Czaszkowe szpilki

 0    199 Datenblatt    jeremiaszbik
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
?
Lernen beginnen
Guz czołowy (frontal tuber)
?
Lernen beginnen
Gładzizna (Glabella)
?
Lernen beginnen
Łuk brwiowy (supercilary arch)
?
Lernen beginnen
Wcięcie nadoczodołowe (supraorbital notch)
?
Lernen beginnen
Wcięcie czołowe (frontal notch)
?
Lernen beginnen
Wyrostek jarzmowy kości czołowej (zygomatic process)
?
Lernen beginnen
Kresa skroniowa (temporal line)
?
Lernen beginnen
Grzebień czołowy (frontal creast)
?
Lernen beginnen
Otwór ślepy kości czołowej (foramen cecum)
?
Lernen beginnen
Łęk mózgowia (cerebral juga)
?
Lernen beginnen
Wycisk palczasty (digitate impresion)
?
Lernen beginnen
Brzeg nadoczodołowy (supraorbital margin)
?
Lernen beginnen
Powierzchnia skroniowa (Temporal surface)
?
Lernen beginnen
Dołeczki ziarenkowe (glanular foveolae)
?
Lernen beginnen
Bruzda zatoki strzałkowej górnej(groove for superior sagnital sinus)
?
Lernen beginnen
szew wieńcowy (coronal suture)
?
Lernen beginnen
dół gruczołu łzowego (fossa for lacrimal gland)
?
Lernen beginnen
Zatoka czołowa (frontal sinus)
?
Lernen beginnen
Przegroda zatok czołowych (septum of frontal sinouses)
?
Lernen beginnen
Otwór wielki (foramen magnum)
?
Lernen beginnen
Guzek gardłowy (pharangeal tubercle)
?
Lernen beginnen
Stok (clivous)
?
Lernen beginnen
Kłykieć potyliczny (occipital condyle)
?
Lernen beginnen
Dół kłykciowy (condylar canal)
?
Lernen beginnen
Wcięcie szyjne kości potylicznej (jungular notch, occipital bone)
?
Lernen beginnen
Wyrostek śródszyjny (infrajungular process)
?
Lernen beginnen
Otwór szyjny (jungular foramen)
?
Lernen beginnen
Bruzda zatoki esowatej (groove for sigmoid sinus)
?
Lernen beginnen
Guzowatość potyliczna zewnętrzna (external occypital protuberance)
?
Lernen beginnen
Guzowatość potyliczna wewnętrzna (internal occipital protuberance)
?
Lernen beginnen
Bruzda zatoki poprzecznej (groove for transverse sinus)
?
Lernen beginnen
Grzebień potyliczny wewnętrzny (internal occipital crest)
?
Lernen beginnen
Szew węgłowy (lambdoid suture)
?
Lernen beginnen
Bruzda zatoki skalistej dolnej (groove for inferior petrosal sinus)
?
Lernen beginnen
Kanał nerwu podjęzykowego (hypglossal canal)
?
Lernen beginnen
Dół kłykciowy, kanał kłykciowy (condylar fossa, condylar canal)
?
Lernen beginnen
kresa karkowa najwyższa (supreme nuchal line)
?
Lernen beginnen
Kresa karkowa górna (superior nuchal line)
?
Lernen beginnen
Kresa karkowa dolna (inferior nuchal line)
?
Lernen beginnen
Grzebień potyliczny zewnętrzny (external occipital crest)
?
Lernen beginnen
Bruzda zatoki strzałkowej górnej(groove for superior sagittal sinus)
?
Lernen beginnen
Guz ciemieniowy (parietal tuber)
?
Lernen beginnen
Kresa skroniowa górna (superior temporal line)
?
Lernen beginnen
Kresa skroniowa dolna (inferior temporal line)
?
Lernen beginnen
otwór ciemieniowy (parietal foramen)
?
Lernen beginnen
Brzeg czołowy (frontal margin)
?
Lernen beginnen
Brzeg łuskowy (squamosal margin)
?
Lernen beginnen
Brzeg potyliczny (occipital margin)
?
Lernen beginnen
Brzeg strzałkowy (sagittal margin)
?
Lernen beginnen
Kąt czołowy (frontal angle)
?
Lernen beginnen
Kąt klinowy (sphenoidal angle)
?
