court etiquette

 0    24 Datenblatt    celinapietryga
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
court etiquette
Lernen beginnen
etykieta sądowa
sworn in
Lernen beginnen
zaprzysiężony
address
Lernen beginnen
adres
the bench
Lernen beginnen
ławka
Your Honor
Lernen beginnen
Wysoki Sądzie
the rules and language of the courtroom
Lernen beginnen
zasady i język sali sądowej
the judicial system
Lernen beginnen
sądownictwa
protocol
Lernen beginnen
protokół
appear
Lernen beginnen
pojawić się
all rise
Lernen beginnen
wszystkie powstają
at this point, everyone stands up
Lernen beginnen
w tym momencie wszyscy wstają
sworn in
Lernen beginnen
zaprzysiężony
under oath
Lernen beginnen
pod przysięgą
perjury
Lernen beginnen
krzywoprzysięstwo
interrupt
Lernen beginnen
przerwać
approach the bench
Lernen beginnen
zbliżać się do ławki
off the record
Lernen beginnen
nieoficjalnie
lies
Lernen beginnen
kłamstwa
interrupt
Lernen beginnen
przerwać
the prosecutor stood in the area in front of the bench to give his argument - well
Lernen beginnen
prokurator stanął w strefie przed ławką, by przedstawić swoje argumenty
made to promise to Tell the truth- sworn in
Lernen beginnen
stworzony, by obiecać, że powie prawdę - zaprzysiężony
the title used to show respect for a judge - Your Honor
Lernen beginnen
tytuł używany do okazywania szacunku sędziemu - wysoki sądzie
interrupted
Lernen beginnen
przerwana
stopped her from talking - interrupted
Lernen beginnen
powstrzymała ją od mówienia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.