demokratyzacja pt2

 0    18 Datenblatt    pusialubileonardo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Węgry "10 mies"
Lernen beginnen
demonstracje w Budapreszcie 1988r.,
NRD "10 tyg"
Lernen beginnen
1989 - masowe ucieczki obywateli przez Węgry do AUstrii i RFN, masowe mafestacje w Berlinie, Dreźnie, Lipsku, brutalnie pacyfikowane przez milicję,
9 XI 1989 r. Niemcy
Lernen beginnen
Upadek muru berlińskiego wybudowanego w 1961 r.
Nrd
Lernen beginnen
obrady okrągłego stołu, 1990 wolne wybory do parlamentu, negocjacje i zgoda na zjednoczenie NRD i RFN podczas konferencji "2+4" w której uczestniczył także ZSRR, USA, UK i Francja
3 X 1990
Lernen beginnen
zjednoczenie niemiec
Czechosłowacja "10 dni"
Lernen beginnen
1989 - masowe demonstracje, brutalne pacyfikowanie przez milicję, powołanie opozycyjnego forum obywatelskiego z Václav Havel na czele, 800 tys ludzi na praskich błoniach, wystąpienia Vaclava,
indeks demokracji
Lernen beginnen
państwa otrzymują oceny od 0 do 10 w 5 kategoriach: proces wyborczy i pluralizm, swobody obywtaelskie, funkcjonowanie władzy, kultura polityczna i partycypacja
proces wyborczy
Lernen beginnen
niezbędnie warunki wolnych, uczciwych wyborów
swobody obywtaelkskie
Lernen beginnen
ochrona podstawowych praw człowieka
funkcjonowanie władzy
Lernen beginnen
ocena skuteczności i przejrzystości władzy
kultura polityczna
Lernen beginnen
aktywnośc obywatelska, oparta na respektowaniu reguł demokratycznych
średnia ocena państwa określa państwo jako:
Lernen beginnen
demokracja pełna 8-10 pkt, demokracja wadliwa 6-8 pkt, system hybrdyowy 4-6pkt i reżim autorytarny 0-4 pkt
demokracja pełna to np
Lernen beginnen
Norwegia, Islandia, Szwecja (23 państwa\0
demokracja wadliwa
Lernen beginnen
np. Francja, USA, Polska (6.85pkt) (52 państwa)
reżim autorytarny
Lernen beginnen
np. Libia, Jemen, Korea Pn. (57 państw)
nrd 1989
Lernen beginnen
ustąpienie stalinowskiego przywódcy NRD Ericha Honeckera, największa demonstracja prawie 700 tys ludzi
czechosłowacja
Lernen beginnen
złożenie urzędu prezydenta przez komunistę Gustáv Husák, vaclav prezydentem
węgry
Lernen beginnen
organizcja partiacja pierwszy partii demokratycznych, masowe manifestacje w rocznicę wiosny ludów w Budapeszcie, Trójkątny Stół, rozwiązanie Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczejj 1989r. - pierwsza likwidai komunistycznej w bloku, wolne wybory

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.