Communication skills

 0    60 Datenblatt    krzysztofjeszka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jeśli chodzi o coś; gdy mowa o czymś
Lernen beginnen
When it comes to
When it comes to climbing that career ladder...
zdać komuś relację z czegoś
Lernen beginnen
to give sb the low - down on
porada, wskazówka
Lernen beginnen
Tip
przedsiębiorca
Prawo oferuje wiele możliwości przedsiębiorcom.
Lernen beginnen
entrepreneur
The law offers many business opportunities to entrepreneurs.
dyrektor naczelny (CEO)
Lernen beginnen
Chief Executive Officer (CEO)
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
Lernen beginnen
trait
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
zajmować się kimś
Lernen beginnen
to deal with sb
podstawowy, niezbędny
Lernen beginnen
essential
mamrotać
Jarred był poirytowany, więc wymamrotał pod nosem coś obraźliwego.
Lernen beginnen
mumble
Jarred was annoyed, so he mumbled something offensive under his breath.
podczas, podczas gdy
Lernen beginnen
whilst
zajmować czyjąś uwagę
Lernen beginnen
to hold sb interest
nie doceniać czegoś
Lernen beginnen
underestimate sth
nawiązać kontakt wzrokowy
Lernen beginnen
to make eye contact
x jest tak samo ważny jak y
Lernen beginnen
x is every bit important as y
otwarty, bez jednoznacznych odpowiedzi
Lernen beginnen
open - ended
zwracać się do kogoś
Lernen beginnen
to address sb
pojąć coś
Lernen beginnen
to grasp sth
powtórzyć (coś), ponownie powiedzieć
Lernen beginnen
to reiterate
ostrzeżenie, uwaga
Lernen beginnen
a word of warning
zdarta płyta(o kimś kto coś powtarza)
Lernen beginnen
broken record
otrzymać czyjeś, poparcie, wsparcie
Lernen beginnen
to get sb onside
odpowiednio
Lernen beginnen
accordingly
pozwolić komuś się zrelaksować, wyluzować
Lernen beginnen
to put sb at ease
wybadać jakie coś jest
Lernen beginnen
to get a feel sth
płodny
Lernen beginnen
prolific
urzekający, czarujący
Lernen beginnen
captivating
cytuje się X, przytaczając słowa X
Lernen beginnen
X is quoted as saying
skandal, oburzenie
Lernen beginnen
scandal, outrage
wbijać coś komuś do głowy
Lernen beginnen
to hammer sth home
kłaść na coś nacisk
Lernen beginnen
to place emphasis on sth
scementować coś
Lernen beginnen
to cement something
zapewnić, upewnić się
Lernen beginnen
to ensure
wybrać wałściwy moment
Lernen beginnen
to pick the right moment
wzorzec zachowania
Lernen beginnen
pattern of behavior
z pustymi rękoma, z niczym
Lernen beginnen
empty-handed, with nothing
kompletnie inna bajka
Lernen beginnen
a whole different ball game
komunikacja za pomocą skypa
Lernen beginnen
communication via Skype
to może sprawiać wrażenie agresywnego
Lernen beginnen
it can come across as agresive
oszczędnie, niewiele
Lernen beginnen
sparingly
wygodny, dogodny
Lernen beginnen
comfortable, convenient
ustąpić
Lernen beginnen
to back down
nie zważając na to z kim się umawiasz
Lernen beginnen
regardless of who you are dealing with
nie bież rzeczy do serca
Lernen beginnen
don't take things to heart
pod wpływem chwili
Lernen beginnen
In the heat of the moment
rozładować napięcie / niepokój
Lernen beginnen
to defuse a difficult situation
iść na przód (z czymś)
Lernen beginnen
tu push forward
wspólna płszczyzna
Lernen beginnen
common ground
wypracować/ osiągnąć kompromis
Lernen beginnen
to compromise
przydac się
Nie wyrzucaj tego tekturowego pudła. Kiedyś może się przydać.
Lernen beginnen
to come in handy
Don't throw out that cardboard box. It could come in handy someday.
to nie ma z tym nic wspólnego
Lernen beginnen
it has nothing to do with it
zdolności komunikacyjne
Lernen beginnen
communication abilities
kreatywne myslenie
Lernen beginnen
creative thinking
zarządzanie czasem, organizacja czasu
Lernen beginnen
time management, time organization
rozwiązanie konfliktu
Lernen beginnen
conflikt resolution
etyka zawodowa
Lernen beginnen
Work ethic
zarzadzanie ryzykiem
Lernen beginnen
Risk management
dbałość o szczegóły
Lernen beginnen
attention to details
niewerbalne umiejętości komunikacyjne
Lernen beginnen
non-verbal communication skills
przemawianie publiczne
Lernen beginnen
public speaking
Znajomość sposobów radzenia sobie z trudnymi osobowościami
Lernen beginnen
Knowledge of how to deal with difficult personalities

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.