Fizyka - Praca, moc, energia

 0    18 Datenblatt    czekoladazolta
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Energia
Lernen beginnen
Posiadają ją wszystkie ciała, które mogą wykonywać pracę. Symbol: E
Kiedy praca jest wykonywana?
Lernen beginnen
Jest wykonywana, gdy na ciało działa siła, a porusza się w kierunku innym niż prostopadły do działania siły. Wzór: W = F × s; jednostka: 1J =1N × 1m
Kiedy praca ma wartość 1J?
Lernen beginnen
Gdy ciało pod wpływem siły o wartości 1N, działającej równolegle do toru ruchu ciała, pokonuje odległość 1m.
Wzór na pracę
Lernen beginnen
W = F × s
1J
Lernen beginnen
1N × 1m
Co to jest moc?
Lernen beginnen
To iloraz pracy i czasu, w jakim została wykonana. Symbol: P; Wzór: P = W ÷ t; Jednostka: Wat (1W)
1 W
Lernen beginnen
1J ÷ 1s
Wzory na moc
Lernen beginnen
P = W/t; P × t =W; t = W/P
Co to jest energia?
Lernen beginnen
Zdolność ciała lub układu ciał do wykonywania pracy
Rodzaje energii mechanicznej
Lernen beginnen
energia potencjalna sprężystości, energia potencjalna grawitacji, energia kinetyczna
Na co działa energia potencjalna grawitacji?
Lernen beginnen
Działa na ciało podniesione na pewną wysokość (h) względem obranego poziomu, tkz. poziomu zerowego; przyrost energii jest równy wykonanej pracy; wzór: F × h; wzór na moc chwilową: Ep = mgh
Od czego zależy energia potencjalna grawitacji?
Lernen beginnen
Zależy od masy ciała i wysokości, na jaką ciało zostało wzniesione. Wzór: 1J = kg × m/s2 × m = N × m
Moc chwilowa - wzór
Lernen beginnen
P = F × v
Energia kinetyczna - definicja
Lernen beginnen
Posiadają ją wszystkie ciała będące w ruchu. Jest tym większa, im większą prędkość ma to ciało i im większa jest jego masa. Symbol: Ek; wzór: Ek = m × v2 /2
Zasady zachowania energii
Lernen beginnen
1. Określona ilość energii jednego rodzaju może zostać zmieniona w równą ilość energii innego rodzaju. 2. W izolowanym układzie ciał przy braku oporów ruchu całkowita energia nie podlega zmianie.
Co to jest energia mechaniczna?
Lernen beginnen
To suma energii potencjalnej i kinetycznej.
g
Lernen beginnen
10m/s2
Energia potencjalna sprężystości
Lernen beginnen
Odkształcone ciało poraca do pierwotnej postaci, wykonuje pracę dzięki tej energii.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.