny czynnik gospodarza)
Ile razy genom prokariota może być mniejszy od genomu eukariota
Lernen beginnen
Tysiące
DNA eukariota jest upakowany między innymi?
Lernen beginnen
w chromosomach
Ile chromosomów ma człowiek
Lernen beginnen
46
jaką ma długość DNA w chromosomach
Lernen beginnen
około kilku cm liniowej cząsteczki
jak wielkie jest jądro Eukariota
Lernen beginnen
zbliżone do wielkości bakterii
Jak duże stężenie DNA może być
Lernen beginnen
nawet 200 mg*ml(-1)
Co to chromatyna
Lernen beginnen
to kompleks DNA i białek (kompleks nukleoproteinowy) tworzący stopień upakowania DNA
ile procent masy chromatyny to białko
Lernen beginnen
50%
w jakiej fazie najbardziej jest skondensowany chromosom
Lernen beginnen
w metafazie
w jakiej fazie chromosom jest mocno rozproszony
Lernen beginnen
w interfazie
Co to histon
Lernen beginnen
to białka wchodzące w skład chromatyny
na jakie klasy dzielimy histony?
Lernen beginnen
H2A, H2B, H3 i H4 to histony rdzeniowe oraz H1
co to histony rdzeniowe
Lernen beginnen
to histon klasy H2A, H2B, H3 i H4
jakie są histony rdzeniowe w porównaniu do H1
Lernen beginnen
małe białka(mniejsze niż H1), mają masę od 10 do 20 kDa
histony są
Lernen beginnen
mocno dodatnie ładunkiem (ułatwia to silne wiązania z ujemnym DNA), 20 do 30% to zasadowe aminokwasy lizyna oraz arganina
jaką masę mają histony H1
Lernen beginnen
23 kDa
ilość histonów H1 jest mniej więcej połowa ilości innych histonów
Lernen beginnen
ilość histonów H1 jest mniej więcej połowa ilości innych histonów
Nukeaza to?
Lernen beginnen
Enzym hydrolizujący wiązanie fosfodiestrowe w kwasach nukleinowych
Egzonukleazy uwalniają?
Lernen beginnen
pojedyńczę nukleotydy z końców nici kwasów nukleinowych
Endonukleazy rozcinają?
Lernen beginnen
rozcinają wnętrza wiązań fosfodiestrowych
Co powoduje potraktowanie chromatyny nukleazą z mikrokoków?
Lernen beginnen
Powoduje do izolacji fragmentu DNA o różnej wielkości będącą wielokrotnością około 200 pz.
200 pz jest z czym zasocjowane
Lernen beginnen
jest zasocjowane histonowym rdzeniem (okręcone wokół rdzenia) z histonów H2a, H2B, H3 i H4 czyli histonów rdzeniowych
Po pierwszym wycięciu chromatyny nukleazą z mikrokoków i pozostawieniu w dalszym trawieniu nukleazą co się stanie
Lernen beginnen
zostanie struktura zawierająca fragment 146 pz która jest silnie zasocjowana z histonowym oktamerem (histonami rdzeniowymi) wykazuje ona podobieństwo strukturalne niezależnie od miejsca z którego została wycięta
na histonowym rdzeniu oktamerowym mamy ile pz
Lernen beginnen
mamy 146 pz owijające się 1.8 lewoskrętnego zwoju tworząc superhelikalność
Co to nukleosom
Lernen beginnen
nukleosom to rdzeń histonowy (oktamerowy) z nawiniętym DNA w 1.8 skrętu czyli z 146 pz
H1 gdzie się przyczepia?
Lernen beginnen
Przyczepia się do nukleosomu stabilizując miejsce wejścia oraz wyjścia DNA nawijając 20 pz co daje ładnie 166 pz
Czemu odpowiada 166 pz nawiniętych na rdzeń nukleosomu oraz na histon H1
Lernen beginnen
odpowiada 2 pełnym skrętom
Czemu H1 jest większe?
Lernen beginnen
bo ma dodatkowy ogon "C-końcowy" który odpowiada za stabilność DNA pomiędzy nukleosomami
Czy histon H1 może być zamieniony na inny?
Lernen beginnen
W niektórych typach komórek może być zamieniony na swój skrajny wariant na histon H5 który nie ulega transkrypcji.
Co to sznur koralików?
Lernen beginnen
to nukleosony wraz z DNA łacznikowym które jest cienką nicią DNA która uzupełnia do 200 pz powtarzających się podczas doświadczenia z nukleazą
ule wynosi standardowo DNA łącznikowe?
Lernen beginnen
Zwykle około 55pz ale może mieć od kilku do nawet 100 pz
czy histon H1 zwiększa organizacje "koralików"?
