CAE 1176 - 1200

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
chętny (coś zrobić)
Z reguły nie mam ochoty na długie wędrówki, ale w ten weekend moglibyśmy się na taką wybrać.
Lernen beginnen
inclined (to do sth)
I'm not usually inclined to go for long hikes, but I'd quite like to do one this weekend.
błazen
Błazen zabawiał króla swoimi wygłupami.
Lernen beginnen
jester
The jester entertained the king with his funny antics.
krajobraz
Krajobraz w Kanadzie jest po prostu piękny - wszędzie lasy, góry i strumienie.
Lernen beginnen
landscape
The landscape in Canada is just beautiful - forests and mountains and streams everywhere.
kierunkowskaz
również: wskaźnik
Upewnij się, że włączyłeś kierunkowskaz, gdy zmieniasz pas.
Lernen beginnen
indicator
Make sure you use your indicator when you are changing lanes.
niewystarczający
Bankomat wyświetlił nastepujący komunikat o błędzie: "Masz niewystarczające środki, by wykonać tę transakcję".
Lernen beginnen
insufficient
The ATM displayed the following error message: "You have insufficient funds to complete this transaction".
wgląd w coś, spojrzenie
Dziękuję za te informacje. Dał mi pan nowy wgląd w to, jak działa firma.
Lernen beginnen
insight into sth
Thank you for this information. You've given me a new insight into how the company works.
instalować
Zainstaluj grę i ponownie uruchom komputer.
Lernen beginnen
install
Install the game and reboot your computer.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Słownictwo do CAE"
(Insgesamt 1.500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.