Esami lezzione 1

 0    70 Datenblatt    monikap7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jak z tym walczyć?
Lernen beginnen
Come combatterla?
Najlepsze narzędzie do walki
Lernen beginnen
Lo strumento migliore per combattere
Zrobić to wcześniej
Lernen beginnen
Fare questo in precedenza
Co wydaje się banalne, ale tak nie jest
Lernen beginnen
Il che sembra una cosa banale ma non lo è
Zaznaczyć najważniejsze tematy
Lernen beginnen
Mettere in evidenza i temi più rilevanti
Podzielenie argumentu na podjednostki
Lernen beginnen
Suddividendo un argomento in sottounità
To bardzo pomaga w zapamiętywaniu
Lernen beginnen
Aiuta molto la memorizzazione
Wielka strata czasu
Lernen beginnen
Una gran perdita di tempo
Powtórka jest aktywna
Lernen beginnen
Il ripasso è una cosa attiva
Powtarzając materiał w parach
Lernen beginnen
Ripetendo in copia le materiale
Przepytując się nawzajem
Lernen beginnen
Interrogandosi a vicenda
Nieznane rodzi strach
Lernen beginnen
La paura nasce dall'ignoto
Jak to się stanie, (odbędzie)
Lernen beginnen
Di come si svolgerà
Zbyt siedzący tryb życia
Lernen beginnen
Una vita troppo sedentaria
Przewidzieć trochę rozproszenia
Lernen beginnen
Prevedere qualche distrazione
Trzeba absolutnie się odłączyć
Lernen beginnen
Bisogna assolutamente staccare
Na co najmniej pół dnia
Lernen beginnen
Per una mezza giornata almeno
Chodzi o zaraźliwe emocje
Lernen beginnen
Si tratta di emozioni contagiose
A jeśli mimo wszystko
Lernen beginnen
E se malgrado tutto questo
Powinniśmy się nauczyć
Lernen beginnen
Bisognerebbe aver imparato
Nabywa się inny rytm
Lernen beginnen
Si raquista un ritmo diverso
Niewątpliwie służy(jest potrzebne)
Lernen beginnen
Indubbiamente serve
W celu kontrolowania lęku
Lernen beginnen
In modo da controllare l'ansia
Zasadniczo
Lernen beginnen
In linea di massima
Jest się w stanie tworzyć szybsze połączenia
Lernen beginnen
Si è in grado di fare collegamenti più rapidi
Jeśli jest zbyt duży, może zablokować
Lernen beginnen
Se è eccessivo può bloccare
Czego muszą bezwzględnie unikać
Lernen beginnen
Cosa devono assolutamente evitare
Nie mogą tworzyć konkurencyjnego klimatu
Lernen beginnen
Non devono creare un clima competitivo
Unikać dramatyzowania wydarzeń
Lernen beginnen
Evitare di drammatizzare di evento
Ogólnie rzecz biorąc, lęk wzrasta
Lernen beginnen
In genere la paura aumenta
Niepowodzenie na egzaminie
Lernen beginnen
Il fallimento all'esame
Oblanie na całej linii
Lernen beginnen
Una bocciatura su tutta la linea
Egzamin nie jest osądem danej osoby
Lernen beginnen
L'esame non è un giudizio sulla persona
Nie należy go przeceniać ani go niedoceniać
Lernen beginnen
Non va né sopravvalutato né sottovalutato
Musi być interpretowany z realizmem
Lernen beginnen
Va interpretato con realismo
Nie myśleć w ogóle o egzaminach
Lernen beginnen
Non pensare affatto agli esami
Nie być rozproszonym
Lernen beginnen
Non essere distratti
Jest pozytywny tylko wtedy, gdy jest umiarkowany
Lernen beginnen
È positivo solo se moderato
Nie mogą przekazywać swojego niepokoju
Lernen beginnen
Non devono trasmettere la loro ansia
W tym miejscu chciałbym wyjaśnić
Lernen beginnen
A questo punto vorrei fare una precisazione
Tylko dzięki wsparciu
Lernen beginnen
Solo grazie al sostengo
Po prostu spełniłem swój obowiązek
Lernen beginnen
Ho solo fatto il mio dovere
I dzięki Bogu
Lernen beginnen
E meno male
Wynik osiągnięty
Lernen beginnen
Il punteggio conseguito
Komisja może przyznać
Lernen beginnen
La commissione può assegnare
Jestem bardzo wymagająca wobec siebie
Lernen beginnen
Sono molto esigente con me stessa
Niepokój i pobudzenie
Lernen beginnen
Ansioso e agitato
by wzmocnić
Lernen beginnen
per rinforzare
aby wesprzeć
Lernen beginnen
per appoggiare
przypisać
Lernen beginnen
associare
przystąpić
Lernen beginnen
unire
zwykły
Lernen beginnen
ordinario
niewydolność, niedobór
Lernen beginnen
insufficienza
walczyć
Lernen beginnen
lottare
konkurencyjny
Lernen beginnen
antagonistico
katastrofalny
Lernen beginnen
disastroso
poważne obrażenia, szkody
Lernen beginnen
gravi danni
opuszczać
Lernen beginnen
abbandonare
zabawa
Lernen beginnen
svago
wydarzenie
Lernen beginnen
avvenimento
czynnik
Lernen beginnen
fattore
okrutne, okrutne, nieludzkie, bezwzględne
Lernen beginnen
feroce, crudele, inumano, spietato
Ruch, ćwiczenie
Lernen beginnen
Mossa, esercizio
lokalizacja, wyposażone miejsce
Lernen beginnen
postazione, luogo attrezzato
wydajność
Lernen beginnen
rendimento
znaczny, znaczny
Lernen beginnen
rilevante, considerevole
podsumowanie, krótkie podsumowanie
Lernen beginnen
sommario, breve riassunto
wyprzedzanie
Lernen beginnen
sorpasso
rozłam
Lernen beginnen
spaccare
sztuczka, makijaż
Lernen beginnen
trucco

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.