Lernen beginnen
Tak wraz z wzrostem stężenia soli aż do powstania włókien średnicy 30nm
Jak nazywa się lewostronna zawinięta helisa wyższego rzędu?
Lernen beginnen
jest to solenoid
na jeden obrót w solenoidzie przypada ile nukleosomów?
Lernen beginnen
6 nukleosomów
Długość DNA w pętli eukariota to?
Lernen beginnen
100 pz w przybliżeniu tyle co u prokariota jednak w chromosomie eukariotycznym mamy znacznie więcej pętli
przez co są końce pętli unieruchomione?
Lernen beginnen
są unieruchomione przez rusztowanie białkowe lub matriks jądrowy (czyli kompleksy białkowe)
Jak wyglądają wymiary wyższych struktur uporządkowania DNA?
Lernen beginnen
tworzą się włókna o średnicy 30 nm oraz z nich pętle o szerokości 300nm
w jakiej fazie chromosom jest najbardziej skondensowany?
Lernen beginnen
w mitozie
przed czym chroni chromosom duże skondensowanie?
Lernen beginnen
Przed rozerwaniem DNA
Przez co są rozdzielane chromosomy?
Lernen beginnen
Przez wrzeciono mitotyczne.
Co mamy na końcach chromosomów oraz DNA
Lernen beginnen
Telomery
Centromer to
Lernen beginnen
Ograniczony rejon gdzie łącza się dwie chromatydy siostrzane tworząc chromosom
co to kinetochor
Lernen beginnen
kompleks białkowy przyłączający się do mikrotubul wrzeciona mitotycznego
Co rozdzielają mikrotubule
Lernen beginnen
Rozdzielają chromatydy podczas anafazy
długość centromeru u drożdży?
Lernen beginnen
88pz bogatych w AT
Centromer Eukariota ograniczony jest
Lernen beginnen
satelitarnym DNA (sekwencjami powtarzającymi się)
Co zawiera telomer?
Lernen beginnen
zawiera setki kopi sekfencji (5-TTAGGG-3 u człowieka)
Co syntetyzuje telomeraza
Lernen beginnen
sekfencje (5-TTAGGG-3)
co to telomeraza?
Lernen beginnen
jest to rodzaj rybonukleoproteiny
Co zabezpiecza telomer
Lernen beginnen
końcówkę chromosomu
Jak uchronić telomer przed skracaniem?
Lernen beginnen
należy syntetyzować niezależnie telomer
co zachodzi podczas interfazy
Lernen beginnen
transkrypcja genów na chromosomach oraz replikacja DNA
jak długo trwa faza S (interfaza)
Lernen beginnen
większość czasu
jaką strukturę przyjmują chromosomy podczas interfazy?
Lernen beginnen
przyjmują strukturę bardziej rozproszoną nie da się ich rozróżnić
co to heterohromatyna
Lernen beginnen
jest to część chromatyny w interfazie jaka dalej jest mocno skondensowana jednak nie aż tak silnie jak w metafazie
z czego składa się heterochromatyna
Lernen beginnen
z satelitarnego DNA jest transkrypcyjnie nieaktywna przykładem jest chromosom X u samic ssaków.
gdzie widzimy heterochromatynę w jądrze pod mikroskopem
Lernen beginnen
widzimy ją na obrzeżach jądra jako ciemne prążki
Co to Euchromatyna
Lernen beginnen
pozostała część chromatyny inna niż heterochromatyna
Co się dzieje z Euchromatyną aktywną transkrypcyjnie
Lernen beginnen
może być bardziej rozproszona już rozwinięta z pętli 30nm aż do sznura koralików czy nawet odwinięta z nukleosomów by łatwo przyłączać czynniki transkrypcyjne
Jaka cześć euchromatyny jest aktywna transkrypcyjnie?
Lernen beginnen
10%
gdzie znajduje się gen?
Lernen beginnen
w miejscach aktywnych transkrypcyjnie
jak mapuje się miejsca aktywne transkrypcyjnie?
Lernen beginnen
szuka się miejsc z nadwrazliwościa na DNazę I czyli deoksyrybonukleazę I
Co robi DNaza I
Lernen beginnen
rozcina DNA
sygnał do odpowiedniego poziomu upakowania chromosomu w miejscach genów ulegających ekspresji jest?
Lernen beginnen
metylacja C-5 cytozyny występująca w sekfencji 5-CG-3
powszechnie nazwa metylacji C - 5 cytozyny?
Lernen beginnen
metylacja CpG
gdzie znajdują się niezmetylowane wyspy CpG?
