Chemia - źródła energii

 0    6 Datenblatt    martynarogalewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
wzory metanu, etanu, propanu, butanu
Lernen beginnen
CH4, C2H6, C3H8, C4H10
rodzaje paliw kopalnych
Lernen beginnen
-gaz ziemny -ropa naftowa -torf -węgle kopalne
gaz ziemny -definicja i cechy
Lernen beginnen
-to mieszanina węglowodorów, której głównym składnikiem jest metan (39-99%) -płomień palącego się gazu ziemnego ma barwę niebieską, niekopcący
skład gazu ziemnego
Lernen beginnen
-metan, etan, propan, butan, azot, tlenek węgla (II), tlenek węgla (IV), hel, siarkowodór
dlaczego gaz ziemny nazywa się też gazem kopalnianym?
Lernen beginnen
złoża gazu ziemnego występują najczęściej wspólnie ze złożami ropy naftowej, a także w kopalniach węgla kamiennego
cechy metanu
Lernen beginnen
-główny składnik gazu zirmnego -jest palny -mieszanina metanu z powietrzem jest wybuchowa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.