CZŁOWIEK 1. DANE OSOBOWE

 0    18 Datenblatt    Czupakabra666
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wiek
Zacząłem szkołę w wieku pięciu lat.
Lernen beginnen
age
I started school at the age of five.
narodziny
Wprowadź datę i miejsce urodzenia.
Lernen beginnen
birth
Enter date and place of birth.
obywatel
On jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.
Lernen beginnen
a citizen
He's a US citizen.
rozwiedziony
Rozwiodła się z mężem dwa lata temu.
Lernen beginnen
divorced
She got divorced from her husband two years ago.
kobieta
Lernen beginnen
female
imię
Lernen beginnen
a first name
zawód
Czy lubisz swoją pracę?
Lernen beginnen
job
Do you like your job?
mężczyzna
Lernen beginnen
male
stan cywilny
Jaki jest twój stan cywilny?
Lernen beginnen
marital status
What is your marital status?
żonaty/zamężna
Jestem żonaty od dwudziestu lat.
Lernen beginnen
married
I've been married for twenty years.
narodowość
Lernen beginnen
nationality
zawód wymagający kwalifikacji
Lernen beginnen
occupation/profession
dane osobowe
Podaj swoje dane osobowe.
Lernen beginnen
personal datails
You enter your personal data.
płeć
Jakiej płci jest twój chomik?
Lernen beginnen
sex
What sex is your hamster?
stanu wolnego
Mój kuzyn jest singlem.
Lernen beginnen
single
My cousin is single.
nazwisko
Wczoraj zmieniłem nazwisko.
Lernen beginnen
a surname
I changed my surname yesterday.
wdowa
Wdowy opłakują swoich mężów.
Lernen beginnen
a widow
The widows mourn their husbands.
wdowiec
Młody wdowiec nie radził sobie z sytuacją, w której znalazł się po utracie żony.
Lernen beginnen
a widower
The young widower couldn't cope with the loss of his wife.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.