Lernen beginnen
W obrębie genów aktywnych transkrypcyjnie
Jak długie są niezmetylowane wyspy CpG?
Lernen beginnen
2000 pz
co się dzieje z zmetylowaną sekwencją CpG?
Lernen beginnen
szybko mutuje do TpG z powodu spontanicznej deaminacji 5'-metylocytozyny do tyminy
przykład występowania histonu H5?
Lernen beginnen
w krwinkach czerwonych ptaków
aktywnej transkrypcji chromatyny towazyszy
Lernen beginnen
acetylacja reszty lizyny w N-końcowych domenach
co towarzyszy kondensacji chromosomów?
Lernen beginnen
fosforylacja histonu H1
unikatowe sekwencje DNA
Lernen beginnen
hybrydyzują wolniej, są często aktywne transkrypcyjnie
tandemowe zespoły genów
Lernen beginnen
to takie jakie maja sekwencje transkrypcyjną wielokrotnie powtórzona. np geny transkrybujące RNA czy DNA
sekwencje SINES
Lernen beginnen
krótkie elementy rozproszone od kilkuset pz
sekwencje LINES
Lernen beginnen
od tysiąca do 5 tysięcy pz (długie elementy rozproszone
najpopularniejsze LINES u człowieka
Lernen beginnen
sekfencja Alu
długość sekwencji Alu?
Lernen beginnen
300pz
jak często występuje Alu?
Lernen beginnen
300000 a 500000 razy się powtarza z 80% 90% procentową powtarzalnością
długość DNA satelitarnego?
Lernen beginnen
od 2 do 20-30 pz
podział DNA sateliarnego?
Lernen beginnen
minisatelity oraz mikrosatelity
minisatelity
Lernen beginnen
tandemowe powtórzenia o zmiennej liczbie powtórzeń VNTR
mikrosatelity
Lernen beginnen
proste powtórzenia tandemowe STR
gdzie znajdziemy minisatelity VNRT
Lernen beginnen
najczęściej w pobliżu końca chromosomów
Gdzie znajdziemy mikrosatelity? (SRT)
Lernen beginnen
wzdłuż całego chromosomu
do czego stosujemy minisatelity
Lernen beginnen
do zbadania odcisku DNA np w celu sprawdzeniu pokrewieństwa
sekwencja polimorficzna
Lernen beginnen
to sekwencja inna niż na chromosomie homologicznym lub jeśli występuje inna sekwencja niż standardowa u danego gatunku
SNP
Lernen beginnen
polimorfizm pojedynczych nukleotydów
SSLP
Lernen beginnen
polimorfizm długości pojedynczej sekwencji
RFLP
Lernen beginnen
polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych
dogmat biologii molekularnej
Lernen beginnen
Z DNA powstaje RNA które tworzy białka
polimeraza RNA co robi
Lernen beginnen
transkrybuje gen poczynając od promotora a kończąc na terminatorowej sekwencji
RNA kodujący kilka białek to
Lernen beginnen
RNA polistronicowy
translacja RNA na białko odbywa się w?
Lernen beginnen
rybosomach
miejsce RNA gdzie koduje kilka białek nazywane jest?
Lernen beginnen
Operonem
RNA jakie jest tłumaczone w Rybosomach to
Lernen beginnen
mRNA (messege RNA)
kodon startu to
Lernen beginnen
kodon inicjatorowy zwykle AUG
tRNA mają funkcje?
Lernen beginnen
transportują aminokwasy do rybosomów w celu tworzenia białek (tRNA - transport RNA)
jak wygląda ekspresja genów u prokariota
Lernen beginnen
polimeraza RNA transkrybuje gen następnie przez transkrypcje mRNA i przenoszony do rybosomu tam udział tRNA które donosi aminokwasy. Zwykle sekfencja kodonu inicjatora to AUG przy końcu 5' a terminator jest na końcu 3'
pre-mRNA
Lernen beginnen
RNA jakie jest transkrybowane w jądrze komórkowym i syntetyzowane przez polimeraze II
pre - mRNA jest transkrybowane przez którą po
Lernen beginnen
polimeraze II
zwykle u eukariota jest kodowane tylko jedno białko
Lernen beginnen
miejsca transkrypcyjne są monostronicowe
kapowanie
Lernen beginnen
czyli dodanie do pre-mRNA ogonu poli (A) na końcu 3' co zwiększa stabilność
introny
Lernen beginnen
sekwencję przerywające kodowanie białka
splicing
Lernen beginnen
usuwanie intronów z pre-mRNA i powstanie eksonów
snRNA
Lernen beginnen
małe jąderkowe RNA
snRNA powstaje?
Lernen beginnen
w wyniku splicingu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.