classes 15

 0    20 Datenblatt    weronikaokrasa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Życzę Tobie i członkom Twojej rodziny Szczęśliwego Nowego Roku
Lernen beginnen
I wish you and your family members Happy New Year
Niech wszystkie twoje marzenia się spełnią
Lernen beginnen
May all your dreams come truth
Dziękuję bardzo - Dziękuję bardzo - Dziękuję bardzo
Lernen beginnen
Thank you a lot - Thank you very much - Thanks a lot
Nawzajem
Lernen beginnen
The same to you
I Nawzajem
Lernen beginnen
And likewise
Pozdrowić
Lernen beginnen
To greet
Życzyć
Lernen beginnen
To wish
Pozdrowienia z Hiszpanii
Lernen beginnen
Greetings from Spain
Jak dotąd
Lernen beginnen
So far
Daliśmy sobie nawzajem prezenty świąteczne
Lernen beginnen
We gave Christmas gifts to each other
Czy to jest jasne (zrozumiałe) jak dotąd?
Lernen beginnen
Is it clear so far?
Przytul mnie
Lernen beginnen
Give me a hug
Interesować się
Lernen beginnen
To be interested in
Ponieważ
Lernen beginnen
Becouse - as - since
Może
Lernen beginnen
Maybe
Żyć
Lernen beginnen
To live
opuszczać
Lernen beginnen
leave
Sąsiedzi
Lernen beginnen
Neighbors
Nauczyciel uczy
Lernen beginnen
The teacher teaches
Uczeń się uczy
Lernen beginnen
The learner learns

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.