Daty to historii Polski w XIX wieku

 0    83 Datenblatt    smokol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1797
Lernen beginnen
Legiony Polskie we Włoszech
1800
Lernen beginnen
Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Warszawie
1802
Lernen beginnen
Żołnierze Legionów wysłani na San Domingo
1805
Lernen beginnen
Powstaje Liceum Krzemienieckiego
1806
Lernen beginnen
Powstanie Wielkopolskie z Dąbrowskim na czele
1807
Lernen beginnen
Powstanie Księstwa Warszawskiego
1809
Lernen beginnen
Bitwa pod Raszynem
1813
Lernen beginnen
Wojska rosyjskie w Warszawie
1815
Lernen beginnen
Nowy podział ziem Rzeczpospolitej
27 XI 185
Lernen beginnen
Konstytucja Królestwa Polskiego
1816
Lernen beginnen
Uniwersytet Warszawski
1817
Lernen beginnen
Powstaje Ossolineum (Zakład Narodowy)
1819
Lernen beginnen
Walerian Łukasiński zakłada Wolnomularstwo Narodowe
1821
Lernen beginnen
Powstaje Towarzystwo Patriotyczne
1822
Lernen beginnen
Aresztowanie Łukasińskiego
1823
Lernen beginnen
Reforma uwłaszczeniowa w zaborze Pruskim
1825
Lernen beginnen
Śmierć Aleksandra I
1828
Lernen beginnen
Tajny związek w szkole Podchorążych
29/30 XI 1830
Lernen beginnen
Noc listopadowa
3 XII 1830
Lernen beginnen
Powstaje Rząd Tymczasowy
5 XII 1830
Lernen beginnen
Chłopicki dyktatorem powstania
25 I 1831
Lernen beginnen
Detronizacja Mikołaja I przez sejm
30 I 1831
Lernen beginnen
Rząd Narodowy na czele ks. A. Czartoryski
6 II 1831
Lernen beginnen
Wejście armii rosyjskiej do Królestwa Polskiego
14 II 1831
Lernen beginnen
zwycięstwo pod Stoczkiem
25 II 1831
Lernen beginnen
bitwa o Olszynkę Grochową
26 II 1831
Lernen beginnen
Józef Skrzynecki wodzem naczelnym
III 1831
Lernen beginnen
Wybuch powstania na Litwie
26 V 1831
Lernen beginnen
Klęska pod Ostrołęką
17 VIII 1831
Lernen beginnen
Skrzynecki nowym szefem rzadu
6 - 8 IX 1831
Lernen beginnen
Szturm Rosjan na Warszawę
21 X 1831
Lernen beginnen
Kapitulacja twierdzy Zamość koniec powstania
6 XI 1831
Lernen beginnen
Komitet Tymczasowy Emigracji Polskiej w Paryżu
15 XII 1831
Lernen beginnen
Lelewel zakłada Komitet Narodowy Polski
1831
Lernen beginnen
Zamknięcie Uniwersytetu Warszawskiego i Wileńskiego
26 II 1832
Lernen beginnen
Wcielenie Królestwa Polskiego do Rosji
17 III 1832
Lernen beginnen
Powstaje Towarzystwo Demokratyczne Polskie
XI 1833
Lernen beginnen
Powstaje Młoda Polska
1845
Lernen beginnen
Pierwszy odcinek kolei Warszawa - Wiedeń
20 II 1846
Lernen beginnen
Rewolucja Krakowska
15 IV 1846
Lernen beginnen
Likwidacja Rzeczpospolitej Krakowskiej
20 III 1848
Lernen beginnen
Powstanie Wielkopolskie
22 IV 1848
Lernen beginnen
Stadion ogłasza zniesienie pańszczyzny w Galicji
XII 1849
Lernen beginnen
Wielkie Księstwo Poznańskie wcielone do Prus
2 V 1855
Lernen beginnen
Śmierć Mikołaja I, Aleksander II
26 II 1861
Lernen beginnen
Kraje koronne w Austrii otrzymują autonomię
14 VI 1862
Lernen beginnen
Aleksander Wielopolski naczelnikiem rządu Królestwa Polskiego
14 - 15 I 1863
Lernen beginnen
Początek branki
22 I 1863
Lernen beginnen
Wybuch powstania styczniowego
10 V 1863
Lernen beginnen
Rząd Narodowy w miejsce Tymczasowego Rządu Narodowego
17 X 1863
Lernen beginnen
Traugutt dyktatorem powstania
5 VIII 1864
Lernen beginnen
Stracenie Traugutta koniec powstania
20 IX 1866
Lernen beginnen
Agenor Gołuchowski namiestnikiem Galicji
1867 - 1869
Lernen beginnen
Likwidacja instytucji Królestwa Polskiego
1869
Lernen beginnen
Uniwersytet Warszawski, w wersji rosyjskiej
1871
Lernen beginnen
Polonizacja szkół wyższych w Krakowie i Lwowie
1872 - 1879
Lernen beginnen
Kulturkampf
1 IX 1882
Lernen beginnen
Pierwszy "Proletariat"
1885
Lernen beginnen
Rugi Pruskie
26 IV 1886
Lernen beginnen
Komisja kolonizacyjna powołana przez władze pruskie
1886
Lernen beginnen
Uniwersytet Latający
1887 - 1888
Lernen beginnen
II "Proletariat"
1887
Lernen beginnen
Powstaje Liga Polska
31 I 1892
Lernen beginnen
Galicyjska Partia Socjalistyczna
17 XI 1892
Lernen beginnen
W Paryżu powstaje PPS
I IV 1893
Lernen beginnen
Liga Narodowa
28 VII 1895
Lernen beginnen
powstaje Stronnictw Ludowe
1897
Lernen beginnen
Stronnictwo Demokratyczno - Narodowe
IV 1901
Lernen beginnen
Dzieci wrzesińskie
28 I 1905
Lernen beginnen
PPS ogłasza strajk powszechny
1913
Lernen beginnen
Rozłam w PSL (Piast i Lewica)
28 VII 1914
Lernen beginnen
Wybuch I wojny światowej
VIII 1914
Lernen beginnen
Powstają Legiony Polskie
VIII 1915
Lernen beginnen
Wycofanie Rosjan z terenów Królestwa Polskiego
5 XI 1916
Lernen beginnen
Akt 5 Listopada
22 I 1917
Lernen beginnen
Wystąpienie Woodrow Wilsona
4 VI 1917
Lernen beginnen
Tworzenie Armii Polskiej we Francji (Błękitni Hallera)
VII 1917
Lernen beginnen
Kryzys przysięgowy
VIII 1917
Lernen beginnen
Powstaje Komitet Narodowy Polski w Lozannie
IX 1917
Lernen beginnen
Rozwiązanie Legionów
8 I 1918
Lernen beginnen
14 punktów Wilsona (13 o Polsce)
3 VI 1918
Lernen beginnen
Francja, Wlk. Brytania i Włochy skłądają deklarację o konieczności powstania państwa Polskiego dla stabilnej sytuacji w Europie
11 XI 1918 r.
Lernen beginnen
to już chyba wiemy wszyscy xD

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.