Francuski 789

 0    28 Datenblatt    Agent_Kallus
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy masz doświadczenie zawodowe?
Lernen beginnen
Vous avez une expérience professionnelle?
Jakimi językami się posługujesz?
Lernen beginnen
Quelles langues vous parlez?
Czy jesteś dostępny w weekendy?
Lernen beginnen
Vous êtes disponible le weekend?
Znam biegle język angielski
Lernen beginnen
Je parle couramment anglais
Jestem w stanie wziąć na siebie te obowiązki
Lernen beginnen
Je suis capable d'assumer ces responsabilités
Jestem osobą poważną i odpowiedzialną
Lernen beginnen
Je suis une personne sérieuse et responsable
Jakie cechy są wymagane na tym stanowisku?
Lernen beginnen
Quelles sont les qualités demandées pour ce travail?
Jestem otwarta i dynamiczna
Lernen beginnen
Je suis ouvert et dynamique
Tak, oczywiście mogę pracować w soboty
Lernen beginnen
Oui, bien sûr, je peux travailler le samedi
Co mam zrobić?
Lernen beginnen
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Pracowałam już jako sprzedawca/kelnerka
Lernen beginnen
J'ai déjà travaillé comme vendeur/serveur
Dzwonię w sprawie ogłoszenia
Lernen beginnen
Je téléphone pour l'annonce
Mogę niańczyć
Lernen beginnen
Je peux garder les enfants
Chciałbym pracować jako kelner/recepcjonista
Lernen beginnen
Je voudrais travailler comme serveur/ réceptionniste
Chciałabym uzyskać więcej informacji na temat tej pracy
Lernen beginnen
Je voudrais avoir plus d'informations concernant ce travail
Posiadam dwuletnie doświadczenie w handlu.
Lernen beginnen
J'ai deux années d'expérience dans le commerce
Mogę współpracować z klientami zagranicznymi
Lernen beginnen
Je peux travailler avec des clients étrangers
Nie mam doświadczenia zawodowego, ale szybko się uczę
Lernen beginnen
Je n'ai pas d'expérience professionnelle mais j'apprend's vite
Jestem bardzo zmotywowany do pracy, którą oferujecie
Lernen beginnen
Je suis très motivé par le poste que vous proposez
Chciałabym odbyć staż w Państwa firmie
Lernen beginnen
Je voudrais faire un stage dans votre entreprise
Jakie jest twoje wykształcenie?
Lernen beginnen
Quelle est votre formation?
Jestem dostępna przez cały miesiąc lipiec
Lernen beginnen
Je suis disponible tout le mois de juillet
Szukam pracy na lato
Lernen beginnen
Je recherche un job d'été
Ile spodziewasz się zarobić?
Lernen beginnen
Combien estimez-vous gagner?
Ten staż jest nieodpłatny
Lernen beginnen
Ce stage n'est pas rémunéré
Zamierzam specjalizować się w tej dziedzinie
Lernen beginnen
J'ai l'intention de me spécialiser dans ce domaine
Studiowałem w Anglii
Lernen beginnen
J'ai fait mes études en Angleterre
Jako student szukam pracy w niepełnym wymiarze godzin
Lernen beginnen
Comme je suis étudiant, je cherche un travail à mi-temps/ à temps partiel

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.