Lernen beginnen
Kąt potyliczny (occipital angle)
?
Lernen beginnen
Kąt sutkowy (mastoid angle)
?
Lernen beginnen
Dół przysadki (hypophysial fossa)
?
Lernen beginnen
Grzbiet siodła (dorsum sellae)
?
Lernen beginnen
Wyrostek pochyły tylny (posterior clinoid process)
?
Lernen beginnen
Guzek siodła (tuberculum sellae)
?
Lernen beginnen
Bruzda przedskrzyżowaniowa (prechiasmatic sulcus)
?
Lernen beginnen
Kanał nerwu wzrokowego (optic canal)
?
Lernen beginnen
rąbek klinowy (sphenoid limbus)
?
Lernen beginnen
Kolec sitowy (ethmoid spine)
?
Lernen beginnen
Kresa karkowa dolna (inferior nuchal line)
?
Lernen beginnen
Kresa karkowa górna (superior nuchal line)
?
Lernen beginnen
Grzebień potyliczny zewnętrzny (external occipital crest)
?
Lernen beginnen
Kanał kłykciowy (condylar canal)
?
Lernen beginnen
Kanał nerwu podjęzykowego (hypglossal canal)
?
Lernen beginnen
Bruzda zatoki skalistej górnej (groove for superior petrosal sinus)
?
Lernen beginnen
Dołek bloczkowy (tracholear fossa)
?
Lernen beginnen
Bruzda tętnicy szyjnej (carotid sulucus)
?
Lernen beginnen
Języczek klinowy (sphenoid lingula)
?
Lernen beginnen
Kolec kości klinowej (spine of sphenoid bone)
?
Lernen beginnen
Otwór okrągły (foramen rotundum)
?
Lernen beginnen
Otwór okrągły (foramen ovale)
?
Lernen beginnen
Otwór kolcowy (foramen spinosum)
?
Lernen beginnen
Szczelina oczodołowa górna (superior orbital fissure)
?
Lernen beginnen
Szczelina oczodołowa dolna (inferior orbital fissure)
?
Lernen beginnen
Grzebień podskroniowy (infratemporal crest)
?
Lernen beginnen
Wyrostek pochyły przedni (anterior clinoid process)
?
Lernen beginnen
Dół skrzydłowy (pterygoid fossa)
?
Lernen beginnen
Dół skrzydłowy (pterygoid fossa)
?
Lernen beginnen
Dół łudkowaty (scaphoid fossa)
?
Lernen beginnen
Kanał skrzydłowy (ptherygoid canal)
?
Lernen beginnen
otwór poszarpany (foramen lacernum)
?
Lernen beginnen
Haczyk skrzydłowy (pterygoid hamulus)
?
Lernen beginnen
Blaszka boczna wyrostka skrzydłowego
?
Lernen beginnen
Blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowego
?
Lernen beginnen
Bruzda haczyka skrzydłowego (groove of pterygoid hamulus)
?
Lernen beginnen
Kanał lemieszowo-pochwowy (vemorovaginal canal)
?
Lernen beginnen
Kanał podniebienno pochwowy (palatovaginal canal)
?
Lernen beginnen
Wyrostek pochwowy (vaginal process)
?
Lernen beginnen
Grzebień koguci (crista galli)
?
Lernen beginnen
Siodło tureckie (sella turcica)
?
Lernen beginnen
Wyrostek pochyły środkowy (middle clinoid process)
?
Lernen beginnen
Pionowy grzebień klinowy (sphenoid crest)
?
Lernen beginnen
Dziób klinowy (sphenoidal rostrum)
?
Lernen beginnen
Powierzchnia mózgowa skrzydła większego (cerberal surface of greater wing)
?
Lernen beginnen
Powierzchnia oczodołowa skrzydła większego (orbital surface of greater wing)
?
Lernen beginnen
Powierzchnia skroniowa skrzydła większego (Temporal surface of greater wing)
?
Lernen beginnen
Powierzchnia podskroniowa skrzydła większego (infratemporal syrface of greater wing)
?
Lernen beginnen
Łęk klinowy (sphenoid jugum)
?
Lernen beginnen
wcięcie skrzydłowe(pterygoid notch)
?
Lernen beginnen
Grzebień koguci (crista gali)
?
Lernen beginnen
Blaszka oczodołowa kości sitowej (orbital lamina, ethmoid bone)
?
Lernen beginnen
małżowina nosowa górna (superior nosal turbinate)
?
Lernen beginnen
Ala of crista gali
?
Lernen beginnen
Blaszka sitowa kości sitowej (cibiform plate of ethmoid bone)
?
Lernen beginnen
Małżowina nosowa dolna (inferior nosal concha)
?
Lernen beginnen
Małżowina nosowa środkowa (middle nosal concha)
?
Lernen beginnen
Małżowina nosowa górna (superior nosal concha)
?
Lernen beginnen
Puszka sitowa (ethmoidal bulla)
?
Lernen beginnen
Blaszka pionowa kości sitowej (perpendicular plate of ethmoid bone)
?
Lernen beginnen
bruzda tętnicy skroniowej środkowej (groove for middle temporal artery)
?
Lernen beginnen
wyrostek jarzmowy kości skroniowej (zygomatic process of temporal bone)
?
Lernen beginnen
Guzek stawowy kości skroniowej (articular tubercle of temporal bone)
?
Lernen beginnen
Dół żuchwowy (mabdibular fossa)
?
Lernen beginnen
pokrywka jamy bębenkowej (tegmen tympani)
?
Lernen beginnen
Wyrostek sutkowaty (mastoid process)
?
Lernen beginnen
Otwór sutkowy (mastoid foramina)
?
Lernen beginnen
Wcięcie sutkowe (mastoid notch)
?
Lernen beginnen
Bruzda tętnicy potylicznej (groove for occypital artery)
?
Lernen beginnen
Bruzda zatoki esowatej (groove for sigmoid sinus)
?
Lernen beginnen
Otwór słuchowy zewnętrzny (external acoustic pore)
?
Lernen beginnen
Wyrostek rylcowaty kości skroniowej (styloid process, temporal bone)
?
Lernen beginnen
Pochwa wyrostka rylcowatego (vagina of styloid process)
?
Lernen beginnen
Otwór zewnętrzny kanału tętnicy szyjnej (external carotoid foramen)
?
Lernen beginnen
Otwór wewnętrzny kanału tętnicy szyjnej (internal carotoid foramen)
?
Lernen beginnen
Otwór poszarpany (foramen lacernum)
?
Lernen beginnen
Wyniosłość łukowata (arcuate eminence)
?
Lernen beginnen
rowek kanału nerwu skalistego większego (groove for greater petrosal nerve)
?
Lernen beginnen
rowek kanału nerwu skalistego mniejszego(groove for lesser petrosal nerve)
?
Lernen beginnen
rozwór kanału nerwu skalistego mniejszego (hiatus for canal of lesser petrosal nerve)
?
Lernen beginnen
rozwór kanału nerwu skalistego większego (hiatus for canal of greater petrosal nerve)
?
Lernen beginnen
Wycisk nerwu trójdzielnego (trigemintal impression)
?
Lernen beginnen
Otwór słuchowy wewnętrzny (internal acoustic pore)
?
Lernen beginnen
Przewód słuchowy wewnętrzny (internal acoustic meatus)
?
Lernen beginnen
Przewód słuchowy zewnętrzny (external acoustic meatus)
?
Lernen beginnen
Wcięcie szyjne kości skroniowej (jungular notch of temporal bone)
?
Lernen beginnen
Kanał mięśniowo trąbkowy (musculotubulal canal)
?
Lernen beginnen
Otwór rylcowo-sutkowy (stlomastoid foramen)
?
Lernen beginnen
Dół szyjny (jungular fossa)
?
Lernen beginnen
Otwór szyjny (jungular foramen)
?
Lernen beginnen
Punkt bregma (bregma)
?
Lernen beginnen
Punkt lambda (lambda)
?
Lernen beginnen
Szczelina skalisto-bębenkowa (perothympanic fissure)
?
Lernen beginnen
Szczelina bębenkowo-sutkowa (tympanomastoid fissure)
?
Lernen beginnen
Kolec nadprzewodowy (supramatic spine)
?
Lernen beginnen
Szczelina skalisto-bębenkowa (perothympanic fissure)
?
Lernen beginnen
Szczelina skalisto-łuskowa (petrosquamous fissure)
?
Lernen beginnen
Trzon kości gnykowej (body of hyoid)
?
Lernen beginnen
Róg mniejszy kości gnykowej (lesser horn of hyoid)
?
Lernen beginnen
Róg większy kości gnykowej (greater horn of hyoid)
?
Lernen beginnen
Guzowatość żwaczowa (masseteric tuberosity)
?
Lernen beginnen
Kąt żuchwowy (angle of mandible)
?
Lernen beginnen
Gałąź żuchwowy (mabdibular ramus)
?
Lernen beginnen
Wcięcie żuchwowy (mandibular notch)
?
Lernen beginnen
Wyrostek dziobiasty żuchwy (coronoid process)
?
Lernen beginnen
Głowa żuchwy (head of mandible)
?
Lernen beginnen
Dołek skrzydłowy (pterygoid fovea)
?
Lernen beginnen
Wyrostek kłykciowy żuchwy (condylar process)
?
Lernen beginnen
Szyjka żuchwy (neck of mandible)
?
Lernen beginnen
Kresa skośna żuchwy (oblique line)
?
Lernen beginnen
otwór bródkowy (mental foramen)
?
Lernen beginnen
Trzon żuchwy (body of mandible)
?
Lernen beginnen
Guzowatość bródkowa (mental protuberance)
?
Lernen beginnen
Grzebień policzkowy (bucinator creast)
?
Lernen beginnen
Otwór żuchwowy (mandibular foramen)
?
Lernen beginnen
bruzda żuchwowo-gnykowa (mylohyoid sulucus)
?
Lernen beginnen
Języczek żuchwy (lingula of mandibul)
?
Lernen beginnen
Guzowatość skrzydłowa(pterygoid tuberosity)
?
Lernen beginnen
Kolec bródkowy (mental spine)
?
Lernen beginnen
Dołek podżuchwowy (submandibular fovea)
?
Lernen beginnen
Dołek podjęzykowy (sublingual fovea)
?
Lernen beginnen
Kresa żuchwowo-gnykowa
?
Lernen beginnen
Dół dwubrzuścowy (digastric fossa)
?
Lernen beginnen
Wał żuchwowy (mandibular torus)
?
Lernen beginnen
Zębodół (tooth socket)
?
Lernen beginnen
Przegroda międzykorzeniowa
?
Lernen beginnen
Przegroda międzyzębodołowa (interalveolar septa)
?
Lernen beginnen
Szew podniebienny poprzeczny (transverse palatine suture)
?
Lernen beginnen
Otwór podniebienny większy (grater palatine foramen)
?
Lernen beginnen
otwór podniebienny mniejszy (lesser palatine foramina)
?
Lernen beginnen
Szew podniebienny pośrodkowy (median palatine suture)
?
Lernen beginnen
Kanał przysieczny (incisive canal)
?
Lernen beginnen
Kolec nosowy tylny (posterior nosal spine)
?
Lernen beginnen
kolec nosowy przedni (anterior nosal spine)
?
Lernen beginnen
Dół woreczka łzowego (fossa for lacrimal sac)
?
Lernen beginnen
Kanał nosowo łzowy (nosalacrimal canal)
?
Lernen beginnen
Grzebień jarzmowo zębodołowy (zygomaticoalveolar crest)
?
Lernen beginnen
Guz szczęki (tumber maxillae)
?
Lernen beginnen
Otwór podoczodołowy (infraorbital foramen)
?
Lernen beginnen
dół nadkłowy(canine fossa)
?
Lernen beginnen
Wcięcie nosowe (nosal notch)
?
Lernen beginnen
Bruzda podoczodołowa (infraorbital sulucus)
?
Lernen beginnen
Otwór klinowo-podniebienny (sphelopalatine foramen)
?
Lernen beginnen
Dół podłukowaty (subarcuate fossa)
?
Lernen beginnen
Otwór zewnętrzny wodociągu przedsionka (external openingo of vestibular aqueduct)
?
Lernen beginnen
otwór zewnętrzny kanalika ślimaka (external opening of cochlear canalicus)
?
Lernen beginnen
Dołek skalisty i otwór dolny kanalika bębenkowego (petrosal fossula and inferior opening of tym0anic canalis)
?
Lernen beginnen
Kanalik sutkowy (mastoid canalicus)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.